Az ELTE TTK HÖK elsô nagyszabású Túlélôversenyén felkeresendô pontok, a feltett kérdések és a helyes válaszok

Az állomás száma után a helyszín megnevezése következik, ez természetesen nem szerepelt a versenylapon. A második sorban található a felkeresendô objektum és a feltett kérdés, a harmadik sorban a megszerezhetô maximális pontszám. Ezek a részek azonosak a versenylap megfelelô rovatával. Az utolsó rublika a hivatalos megoldás, illetve a zsűri megjegyzése.

1. Dobogókô
Parkolóban tábla Kik és mit ajánlanak egészségeseknek és idôseknek ?
2 pont Holisztika Szanatórium: Testi-lelki gyógyítás. Egészségeseknek tisztítókúra, fogyókúra, jóga,masszázs, idôsek átmeneti gondozása
Barna tábla sárga betűkkel Mit nem nyújt a menedékház?
2 pont Menedéket
2. Dobogókô
Hegycsúcs, kilátópont A zászlórúd talapzatában levô szintezôcsap magassága
2 pont a Balti-tenger felett, mm pontossággal 699.746m
3. Dobogókô
Turistaház A turista tízparancsolat második pontja
1 pont Turistamezben is kultúrember maradj !
Turistaház Mit érintett az áthelyezett sárga jelzés?
1 pont A bioszféra rezervátum magterületét
Turistaház Kék túra pecsételôhely. Minden csapattag dögcédulájának hátát pecsételjétek le!
5 pont -
Turistaház Mennyibe kerülnak a folyóiratok?
1 pont Amennyit Önnek megér
Turistaház Ki látta el a télisport térképet síadatokkal?
1 pont Magaziner Pál
Turistaház A télisport térkép ára
1 pont 2 P 50 f
Turistaház A helyszín melyik uradalmi erdôbirtokhoz tartozott?
1 pont Esztergomi fôkáptalan
4. Dobogókô, Mária-kegyhely
Kegyhely Melyik magyar testvérünk emlékére állították a nagy fakeresztet?
2 pont Minden magyar testvérünk emlékére
5. Szikla a régi sárgán
A régi turistajelzéstôl Ny-ra 3 szikla. A középsô és közvetlen szomszédja között fa. Milyen fa?
4 pont Bodza
10 pont A fába kapaszkodva mássz fel a középsô sziklára. BONUS
6. Rám-út
A távvezetél és az út keresztezôdésénél sziklaMilyen állat van rá írva?
2 pont CSIRKE [Sajnos a nap folyamán valamelyik csapat levakarta a feliratot, így a késôbb jövôk már csak társaik állatságának nyomát találták meg.]
7. Rám-hegy
Sziklás hegycsúcs Mi van a betonkockára írva?
3 pontHP
Sziklás hegycsúcs A csúcs melletti sziklán levô emléktábla szövege?
2 pont A táblát ellopták!
8. Rám-völgy bejárata
Zöld jelzés mellett tábla Hogyan járható a zöld jelzés?
2 pont Saját felelôsségre túracipôben
9. Rám patak fölött
A völgybe levezetô lépcsô Hány rönk-foka van?
3 pont 70 (+1, amelynek már csak a helye van meg)
10. Rám elágazás
Mellékpatak betorkollásánal nagy kô Milyen nôi név van a kôbe vésve?
2 pont Detti [Egy gonosz csapat a nehezen látható név közelében egy sokkal könnyebben észrevehetô "Vera" feliratot helyezett el a falon. De azért Detti rulez!]
11. Rám
A keleti oldalon egy sziklán Név és ábra:
2 pont Andi Babuli [mellette egy stilizalt nôalak]
12. Rám elágazás
A völgy elágazásánal magányos fa Mi van a gyökerei között?
2 pont Nagy kô [a gyôztes csapat szerint vulkáni pirogránit]
13. Rám alsó torkolat
A patak fölött híd Hány tartóoszlopa van?
2 pont 18 [Sajnos rosszul fogalmaztuk: a híd korlátjának 18 tartóoszlopa van, magának a hídnak két lába és 0 közbensô tartóoszlopa]
14. Vadálló kövek völgyének bejárata
Völgytorkolat nyugati oldalán nagy fa Milyen (és milyen színű) ábra van a fán?
5 pont Piros és fehér [tájfutó-bója]
15. Piros háromszög jelzés
A turistaút mentén szikla Mi a neve?
2 pont Csabakô
16. Vadálló-kövek
A sziklagerinc külsô oldalán fára irva: név, telefonszám, és egy falu távolsága Mi a név és a telefonszám? Hívjátok fel a számot a legközelebbi fülkébôl, és mondjátok meg: a falu nem 15, hanem 5 km-re van!
