A k t u á l i s   v e r s e n y
T ú l é l ő v e r s e n y
Aktuális verseny ikon Előző versenyek ikon Versenyszabályok ikon Tudnivalók ikon
Túlélő Szótár  •  Adatkezelési politika  •  Túlélő Induló  • 
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z

Adótorony
általában piros-fehér színű, kerítéssel körbevett magas építmény, amely TV, rádió, vagy rádiótelefonok működését segíti elő. Piros lámpa világít rajta. Általában a térkép is jelzi.

Alacsonyles
a magasleshez hasonló objektum, de sokkal alacsonyabb. Igen rövid lábai vannak, vagy egyszerűen a földre helyezett palánkból áll. Ugyanúgy lőhetnek belőle, mint a magaslesről.

Autóstop
a csapat szétválását tiltó szabály értelemszerű alkalmazása kizárja a csapatrészenként igénybevett autóstopot, azaz három főnél nagyobb csapat esetében gyakorlatilag tiltja a stop felhasználását. (Igaz, a turista-legendárium megemlékezik 14 fő egyidejű sikeres stoppolásáról is, de az ilyen csodák egy életen belül nem szoktak ismétlődni).

Álcázás
a fák odvába, sziklák résébe, magaslesek deszkái közé dugott bonusok könnyen az illetéktelen kíváncsiskodó (kocaturista, vadász, medve) zsákmányává válhatnának, ha nem álcáznánk őket. Ezért aztán fűvel, avarral, faágakkal, fakéreggel, szalmával, kövekkel, tobozzal takarjuk el a rejtekéből kikandikáló bonust, hogy az avatatlan szem ne vegye észre. Az avatott túlélő szeme azonban felfigyel a furcsaságokra! Ha egy nagy szikla embermagasságban tátongó réséből avarcsomó vagy beleszorított toboz néz vissza rátok, annak csak egy oka lehet: mögötte bonus rejtőzik... Ha mégsem, akkor nem ti voltatok a bonus első felfedezői, szerencsés elődeitek elvitték a bonust, az álcázást viszont gondosan visszahelyezték a helyére. (Javaslat: tegyetek így ti is!)

Árok
0,5 m-nél mélyebb vízmosta árok, lövészárok, határárok, egyéb hosszú mélyedés.

Áteresz
műutak alatti, tetszőleges keresztmetszetű betoncső, ami a völgyből lezúduló víz (zagy) út alatti átfolyását, áteresztését segíti elő.

Barlang
sziklában elforduló nagyobb mélyedés, ami esőben is száraz, de amiben nappal is jó eséllyel van sötét.

Bánya
amikor a civilizáció nyersanyag reményében beleharap a hegybe. Ilyenkor jól látható a hegy belseje, rétegek és szerkezetek. A bánya szélén lehetséges szakadék, aminek a pereme könnyen megcsúszhat, (kimenni és kihajolni veszélye…s). A művelés alatt álló bánya magánterület és igen veszélyes, valamint koszos.

BONUS
műanyag tokba vagy filmesdobozba rejtett, szigetelőszalaggal leragasztott, a Túlélőverseny csontvázas emblémájával és egyéb (a hamisítást megnehezítő) pecsétekkel és matricákkal ellátott, a terepmesterek által aláírt cédula. Fűben-fában-sziklában-odúban-tóban és még számtalan helyen megtalálható. Helyét és számát a feladatlap pontosan közli. Mivel a terepmesterek sohasem hazudnak, ezért minden bonus tényleg ott van, ahol a feladatlap említi. Ha mégsem találod, akkor a/ ügyetlen vagy, b/ már megtalálta és elvitte egy másik, szerencsésebb csapat.

Bozót-dzsuva-susnya
sűrűn növő vadrózsa, szeder, akác, vagy egyéb szúrós-nemszúrós növények által uralt, nem átlátható terület. A benne való haladás nehézkes, kellemetlen, vagy egyenesen lehetetlen. Lehetséges vaddisznó-lakóhely.

Bürü
kis fahidacska árkok, vízfolyások fölött, terhelését könnyű emberekkel érdemes kezdeni.

Csapás
vadak által kitaposott keskeny, de általában jól követhető ösvény a bozótban, amin nem nő fű, de a bokrok már összeérhetnek.

Csatorna
mesterséges hosszú mélyedés, amibe az ember gátlástalanul mindent beledob. Vagy van benne vÍz, vagy nincs. Vitatják, melyik eset a rosszabb.

Csúcskő
hegy tetején, vagy annak közelében elhelyezett, betonlapokkal körbekerített határkő.

