V e r s e n y s z a b á l y o k V e r s e n y s z a b á l y o k
T ú l é l ő v e r s e n y

Alapszabályok

A versenyen (előzetes nevezés alapján) 3-6 fős csapatok indulhatnak, a létszámot az elektronikus nevezés végéig PONTOSAN és VÉGLEGESEN meg kell adni. Ha egy eredetileg nagyobb létszámú csapat - betegség vagy egyéb ok miatt - 3 vagy annál több fősre csökken, még elindulhat a versenyen. Két főre fogyatkozott csapatok elindulására csak akkor van lehetőség, ha mindkét még indulni kívánó versenyző Veterán Túlélő, azaz egyike azon versenyzőknek, akik a Terepmesterek Grémiuma által rendezett eddigi Túlélőversenyek közül legalább négy versenyen elindultak, és érvényesen be is érkeztek. Ennek az opciónak a kihasználását mindenképpen személyesen meg kell beszélni a terepmesterekkel. Egy fősre csökkent "csapat" semmiképpen sem indulhat a versenyen. A fenti esetekben a visszalépő versenyzők által befizetett részvételi díjat - melyet már jó előre fel kell használnunk a szervezés során felmerülő költségek fedezésére - visszatéríteni nem tudjuk.

A Túlélőversenyt két kategóriában hirdetjük meg, melyek neve Kishalál és Nagyhalál. A csapatoknak a nevezési űrlap kitöltésekor nyilatkozniuk kell, melyik kategóriában kívánnak indulni. Az értékelés és a díjazás a két kategóriában külön-külön történik.

A versenyzők (csak a teljes csapat egyszerre!) a belogoláskor kapják meg fényképes, névre és buszra szóló dögcédulájukat. A dögcédula a versenyző azonosítására szolgál, a verseny során mindvégig meg kell őrizni, és a terepmesterek felszólítására, illetve az esetleges kötelező vagy ajánlott pont elérésekor, majd a célban ellenőrzésre át kell adni. A dögcédula egyben utazási igazolványként is funkcionál, fel- és leszálláskor be kell mutatni az ellenőrző terepmesternek.

Befutó

A verseny az aktuális versenykiírásban rögzített időpontban ér véget. A beérkezés pontos tér- és időbeli koordinátáiról (akárcsak az esetleges kötelező vagy ajánlott tereppontokról) a buszból történő kiszálláskor kiosztott Feladatfüzetből értesülnek a csapatok. (A pontos időt a Kossuth rádió pontos időjelzésének ötödik füttyszavával definiáljuk.) A megadott időintervallumokon belül a beérkezés ideje nem számít bele az eredménybe. Felhívjuk a versenyzők figyelmét, hogy a megadott időpont előtt csak abban az esetben fogadjuk el a Versenynaplót, ha a csapat az összes tereppontot bejárta, és ezért akar hazamenni. Egyéb esetben a határidő előtti távozás a verseny feladását jelenti.

A célban a csapat valamennyi tagjának egyszerre, kulturált állapotban kell bejelentkeznie a Versenyirodán, a dögcédulák felmutatásával, valamint a Versenynapló, az utolsó Stafétusz és a begyűjtött BONUS-ok bemutatásával. (A BONUS-okat ellenőrzés után visszaadjuk a csapatnak, eltehetitek őket emlékbe.) A Versenynaplót csak akkor fogadjuk el, ha a csapat az összefoglaló oldalt hiánytalanul kitöltötte, és a csapat minden tagja aláírta. (Ha a csapat a Versenynapló megfelelő rovatában nem jelzi az általa teljesített kombinációkat vagy a behozott bonusokat, akkor a kiértékeléskor ezeket nem vesszük figyelembe!) A Versenynaplót mindenképpen személyesen kell egy Terepmesternek átadni, az egész csapat jelenlétében.