3 pont Jancsár György, 0611 137 39 76, Dömös 15 km
17. Vadálló-kövek
A sziklagerinc egyik pontján északra és délre nézve is emberarcú sziklát látsz. Rajzold le mindkettôt, és mellékeld a versenylaphoz!
5+5 pont -
18. Prédikálószék
Hegycsúcson esôház Milyen állat neve van a belsô falra írva?
3 pont Görény
10 pont Az állat tövében BONUS van elásva! A BONUS egy speciális módszerrel kinyitott sörösdobozban volt, amire nylon óvszert húztunk. A megtalalók a dobozt sajnos a helyszínen felejtették.]
19. Piros jelzés mentén
Vadetetô6 pont
Hozz 5 gramm mintát a granuláris vadeleségbôl!-
20. Tüskés hegy
Hegytetô Hány oldalú betonalakzat van a csúcson?
3 pont 3 ép és egy törött
21. Pilisszentlászlói bekötôút
Bekötôút Milyen árucikket hirdetnek az elágazásnál?
2 pont Kandallót
22. Pilisszentlászlói fôtér
Kocsma a fôtéren Mit tilos a kocsmában?
2 pont Dalolni, lármázni, verekedni
Kocsma a fôtéren Mi lóg a kávéfôzôgép fölött a falon?
2 pont Cséphadaró
Kocsma a fôtéren Kék túra pecsételôhely. Minden csapattag dögcédulájának hátát pecsételjétek le!
5 pont-
23. Pilisszentlászlói fôtér
Fôtér keleti sarka Milyen tejterméket hirdetnek?
2 pont Kecskesajtot
24. Országút, megyehatár
Tábla az úton Miket határol a dupla tábla?
2 pont Pilismaróti/szentendrei erdészet
25. Királykúti kunyhó
Kulcsosház mellett szemetes konténer Kicsoda, miért?
4 pont Rumpold a tiszta környezetért [felirat a konténeren]
26. Sikárosi rét
Az úttól északra kerítés nyugati sarka Hány foka van a létrának?
2 pont 5 + 5
27. Sikárosi vadászház
Az úttól északra fák, favédô kerítéssel Hány fa, milyen színű kerítéssel?
2 pont6 db, sárga
28. Úttörô vándortábor
Úttörôtábor konyhája Mi ez itt?
2 pont Ez itt a garázs [felirat a konyha falán]
A konyha mögött Mi van este 6 után?
2 pont Peep show [felirat a konyha falán]
10 pont A tábor közepén egy fa északra nézô, fejmagasság fölötti odvában BONUS
29. Elágazás Pilisszentlászló
Elágazás Mi maradt a lôtérbôl?
2 pontL´ ÉR
Elágazás A jobb hasáb elsô idegen szava
3 pont Poligon (oroszul)
30. Hegytetô mellett
Két kis tó az erdôben Mi a specialítása a tisztás északi szélén álló magaslesnek?
8 pont Egybelétra
10 pont A magasles nádfedele alá dugva BONUS
31. Pap-rét
Erdészház kerítése Hogy szól az Emberiza citrinella hímjének jellegzetes éneke?
7 pont ci-ci-ci-ci-ci-cü
32. Híd
Híd oszlopának teteje Mi a betonozó monogramja?
3 pont HP
33. Kaán Károly forrás
Forrás Mit alkotott a forrás névadója?
4 pont Az 1935 évi elsô erdô- és természetvédelmi törvényt
10 pont A forrástól balra, a cserkészek mellett a moha közt BONUS
34. Magda-forrás
Forrás Mibôl folyik ki a forrás vize?
3 pont Vascsôbôl és a mohos falból
10 pont Szemben a sziklában BONUS
35. Ördögmalom vízesés
Vízesés Milyen széles a patak ott, ahol a legkeskenyebb?
2 pont 20 cm
Vízesés Szemben az erdôben áll valami
2 pont Roncs pótkocsi
36. Halastó
Tó északi végén gát Hány ferde oszlop áll a gáton?
2 pont22
37. Arborétum
Nagy tisztás déli vége Hány hektáros? Mióta? Zöld alapon fehér ábra: Rajzold le!
2 pont 60 000, 1981 óta
Nagy tisztás déli vége Mi van a hányfejű totemoszlop tetején?
3 pont 7 fejű, szentkorona
38. Arborétum melletti tisztás
Nagy tisztás Milyen különleges fa van a tisztás közepén?
2 pont Május
39. Arborétum bejárata
Híd, kapu Mire köszönhet rá a látogató?
3 pont A fellegvár távoli romjaira
40. Nagyvillámi kilátó
Kilátótorony bejáratával szemben a földön fémlapMilyen számok és műveletek vannak rajta?
