Az ELTE TTK HÖK

Első Túlélőversenyének

végeredményeElôször hirdettük meg a TTK HÖK nagyszabású TÚLÉLÔVERSENYÉT - elôször, de remélhetôleg nem utoljára. A versenyfelhívás nem várt nagy érdeklôdést váltott ki, szinte izzottak a ludens vonalai a sok nevezéstôl, a Hali1 ajtaját pedig be sem lehetett csukni, máris újabb fizetni akaró leendô túlélô nyomakodott befelé... (Apropó, aki a nagy kavarodásban valahogy elfeledkezett a 300 Ft nevezési díj befizetésérôl, a jövô héten még megteheti...)

A TÚLÉLÔVERSENYRE végül 66 csapat nevezett több mint 300 versenyzôvel - ebbôl május 9-én hajnali 2-kor 50 csapat el is indult. Az 5 busz közül 3 a Pilisben, a Dobogókô déli lejtôjén tette le a csapatokat (közben persze megjárta Dorogot és Esztergomot is). A másik két busz Gödöllô érintésével érkezett a Börzsöny déli peremére, ahol egy technikai malôr jött közbe: a buszok nem fértek át a vasúti aluljárón. Ezért egy újabb 50 km-es kitérô következett Szob és Márianosztra felé, így jutottunk el a Törökmezô közelében levô indulási pontokra. Hajnali 4 körül 203 vacogó versenyzô vágott neki az ismeretlennek.

A versenyzôk versenylapot kaptak, amelyen a felkeresendô 64 pont leírása és az ezekhez kapcsolódó 89 kérdés szerepelt. Emellett kaptak egy térképet is, amelyet saját kezűleg rajzoltam. A térkép méretarányos volt, a felkeresendô pontok helyesen és torzítatlanul szerepeltek rajta. Meg kell azonban jegyeznem, hogy a térkép rajzolása során kissé sürgetett az idô, ezért néhány - általam feleslegesnek ítélt - információ ábrázolására nem került sor. Így pl. nem szerepelt a térképen a méretarány, az északi irány, a szintvonalhálózat, az utak, hegyek és patakok elnevezése, a 12. sz. fôút és a Duna. Reményeim (és azóta begyűjtött tapasztalataim) szerint ezek az apró hiányosságok nem befolyásolták lényegesen a csapatok túlélési potenciálját.

A 49 csapat közül az éjféli határidôig 38 be is érkezett a Gólyavárba. A többi 11 csapatról azóta sincs hír. Feltehetô, hogy a verseny óta eltelt 20 nap alatt csak hazavergôdtek valahogy. (Indulás elôtt mindenki aláírt egy nyilatkozatot, mely szerint saját felelôsségére vesz részt a túrán, és semmiféle kártérítésre nem tart igényt.) A be sem futottak eredményét az alábbi táblázatban " - " jelzi.

A beérkezettek közül néhányan poénra vették a dolgot, az elsô adódó busszal hazaiszkoltak, a versenylapot pedig szellemesnek szánt sületlenségekkel töltötték ki. (A legjobb poén: a "Milyen turisták, mettôl meddig?" kérdésre a Hegyes-tetôi kilátóról leolvasható hivatalos "Encián turisták, 1914-1939" válasz helyett az egyik csapat ezt írta: "Hülyék, egytôl egyig".) A poénokat értékeljük, de pontokkal jutalmazni nem tudjuk.

Itt kell megemlíteni a "Lágymányosi monitorfüggôk" nevű csapatot: ôk sajnos sportszerűtlen eszközökhöz nyúltak. Valahogy megszerezték a zsűri által ôrizgetett helyes válaszok egy példányát, és ennek alapján töltötték ki a versenylapot. Ezt a csapatot kénytelenek voltunk kizárni a versenybôl.

A további csapatok egy része annyira reménytelenül eltévedt, hogy egyetlen felkeresendô pontot sem talált meg. Volt, aki egészen a Börzsöny közepéig kószált, és csak néhány nappal késôbb értesült arról, hogy a Dunán is át kellett volna kelnie. Sajnálatos módon ebbe a kategóriába tartozott az a két mindenre elszánt versenyzô is, aki hegyi kerékpárral vágott neki a terepnek - a poén végül nem ült, mert az igazán izgalmas, biciklivel járhatatlan helyekre (Szent Mihály-hegy, Rám-szakadék) nem jutottak el. A most említett csapatok a táblázatban 0 pontos eredményükrôl ismerhetôk fel.