Türelmi (idő)zóna: a megadott időpontot legfeljebb félórával túllépő csapatoktól a késésért percenként 5 pontot levonunk, de célbaérkezésük még érvényes. A fél óránál többet késő, vagy létszám-, illetve dokumentáció-hiányosan érkező csapatok szereplése érvénytelen. A célbaérkezés végső határideje után a Versenyiroda bezár, az ennél később érkező csapatokat nem várjuk, és nem fogadjuk őket.

Fontos szabály a versenyt esetleg feladó csapatoknak: Kérjük, hogy a versenyt feladó, és hamarabb hazautazó, illetve a verseny után is a terepen maradó csapatok értesítsék erről sms-ben a Terepmestereket a Feladatfüzetben megadott telefonszámra írt "Feladtuk + csapatszám + csapatnév" szövegű sms-ben. Az sms-t még a terepről történő hazaindulás előtt küldjétek el! Az ezt az értesítést elmulasztó csapatok tagjai a továbbiakban SOHA nem indulhatnak a Terepmesterek Grémiuma vagy jogutódjai által rendezett egyetlen versenyen sem!

Egyben kérjük a versenyt feladó csapatokat, hogy legkésőbb a versenyt követő hétfőn feltétlenül juttassátok el hozzánk az addigi utatok során kitöltött Versenynaplót (legjobb, ha már a terepen átadjátok egy arra járó Terepmesternek). Erre mindenképpen szükségünk van a verseny menetének kiértékeléséhez. Amelyik csapat ezt elmulasztja, annak tagjai a következő öt Túlélőversenyen nem indulhatnak el (másik csapat tagjaként sem).

Tilalmak és dörgedelmek

A Terepmesterek mindennemű további indoklás, kártérítés és a nevezési díj visszafizetése nélkül KIZÁRJÁK a versenyből azt a csapatot, amely a versenyszabályokat megszegi, lekési a belogolást, vagy amelynek akár egyetlen tagja is alkoholos vagy kábítószeres befolyás alatt jelenik meg az indulásnál, a tereppontokon, illetve a célban. A kizárás tényét a buszt kísérő, illetve a terepen intézkedő Terepmester azonnal közli a kizárt csapattal, és a csapat Versenynaplójában is rögzíti. A kizárás ellen fellebbezésnek helye nincs. A kizárt csapat köteles Versenynaplóját, dögcéduláit, stafétuszát és addig begyűjtött Bonusait átadni a Terepmesternek.

A verseny teljes időtartama alatt, kizárás terhe mellett:

  • Tilos a terepre történő utazás során a cél előtt a buszból bármilyen okból kiszállni.(Vis major, illetve a buszt kísérő Terepmester határozott felszólítása kivétel.) Ennek megkísérlése a teljes csapat automatikus kizárását vonja maga után. A kizárt csapatot minden teketória nélkül otthagyjuk az országúton.
  • Tilos a tereppontokat rongálni, megsemmisíteni, elmozdítani, a leolvasandó feliratokat felülírni, eltávolítani, a többi csapat információszerzését más sportszerűtlen módszerekkel gátolni. Tilos a másik csapat eszközeinek rongálása, kölcsönvétele vagy eltulajdonítása.
  • Tilos a verseny terepén szemetelni, tüzet rakni, a növényeket letépni vagy lelegelni, az eredetileg a terephez tartozó állatokat, valamint a bennszülötteket feleslegesen háborgatni. Ha valaki mégis megteszi, a következményekért a Terepjárók Egyesülete semmiféle felelősséget sem vállal. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy versenyeink jelentős részben védett területen zajlanak, ezért a szemetelők és a környezet rongálói nem csak a Terepmesterek, hanem az arra hívatott szervek részéről is számíthatnak büntetésre.
  • Mindkét kategóriában tilos a csapatok szétválása! Az egy csapatban nevezett, együtt induló versenyzők a verseny teljes ideje alatt kötelesek együttmaradni. Ez alól csak a (hallótávolságon belüli) egészségügyi séta jelent (ideiglenes) kivételt. Ha a Terepmesterek a csapat induló létszámánál kisebb csapattöredékkel találkoznak, és a csapat öt percen belül nem gyűlik össze teljes létszámban, akkor az egész csapatot azonnal kizárják a versenyből.
  • Tilos bármely kategória résztvevői számára más csapattal egyesülni, más csapattól információt szerezni, vagy vele információt cserélni, vagy más módon együttműködni. E szabály megszegése esetén mindkét érintett csapatot azonnal kizárjuk!
  • Tilos külső segítség (pl. telefonon odarendelt vagy a buszt követő autós ismerős), illetve személygépkocsi, mikrobusz, terepjáró igénybevétele. Stoppolni vagy buszra szállni szabad, de csak a szétválási tilalom betartásával.
  • Tilos a Versenynaplóból lapot kitépni, vagy azt más módon meghamisítani.
  • Tilos a versenyre biciklit, mountain-bike-ot, kutyát, lovat hozni. Ez egy gyalogos verseny, a turistautak szabad használatát az erdészet csak a gyalogos turisták részére biztosítja.