8 pont 1 DB 4 x 50
4 x 16 BABEL
41. Bobpálya
Fémcsík mellett háromszögletü fémtábla A felirat legalsó sora
3 pont wegand
Faházikón tábla Mit szíveskedjenek bérlettel is?
2 pont Sorbaállni
42. Visegrádi vár alatt a meredek hegyoldalban
Hegyoldalban kôbetű Fölötte virágzó fa. Milyen fajta?
5 pont Virágos kôris
10 pont A betű elôtt a sziklarésben BONUS
43. Panoráma út
Útmenti kilátóhely déli vége Mi tilos?
3 pont Parkolni, és 2,5 t-nál nehezebb járművel behajtani [Tévedtünk, ez a parkoló északi vége. Bocs!]
44. Szentendrei szigetcsúcs, camping
Erdôben egészségügyi létesítmény Mi a specialítása?
7 pont Dombon áll
45. Lepencei út
Az út mentén forrás Kirôl nevezték el?
8 pont Gyula-forrás
46. Kismarosi rév melletti stég
Közlekedési létesítmény elôtt tábla a fán Kinek a tulajdona a létesítmény?
6 pont A kismarosi csónakázó üdülôközösségé
BekötöútMi igényelhetô?
3 pont Sétahajózás
47. Zamenhof kilátó
KilátóMit látni?
8 pont Fôleg semmit, mert körülnôtték a fák. Kissé nyújtózkodva a visegrádi várat
48. Világosrét
A rét felett 50 méterrel félbetört fa. Fejmagasságban lyukMi van a lyukban?
2 pont Hangyaboly
10 pont A lyukban emellett BONUS is van!
49. Hegyestetô
Hegytetô Kétszintes lakóépület szép kilátással kiadó. Rajzold le, különös tekintettel a fűtôrendszerre!
8 pont-
Hegytetô Mi tartja a kéményt?
2 pont Alul beton, fölül 3 sárga csavar
Hegytetô Milyen turisták, mettôl meddig?
2 pont Encián turisták 1914 - 1939
50. Szt. Mihály hegy
Hegycsúcs Mennyi a csúzlifa magassága?
3 pont 120 cm
Hegycsúcs Mi védi a vár kapuját?
2 pont Csipkebokor vesszô
51. Remete-barlang
Barlang a hegyoldalban Milyen ipari tevékenységet folytathattak a barlanglakók? Milyen nyoma maradt fenn ennek?
6 pont Kôbányászat, csillepálya. (Elfogadtuk a legrégibb iparágra való utalást is, különös tekintettel az "itt dugott Ica 1978" feliratra.]
52. Szt. Mihály csúcs alatt
Al-csúcs Hány baldachintartó oszlopa van a trónusfának?
2 pont 4
10 pont A trónusfa gyökerei között BONUS
53. Szt. Mihály hegy, sárga jelzés
Az elágazástól 50 m-re északra az úton jól észrevehetôen elhelyeztük a környék ösvényhálózatának természetes eredetű térképétMekkorák a térkép lineáris méretei?
3 pont 20 cm átmérô x 2 m [szújárta kidôlt fatörzs]
54. Pihenô
Pihenô Mi van a tisztás közepén?
3 pont Tűzrakóhely
55. Trempó völgy felsô széle
Völgy felsô széle, szintezôösvény kanyarulataMi fekszik az erdôben?
7 pont Kidôlt magasles
56. Kútvölgy
Völgy, a forrástól 300 m felfelé Milyen borzalommal találkozol itt? (NE LÉPJ RÁ!!!)
8 pont Döglött borz
57. Ernô forrás
Forás mellett nagy fa Mi van a kidôlt fa tövében?
2 pont Kidôlt fapad
58. Bodzás-pihenô
Pihenô, kilátóhely. A fa tövében természetes BONUS. NE HOZD EL!!! Melyik cég embere a névjegy tulajdonosa, és mi a neve?
9 pont Draskovits Gergely, Béres Rt
59. Nagymarosi komp
Közlekedési létesítmény Az üzemeltetô cég neve
3 pont Atlantis-Visegrád Kft
A korlátnál tábla Mit vesznek át, és hol?
2 pont Szokolyán csigaátvétel
60. Rigó-hegy
Rét a hegyormon Milyen virág nyílik a réten?
4 pont Turbolya [meg sok más]
61. Jenô-kunyhó
Kunyhó Mibôl van a kerítés?
5 pont Nincs kerítés
62. Szarvaslyuk
Szikla az erdôben Milyen kôzetbôl van?
7 pont Erôsen törmelékes andezit [nem tudományos megfogalmazás, minden pontosabbat elfogadtunk]
63. Nyalka-bérc
Hegycsúcs Milyen fa van a csúcson?
6 pont Magányos fenyô
64. A Duna közepe
Vizesárok Az árok legnagyobb mélysége?
8 pontKb 7-8 méter


Vissza