A fennmaradó csapatok egy része meg sem kísérelte az átkelést a folyón. Jót kirándultak - vagy a Pilisben, vagy a Börzsönyben, kit hova vetett a szerencse és az éjszakai busz szeszélye. Sokan most jártak életükben elôször a Rám-szakadékban vagy a zebegényi hegyekben. Többen mesélték azóta: nem is gondolták, hogy Pesthez ilyen közel ennyi szép, számukra eddig ismeretlen hegyi táj található. Ha ezt észrevették, és máskor is kirándulnak arrafelé, már megérte.

A végére hagytam a gyôzelemre éhes és esélyes profi túrázó csapatokat. Ôk aztán minden pontot megkerestek, minden helyre eljutottak. A 64 pont közül összesen 1 olyan volt, ahol egyik csapat sem járt (a Szentendrei-sziget csúcsán levô kemping magaslatra épült wc-je). Az összes többi pontot felkereste valaki, és minden kérdésre érkezett helyes válasz is. Nem igaz tehát, hogy a verseny túl nehéz, teljesíthetetlen volt. Akiben megfelelô mértékben összpontosulnak a túlélés génjei, az majdnem minden feladatot megoldhatott.

A 64 kijelölt állomáson összesen 185 pontot lehetett szerezni, ehhez jött a 9 db, egyenként 10 pontot érô bonus, valamint a kombinációkért kapható extra pontok (8 pihenô, 9 forrás vagy 10 kunyhó 25-25 pontért, illetve a 11 csúcs mindegyikének teljesítése 50 extra pontért).

A kihelyezett 9 bonus közül 8-at megtaláltak (melléjük még néhány - valószínűleg egy másik csapat által otthagyott - álbonust is behoztak). Érdekes, hogy három olyan csapat is volt, amely két-két bonust is megcsípett. Két csapat teljesített egy-egy kombinációt: a végül harmadik helyezést elért "Feltámadunk" nevű csapat az összes pihenôt felkereste, míg a gyôztes "Gyalogbéka" csapat tagjai - a zsűri ôszinte meglepetésére - a terepen fellelhetô összes hegycsúcsot meglátogatták. Ez 50 pontot hozott a konyhára - fölényes gyôzelmüket mutatja, hogy még enélkül a kombináció nélkül is ôk lettek volna az elsôk. Második helyezést szerzett a "Piskóta" (a három hasonnevű csapat közül a minden sallangtól mentes, nem "kibôvített" és nem "ledarálunk", hanem csak egyszerűen "Piskóta"). Egy állomás híján ôk is teljesítették a pihenô-kombinációt, ez 25 extra pontot hozott volna nekik - de valamiért nem akarózott bemenniük a pilisszentlászlói kocsmába. Ezt inkább nem is kommentálom...

A három elsô helyezést elért csapat tagjai - Gyalogbéka: Dömötör Zsolt, Kiss Zoltán, Szalkai Gábor, Váradi György (geográfusok); Piskóta: Barnaföldi Gergely (3. fizikus), Horváth Ákos, Kardos József, Sass Balázs (öreg fizikusok), Sándor László (mat. tan. 4.); Feltámadunk: Tábor Renáta (mat. tan. 4.), Jurányi Fanni, Veres Gábor (4. fizikus), Mészáros Attila (3. fizikus), Varga Tamás (1. fizikus) - egy-egy fekete alapon fehér csontvázat ábrázoló exkluzív túlélôpólót vehettek át a Hali2-ben.