Mindent szabad, amit sem a hatályos törvények és jogszabályok, sem a jelen szabályzat nem tilt; és semmi sem kötelező, amit a jelen szabályzat nem tesz kötelezővé. Ha a csapat a verseny során a terepen Terepmesterrel találkozik, köteles bemutatni a Versenynaplóját, illetve a csapattagok dögcéduláit. (A Terepmestert speciális dögcédula igazolja.) A Terepmester a Versenynapló állapotának ellenőrzése után bejegyzést tesz a naplóba, és (ha mindent rendben talált) extra 5 ponttal honorálja a csapatot. Találkozás többször is megeshet, pontot viszont csak naponta egyszer lehet kapni.

A verseny menete

A buszok - hagyományainkat követve - ezúttal is a Gólyavár körüli 137,02 mérföld sugarú körön belül elhelyezkedő, mintegy 20 mérföld átmérőjű, hegyes-völgyes-árkos-bokros-sziklás-bozótos-tüskebokros-nedves-zsombékos vidék egy-egy pontján teszik ki a csapatokat. Kiszállás után a csapatok információs csomagot kapnak, ami Feladatfüzetet, Versenynaplót és térképet (esetleg egyéb objektumokat is) tartalmaz. A térkép a terep tartományonként diffeomorf képe, csak egy kissé információhiányos. A térképen bejelölt, felkeresendő tereppontok és BONUS-ok mindegyike létezik, és valóban a térképen bejelölt helyen van.

A Feladatfüzet a versenyről szóló általános információkon kívül tartalmazza a felkeresendő tereppontok megnevezését, leírását, (pl. az elágazásnál álló nagy bükkfa oldalán derékmagasságban), és a velük kapcsolatos, megválaszolandó kérdéseket (pl. milyen név van a fába vésve?). A választ a terepponton szerzett ismeretek alapján a Versenynapló megfelelő rovatába kell írni, esetleg a napló adott lapjának hátuljára rajzolni (a hátlapra kerülő rajzot jelezni kell a megfelelő rovatban!). Minden tereppont esetén jelezni kell a Versenynapló megfelelő rovatában a felkeresés idejét, enélkül a válasz nem érvényes! A tereppont sikeres teljesítését a Versenynaplóba írt helyes válasz jelenti. A Versenynaplót folyamatosan kell vezetni, ezt az olykor felbukkanó Terepmesterek ellenőrzik. A sajtcédulákra történő jegyzetelést ("majd később, ha ráérünk, beírjuk a Versenynaplóba...") nem fogadjuk el! A Versenynapló vezetésének elmaradását csalási, szétválási kísérletnek tekintjük! Ha pedig egy csapat(töredék) a Terepmesterrel történő találkozáskor nem tudja bemutatni a Versenynaplót, ezt a versenyszabályok szétválással megvalósított súlyos megszegésének bizonyítékaként kezeljük, és kizárással jutalmazzuk.