Dagonya
sáros, mocsaras terület ahol a víz felgyűlik. Az állatok fetrengenek benne szőrzettisztítás céljából. Tartalmazhat bónuszt.

Diffeomorf
(a versenyfelhívásban a terepmesterek által a csapatoknak adott térkép jellemzésére használt matematikai szakszó, pontos definícióját itt találod). Azt jelenti, hogy bár a térkép lehet elforgatott, tükrözött, helyenként és irányonként más módon torzított, azért mégis csak a köszönőviszonynál szorosabb kapcsolatban áll a valósággal:
- ha két pont a térképen egymás közelébe esik, így van ez a terepen is;
- ha egy út mentén a C pont az A és B között helyezkedik el, akkor a valóságban is ott van (bár a relatív távolságokban már nem lehettek biztosak);
- ha két út metszi egymást, vagy egy szikla egy útelágazás megadott sarkában van, akkor nem fordulhat elő, hogy a terepen a szikla a másik oldalon legyen
Ha mégis úgy érzed, hogy nagyon nem korrelál a térkép és a valóság, annak a legtöbbször az az oka, hogy nem azon a ponton vagy, ahol gondolod...


Dózerút
nem keményborítású, de nem is sáros út. Általában fehér kaviccsal van beszórva, közepén nincs fűsáv, gyakran döngölt, 4-6 m széles, autóforgalomra alkalmas.

Dőlésszög
egyes síkok (pl. szikla felszíne, réteglapok határa) vagy egyenesek (ha a síkot csak oldalról látod) és a vízszintes által bezárt (legnagyobb) szög, ami mindenképpen kisebb vagy egyenlő, mint 90 fok.

Életerő
a túléléshez feltétlenül szükséges tulajdonság (legyen veletek!) A túra kezdetén a terepmesterek által a csapatnak ajándékozott életerő percenként egy egységgel fogy, és ha a csapat nem tesz ellene, ez a folyamat még a túra vége előtt gyors elhalálozáshoz vezet. A fogyó életerőt a tereppontok kérdéseire adott helyes válaszokkal, bonuszok megtalálásával, kombinációk teljesítésével és a tereptani kérdések helyes megoldásával lehet növelni, az utóbbi kérdésekre adott hibás válaszokkal, valamint Utolsó Segítség kérésével lehet gyorsabb ütemben csökkenteni. A túlélés (egyik) feltétele az, hogy a célba befutásig a csapat életereje végig pozitív legyen.

Erdészház
erdő közepén álló, nyílászárókkal rendelkező fa-, kő- vagy vályog- építmény, ahol az erdész szokott lenni, de általában nincs.

Erdő
érintkező lombozatú fákkal borított terület.

Eséstüske
ha a térképen nem dönthető el egyértelműen, hogy egy szintvonal melyik oldala irányában emelkedik a terep (pl. egy kis kerek szintvonal kúpot vagy gödröt határol), akkor a lefelé lejtés irányában a szintvonalból kiálló, azzal azonos színű kis vonalkát: eséstüskét rajzolnak a térképre.

Esőház
erdőben álló, ferdetetős faházikó, amiben huzat van, de párnahuzat nincs. Különös ismertetőjele, hogy az eső mindig beesik.

Észak
első közelítésben az az irány, amerre a tájolód mutat; mostanság erre található a Sarkcsillag is. (A második közelítés már nem érdekes.)

Fej-, mell-, derék-, térdmagasság
átlagos, 170 cm magas emberre gondoltunk. A saját méretedhez képest kb. plusz-mínusz 10-20 cm eltérés elképzelhető.

Folyamkilométer
a folyók hosszát, pontosabban az adott pontnak a folyó torkolatától mért távolságát jelző szám. A folyamkilométert jelző táblákat a part mentén, a vízről általában jól láthatóan helyezik el (később aztán benövi őket a növényzet). Vízi vagy vízmenti túrák során jól használhatók tájékozódáshoz (már ha megtalálod őket). Vigyázat: a folyamkilométereket nem a meder, hanem a folyót szegélyező gát mentén mérik! Így aztán előfordulhat, hogy egy kacskaringós folyón két folyamkilométer-tábla között akár két kilométert is kell evezni. Ez a legtöbbször azért nem zavaró, mert a táblákat a vízről nézve vagy eltakarja a sűrű parti növényzet, vagy (bár tilos) ellopják, vagy eleve ki sem rakják őket.

Forrás
völgyekben elhelyezkedő kiépített (vagy nem) hely, ahol a víz talaj alól a felszínre bukkan. Általában a térkép is jelzi.