Végül íme a részletes végeredmény:

HelyezésCsapat számaCsapat nevePontszám
118Gyalogbéka225
251Piskóta152
32Feltámadunk138
421Kacagányok106
558Tökik, in memoriam 2. évfolyam103
656Csoportterápia102
79Fenomenális műanyagpoharak97
812Z keserű az élet82
9-1036MI73
9-1038Exsün-live73
1133MECH71
1234Tankesôn69
1340Gézengúzok66
1427Kerekes bagoly63
156Elefántcsontazjókemény57
1654Százlábú Génbank56
1719Alkonyattól pirkadatig55
1815Programbó50
19535 kicsi indián48
20-2126Bé-lányok47
20-2142Szoctám47
2239Fepe45
238Puding37
2435Delta Force30
2513Retek27
2660Nandu SC17
2763Jimmy12
2874124
29-375Bumeráng0
29-3731Kibôvített Piskóta mindenütt versenybe száll0
29-3732No Puding0
29-3744Tokaji faszú0
29-3757Ledarálunk Piskóta!0
29-3759Csók - A - család0
29-3762Idegen tollú URH adó-vevô-csapat0
29-3765Kihamárénse0
29-3766Vad-ászok0
(38-49)4Dzsipiesz
(38-49)11Egyik csapat
(38-49)14Félliter
(38-49)17Dekoncentráltak
(38-49)23Mr(s) Beans
(38-49)25Fan club
(38-49)43Penetrancia
(38-49)48Csontbrigád
(38-49)55Halhatatlanok
(38-49)61Csibefasírt
(38-49)64A másik csapat
29Lágymányosi monitorfüggôk diszkvalifikálva

Gratulálok a gyôzteseknek (vesztesek definíció szerint nincsenek), az összes túlélônek, és további jó túrázást kívánok - a most bejárt terepen és persze a világ más szép tájain is.

Köszönöm a verseny alapötletét Horányi Gábornak, a Móricz Zsigmond Gimnázium fizikatanárának, aki már évek óta szervez hasonló versenyeket középiskolásoknak és haladóknak. Az általa szervezett tavaly novemberi jó hangulatú túlélôverseny résztvevôjeként jutott eszembe, hogy ezt a remek szokást a TTK-n is meg kellene honosítani. Egyben köszönetet mondok a TÚLÉLÔVERSENY Bejáróbizottságának (Király Andrea, Nyikos Eszter, Orosz Tímea, Dávid Judit, Almássy Tamás, Fülöp Tamás, Peták Attila, Dávid János ), akik idôt, lábat és fáradságot nem kímélve háromszor kószálták be a hegyeket poénokra és szép helyekre vadászva, hogy a túlélôknek legyen hol túlélniük és legyen mit keresgélniük. Köszönöm az Elekes Vera, Zaválnij Bogdán és Beretki István, valamint a fent már említettek által a Túlélôiroda idegbeteg hajszás óráiban nyújtott segítséget, a Halis lányoknak a nevezési díjak begyűjtését, Kovács Imrének és az általa beszervezett éjszakai buszsofôröknek pedig az n-ik kanyarban tanúsított nyugalmukat. Hajdú Gábornak (Gábi) a túlélôpóló ábrájának alapötletét, Lázár László Edének, a póló rajzolójának azt, hogy ilyen jól ráérzett a versenyzôk majdani hangulatára, Szigeti Csúcs Tamásnak pedig az exkluzív túlélôpóló legyártásának megszervezését. Végül, de nem utolsósorban köszönet az ELTE TTK HÖK-nek anyagi hozzájárulásáért, amivel lehetôvé tette, hogy a túlélôk ilyen olcsón megússzák, sôt túléljék a versenyt. Isten tartsa meg a HÖK eme jó szokását sokáig, de legalábbis november közepéig, amikor a következô, immár télies körülmények közt megtartandó TÚLÉLÔVERSENYRE várunk - új tereppel és új poénokkal - mindenkit, aki szeretné kipróbálni álló-, forduló- és tájékozódó képességét, vele született és tanult ravaszságát, hetedik és nyolcadik érzékét, hogy aztán majd versenyeken is edzett túlélôgénjeit örökítse át lehetôleg nagy számú utódaira -

tartsatok tehát velünk az ELTE TTK HÖK második nagyszabású TÚLÉLÔVERSENYÉN, 1997 novemberében!

Addig is legyen veletek az ERÔ (szükségetek lesz rá...)!

1997. május 30. dgy

Vissza