A tereppontok kb felénél a feltett kérdés mellett a Feladatfüzet négy választ is tartalmaz. A feladat megoldása egy nagybetű: A, B, C vagy D. A betűt nem a kérdéshez kell beírni, hanem a másik füzetben, a Versenynaplóban a Kérdésre adott válasz rovatban kell rögzíteni.

A tereppontok másik felénél a válasz nem férne bele az A-B-C-D válasszal jellemezhető kategóriába. Ezekre a kérdésekre a Versenynaplóban kötetlen formában, saját szavaitokkal, illetve rajzotokkal kell válaszolni, a megfelelő pontszám ellenében.

A Versenynaplót a kérdésre adott választ gondosan megfontolva, pontosan és olvashatóan töltsétek ki! Az átfirkált, utólag javított válaszokat nem fogadjuk el, az adott tereppont teljesítése ez esetben érvénytelen! Ha mégis elszúrtátok a választ, húzzátok át az egész sort, és a következő sorba írjátok be a helyes választ. Későbbi javítás, a tereppont újabb szerepeltetése érvénytelen!

A megjelölt tereppontok közül a versenyzők tetszőlegesen sokat, tetszőleges sorrendben kereshetnek fel. A Kishalál kategóriában induló csapatok Feladatfüzetében és térképén természetesen kisebb terep és kevesebb felkeresendő pont szerepel. Az egyes tereppontok nem egyforma értékűek, lehetnek kiemelkedően értékes tereppontok is! A súlyozás megtalálható a Feladatfüzetben, a pontok súlya felkeresésük, megtalálásuk és a válasz nehézségével, valamint a hely szépségével arányos. Ez az érték a Feladatfüzetben szerepel (a Sz/N oszlopban: szépség + nehézség).

Egyes tereppontok felkeresését a szervezők egyes kategóriák versenyzői számára kötelezővé vagy erősen ajánlottá tehetik, sőt az is előfordulhat, hogy a tereppont meglátogatásának időpontját is előírják. (Az ehhez hasonló versenyfeltételekről a buszból való kiszállás után kiadott Feladatfüzet tájékoztatja a csapatokat.)

Figyelem! A tereppont kérdésére adott helyes válasz önmagában még nem elég a tereppont érvényességéhez, és a pontérték bezsebeléséhez. Ehhez a Stafétusz megfelelő kezelése is szükséges.

Stafétusz

Minden terepponton található egy Stafétusz, azaz egy átlátszó műanyag csőbe dugott cédula. A Feladatfüzetben pontosan jelöltük, hogy az adott terepponton hol dugtuk el a Stafétuszt. A Kishalál és a Nagyhalál kategóriákhoz NEM tartozik külön-külön Stafétusz, minden csapat ugyanazokat a Stafétuszokat keresi és kezeli. A terepen kezdetben eldugott Stafétusz sorszáma megegyezik az adott tereppont sorszámával.

Ugyanilyen (200+csapatszám sorszámú) Első Stafétuszt kap a csapat induláskor, csövestül. Emellett a terepen kószáló Terepmestereknél is vannak Stafétuszok.

ALAPSZABÁLY: Minden csapatnak minden általa felkeresett terepponton meg kell találnia az elrejtett Stafétuszt, és ki kell cserélnie a magával hozott Stafétuszra, majd ezt a cserét rögzítenie kell a Versenynaplóban. Enélkül a tereppont nem érvényes, nem fial pontot, és nem számít bele a kombinációkba sem!

A (később ismertetendő) Bonusokkal ellentétben a Stafétuszt nem begyűjteni és szétcincálni kell, hanem kicserélni az éppen a csapatnál található Stafétusszal. Minden felkeresett pontnál a csapat feladata megtalálni a Stafétuszt, kivenni és magával hurcolni a következő tereppontig. Figyelem! A Stafétuszt NEM KELL kihúzni a műanyag csőből, azzal együtt kell továbbvinni! Ugyanakkor a Stafétusz helyébe el kell helyezni az előző tereppontról odahurcolt Stafétuszt (az első érintett terepponton pedig a csapat által az induláskor kapott Első Stafétuszt). A rendszer akkor működik jól, ha a csapatok nem túrják szét, nem semmisítik meg a Stafétuszok elhelyezésére szolgáló odúkat, üregeket és egyéb rejtekhelyeket, így még a sokadik arrajáró csapat is zavartalanul tud Stafétuszt cserélni.

FONTOS! Mindkét (a talált és az elhelyezett) Stafétusz számát fel kell jegyezni a Versenynapló megfelelő rovataiba, az adott tereppont sorába (ügyeljetek arra, hogy ne keverjétek össze a kettőt!). Kérjük, hogy a Stafétusz megtalálása és cseréje után azonnal könyveljétek be az eseményt (pontos idejével együtt) a Versenynaplóba. Előfordulhat ugyanis, hogy miközben a csapat még a terepponton pihen, közben megérkezik egy másik csapat, és tovább cseréli a Stafétuszt. Az időrend esetleges megbomlása pedig gyorsan tovaterjedő zavart keltene az Erőben, és ez esetleg mindkét csapatot megfosztaná jól megérdemelt pontjaitól...

A tereppontok pontszáma szépségüktől és nehézségüktől függ, elnyerésére természetesen helyes választ kell adnotok a tereppont kérdésére. A pontértéket a Feladatfüzet jelzi az adott tereppont leírásánál. A tereppont értékét azonban csak akkor írjuk jóvá a csapatnak, amennyiben a csapat a ponthoz tartozó Stafétuszt megtalálja, kicseréli, átviszi a következő pontra, majd azt ott a legközelebb arrajáró csapat megtalálja, és Versenynaplójába bejegyzi.

A csapat által érintett utolsó tereppontról elhozott Utolsó Stafétusz számát fel kell jegyezni a Versenynapló címoldalára is, az Utolsó Stafétuszt pedig célbaérkezéskor le kell adni a Terepmestereknek - ez a Stafétusz (és vele az utolsó érintett tereppont) ekkor lesz érvényes.

Fotostafétusz

A fenti szabályokból látható, hogy a terepponthoz tartozó Stafétusz megtalálása kritikus jelentőségű. Mi a helyzet tehát, ha a csapat a Feladatfüzetben szereplő leírás alapján nem találja meg a Stafétuszt?

A legelső és leggyakoribb lehetőség az, hogy nem a megfelelő terepponton vagytok. Sok a hasonló csúcs, szikla, tisztás, les vagy útkereszteződés a terepen... Először is ellenőrizzétek, hogy valóban ott vagytok, ahol gondoljátok! Ne csak a Stafétusz vagy a Bonus lelőhelyének leírására figyeljetek, hanem a terepponthoz tartozó kérdésre is. Ha arra nem tudtok egyértelműen válaszolni, akkor igen valószínű, hogy rossz helyen vagytok. Másik terepponton, vagy NEM terepponton - ilyenből is akad jónéhány a terepen...

Ha ez rendben van, lehet, hogy a helyes terepponton, de nem a megfelelő fa tövében vagy sündisznóüregben keresitek a Stafétuszt. Lehet, hogy ugyanazon a tisztáson öt jellegzetes öreg fa is található... Az ilyen eseteket igyekeztünk elkerülni, illetve egyértelműen fogalmazni, de azért mindig becsúszhat hiba. Nézzetek tehát jól körül a tereppont környékén, és olvassátok el figyelmesen a leírást!

Előfordulhat, hogy minden stimmel, megvan a leírásnak megfelelő lyuk is, de mégsincs benne a Stafétusz. Ilyenkor vagy elvitte a sündisznó (ez eddig még soha sem fordult elő, de nem zárható ki), vagy elvitte egy korábban ott járt csapat (tévedésből vagy rosszindulatból, ne firtassuk...)

Az ilyen, végsőkig elkeseredett helyzetek megoldására szolgál a csapatoknak a FOTÓSTAFÉTUSZ intézménye. Ez egyszerűen annyit jelent, hogy ha biztosak vagytok abban: a megfelelő helyen vagytok, de mégsem találjátok a helyi rezidens stafétuszt, akkor vegyétek elő a magatokkal hozott fényképezőgépet és/vagy mobiltelefont, és készítsétek el a csapat és az inkriminált tereppont békés együttélését ábrázoló fényképet. A képen legyen rajta az összes csapattag (abból, aki a fotót készíti, legalább egy kósza kéz látszódjon), valamint a tereppont egy vagy több jellegzetessége, amelynek alapján a Terepmesterek azonosítani tudják a helyszínt, és igazolhatják, hogy valóban ott jártatok. Ha tehát pl a kérdés egy fa törzseinek számára vonatkozik, fotótokon szerepeljen a csapat mellett vagy mögött a fa, mind a hét törzsével. A felvételt a célba éréskor, a Versenynapló leadásakor a magatokkal hozott adatkábel közvetítésével töltsétek át a Terepmesterek számítógépére. A kérdéses tereppont teljesítését csak akkor fogadjuk el, ha a csapat helyesen válaszolt a ponthoz tartozó kérdésre, és fényképpel igazolta, hogy valóban járt is ott. (Arról, hogyan tudnak helyesen válaszolni a terepponthoz tartozó kérdésre azok a csapatok, amelyek nem is jártak a helyszínen, vannak sejtéseink és rossz tapasztalataink. Ezek számát a jövőben nem szeretnénk gyarapítani, ezért inkább a csapatokat ábrázoló fényképek gyűjtésébe kezdünk...)

A Fotóstafétusz bevetését pontosan, időponttal és stafétusz-számokkal AZONNAL könyveljétek le a Versenynaplóban, emellett pedig AZONNAL (helyben, vagy a legközelebbi térerővel bíró helyről, de legkésőbb 30 perccel az esemény után) értesítsétek a terepmestereket a Feladatfüzetben megadottszámra küldött sms-ben. (Formátum: "a 45. sz. csapat 13:32-kor a 49. terepponton fotóstafétuszt készített") Minden adat szerepeljen!

Ezzel a szabállyal persze könnyen vissza lehet élni: mennyivel egyszerűbb egy fotót készíteni, mint a tüskebokorban megkeresni az eredeti Stafétuszt... Ezért kérjük, ezzel a lehetőséggel csak a végső esetben éljetek!

Éppen ezért: ha egy későbbi csapat megtalálja az eredetileg a helyszínen levő, de a kérdéses csapat által nem elég alaposan keresett Stafétuszt, akkor a Fotóstafétuszt igénybe vevő csapat számára az adott tereppontot nem írjuk jóvá, és nem számít bele a kombinációkba sem! Érdemes tehát a Fotóstafétusz intézményét valóban csak a végső esetben használni, ha teljesen biztosak vagytok a dolgotokban.

A verseny során a terepen kószáló Terepmesterek saját Stafétuszaikat becserélik az eldugott Stafétuszokra, illetve a velük találkozó csapatoknál levő Stafétuszokra, így előbb-utóbb minden Stafétusz forgalomba kerül, és megkezdi stafétáját. A Terepmesterrel történt találkozáskor bekövetkező Stafétusz-cserét a Terepmesterek jegyzik be a csapat Versenynaplójába.

Figyelem! A Stafétuszok (egy része) extra kérdést is rejt. Ennek megismeréséhez NEM KELL kibontani a Stafétuszt rejtő csövecskét, a kérdés kívülről is olvasható. (Ha mégsem, akkor sorry, megrágta a csiga...) Ezek az extra kérdések természetesen nem szerepelnek a Feladatfüzetben, a választ viszont a Versenynaplóban kell feltüntetni, külön rovatban. A Stafétuszokban rejlő extra kérdések pontszáma és a rájuk vonatkozó szabályok versenyről versenyre változnak. Pontos szabályok a buszban kiosztott Versenynaplóban olvashatók.

Bonus

A tereppontok egy (jelentős) részén BONUS (leragasztott műanyag tokba rejtett, számozott, aláírt és lepecsételt cédula) található, ezt a tényt, valamint a Bonus pontos helyét és értékét a Feladatfüzet jelzi. A Bonust megtaláló, és azt a célban bemutató csapat plusz pontokat kap. Az egyes Bonusok értékét a Bonuson is feltüntettük.

A Kishalál és Nagyhalál kategóriák számára külön-külön Bonusokat helyezünk el a terepen. A korábbi versenyeken többször előfordult, hogy egy csapat - véletlenül vagy szándékosan - nem a saját, hanem másik kategóriának szánt Bonust talált és hozott be. Nyomatékosan felhívjuk a versenyzők figyelmét, hogy ilyesmiért NEM JÁR PONT! Előfordulhat, hogy egy adott tereppont környékén több Bonus is hever, különböző zugokba eldugva, de egy csapat csak azért a Bonusért kaphat pontot, amelynek száma szerepel a kategóriájának kiadott Feladatfüzetben és térképen. Nem érdemes tehát a másik kategória Bonusaira vadászni.

Ha egy csapat Bonust talál, kérjük jelezze a Versenynaplóban az adott tereppontnál, és a Versenynapló összefoglaló oldalán is a megfelelő rovatban!

Előfordulhatnak a terepen rejtett Bonusok is. Ezeket nem jelzi a térkép és a Feladatfüzet. A rájuk való utalást egy másik Bonusba rejtettük el. A pointer-Bonust megtaláló csapat így kizárólagos lehetőséget kap némi extra pontszerzésre: az ő dolga, hogy él-e vele, vagy sem. Emellett előfordulhatnak még Bonus-kombinációk is: két vagy több megnevezett Bonus együttes bemutatása megnövelheti mindegyik Bonus pontszámát. Az erre vonatkozó információ az érintett Bonusokon olvasható.

Kombinációk

Tereppont-kombinációk: Bizonyos tereppontoknak - bár földrajzilag távol esnek egymástól - valamilyen értelemben közük van egymáshoz (pl. az összes felkeresendő forrás). Amelyik csapat az egy kombinációhoz tartozó minimálisan teljesítendő számú célpontot felkeresi, kombinációs jutalompontokat kap. Ha a csapat a kombinációhoz tartozó összes tereppontot felkeresi, további jutalompontokat kap. (Ha viszont a kombinációnál megjelölt minimális számúnál kevesebb tereppontot érint, egyáltalán nem kap pontot a kombinációért.) A Feladatfüzetben megtalálható az egyes kombinációkhoz tartozó tereppontok felsorolása, a minimálisan felkeresendő tereppontok száma, valamint a kombináció értéke. Ha egy csapat egy vagy több kombinációt teljesít, kérjük jelezze a Versenynapló összefoglaló oldalán a megfelelő rovatban! Enélkül a kombinációt nem vesszük figyelembe.

A korábban többször előfordult vitás esetek elkerülésére előre leszögezzük: a kombináció akkor érvényes, ha a csapat bizonyítottan járt a megadott számú terepponton. Ennek bizonyítására pedig kizárólag egy lehetőség van: a terepponthoz tartozó kérdésre adott helyes válasz, az is csak akkor, ha a pont adott időbeli meglátogatása életszerüen beleillik a csapat (Versenynaplójából és Stafétuszainak történetéből rekonstruálható) útvonalának térbeli és időbeli trajektóriájába. (Az tehát nem érv, hogy "elmesélem, mit láttam az adott terepponton a nagy fa mellett két méterre", vagy "megmutatom a GPS-emben a pont koordinátáit". Tessék odafigyelni, és helyes választ adni a kérdésekre, főleg a kombinációkhoz szükséges kritikus pontokon!)

A verseny szervezői fenntartják maguknak a jogot arra, hogy egyes kategóriákban az induló csapatok számára egy vagy több (tetszőleges avagy konkrétan megnevezett) kombináció teljesítését kötelezővé tegyék, azaz a csapat érvényes szereplése kritériumának tekintsék. Az erről szóló (esetleges) információ a buszból történő kiszállás után a csapatoknak átadott Feladatfüzetben lesz olvasható.

Egyéb galádságok

Előfordulhat, hogy a csapat a verseny során kissé szokatlan módon (pl. erdész vagy kocsmáros néni közvetítésével, esetleg SMS útján) jut a Terepmesterektől a versenyt vagy a versenyzést befolyásoló információkhoz. Az ilyen esetekben mindig ellenőrizzétek a forrás hitelességét!. Írott anyag esetén a terepmesterek pecsétje, SMS esetén a forrásként szolgáló telefonszám (mindkettőt megtaláljátok a Feladatfüzetben), személyes közlés esetén pedig a terepmesteri dögcédula a hitelesítő jel.

WARNING! A fentiek a túlélőversenyek általános szabályai. Hogy meg ne unjátok a játékot, és a sokadik versenyükön résztvevők is újdonságnak, kihívásnak érezzék az adott túrát, olykor eltérünk az általános szabályoktól, és (a verseny általános jellegének megtartása mellett) extra, speciális, csak az adott versenyre érvényes szabályokat iktatunk be. Ez a kavarás eddig mindegyik versenyünkön megtörtént, és a továbbiakban is bizton számíthattok rá. (Sajátpont, topolexia, tojáscipelés, öreg horgászok, erdei floppy - a részletekért forduljatok veterán versenyzőtársaitokhoz, vagy a weblapra feltett Beszámolókhoz.) Ezért nincs két egyforma szabály szerint lefolyó túlélőverseny, és ezért érdemes alaposan áttanulmányozni a buszból leszálláskor, esetenként már a buszban kiosztott, az adott versenyre vonatkozó speciális szabályokat. Ezzel kiegyenlítettebbé tesszük az esélyeket is, a túlélőversenyt nem lehet csak úgy, "rutinból" , a terepet végigszáguldva megnyerni, ahhoz az álló- és tájékozódóképesség mellett friss ész, gyors kapcsolás, ötletek, kezdeményezőképesség, no meg némi szerencse is kell.

A verseny értékelése

A verseny értékelése kategóriánként, a beadott Versenynaplók és a begyűjtött BONUS-ok alapján történik, a Feladatfüzetben megadott pontozási rendszer szerint. Tudatos rossz válaszért, blöffért előjelváltás (gy.k.: a helyes válaszért adható pontszám levonása) jár! Mivel a csapatok közti információcsere tilos, több csapat egybehangzó hibás válasza az összes érintett csapatnak a versenyből való kizárását vonja maga után!

Az eredményhirdetés és díjkiosztás helyét és időpontját a versenyt követően a verseny weblapján tesszük közzé. Ekkor adjuk át a díjakat - speciális túlélőpólót és más értékes jutalmakat - az egyes kategóriák három-három legjobb csapata tagjainak. Az eredményt ezek után közzétesszük a csapatoknak küldött e-mailben és a túlélőverseny weblapján.

 « vissza a címoldalra 
Terepmesterek    •    utolsó módosítás: 2010.07.23.
D e s i g n e d   &   D e v e l o p e d  by   W e b C a t   &   I W D G
C o p y r i g h t  (c) 2 0 1 0  T e r e p m e s t e r e k  G r é m i u m a