Fotostafétusz
a csapat által a terepponton elkészített, annak jellegzetes objektumait és a csapat tagjait ábrázoló fotó. A csapat által meg nem talált, és ezért ki nem cserélt stafétusz helyett azt hívatott bizonyítani, hogy a csapat valóban járt az adott terepponton. Ha a kérdéses stafétusz valóban elveszett, a tereppont érvényes. Ha a stafétusz ott van a helyén, csak a csapat nem találta meg, a pont érvénytelen.

Gát
kiöntésre, áradásra hajlamos vízfelület mentén kiépített mesterséges, két oldalán ferde földfal.

Gázvezeték
felszín felett: ezüstösen csillogó csővezeték(-pár). Felszín alatt: ugyanez, csak nem látod. Amit ilyenkor látsz: nyiladéknál szélesebb fűsáv, amiben lehetnek sárgára-feketére festett kőoszlopok vagy rúdon álló piros gömbök, sárga nyilak felirattal…

Gerinc
hegység esetén a hegység legmagasabb pontjainak vonulata. [A hegycsúcsokon áthaladó, a hegy két oldalát észlelhetően elválasztó hely (ahol az összes szintvonal kicsit markánsabban hajlik).] Gyakran vezet rajta kisebb ösvény.

Gólyavár
Budapesten, az Astoria közelében található patinás épület. Az első Túlélőversenyeken innen indultunk, ezért hagyománytiszteletből ma is innen mérjük a távolságokat.

Góré
takarmány tárolására épített alulról felülről zárt oldalán szellőző zárható ajtóval ellátott építmény.

Gödör
egy olyan lyuk a földben, amelynek átmérője és mélysége egyaránt minimum 1 m.

GPS
globálpozisöningszisztem. Helymeghatározásra alkalmas ketyere. Részei: egy csomó műhold a Föld körül, valamint egy zsebórányi-zsebszámológépnyi szerkezet a kezedben. Aki ért hozzá, segítségével tíz méteres pontossággal meg tudja határozni helyzetét a földgömbön. Mivel esetleges használati tilalmának betartását nem tudjuk ellenőrizni, ezért használatát nem tiltjuk (bár nem is helyeseljük).

Hasadék, repedés
sziklában, fában található, néha hosszúkás, ujjnyi szélességű rés.

Határkő
katonai célból kihelyezett helymegjelölő objektum. Hegycsúcsokon gyakoriak, esetenként négyszögletű csonka kúppal védik őket. Megrongálásuk törvénybe ütközik.

Határkaró
erdészeti célból kihelyezett helymegjelölő objektum. Főleg nyiladékok kereszteződésénél fordul elő. Megrongálásuk törvénybe ütközik.

Hágó
lásd Nyereg.

Horhos
széles (akár 10-30 m), peremén meredekfalú, időszakos vízfolyások által létrehozott völgy, nagy árok.

Híd
vízfolyás felett átívelő, áthaladást elősegítő mesterséges építmény.

Ideiglenesen lezárt turistaút
a honvédség által éleslövészetre használt területeken a lövészet idején az átvezető turistautakon is tilos a közlekedés. Ezt a terület szélein elhelyezett tábla, valamint az általában barátságtalan őrszem közli az arrajárókkal. Vannak olyan turistautak is, amelyeket az év egy meghatározott részében tartósan lezárnak (pl. magashegységekben vezető lavinaveszélyes utak).

Idő
versenyeinken a Magyarországon hivatalosan elismert közép-európai zónaidőt használjuk (a téli és nyári időszámítás figyelembe vételével). Ez nem az az idő, amit a sziklához háromszor odavert órád mutat, hanem a Kossuth-rádió pontos időjelzésének ötödik sípszava definiálja. (A rádióhullámok véges terjedési sebessége miatti késéstől eltekintünk.)

Iránymenet
két pont között a legrövidebb út (a térképen). Ilyen menet során a tájolód (elméletileg) végig azonos állású, azaz az út irányszöge állandó.

Irányszög
az a szög, amellyel - ha eredetileg északra nézel - az óramutató járásával megegyező irányba el kell fordulnod ahhoz, hogy az adott tárgy irányába nézzél. Pozitív fokokban kell megadni, 0 és 360 fok között.

Irtás
lásd Tarvágás.

Isaura
A térképen az azonos aurájú pontokat összekötő vonal.

Jellegfa
a környezetétől élesen eltérő nagyságú, vagy más típusú fa. Például: tölgyerdőben egy fenyő; cserfák között egy nagy bükkfa; réten vagy mezőn egyedülálló fa.

Jelleghatár
két eltérő típusú növényzet egyértelmű határa. Például: fenyő- és tölgyerdő határa; bozótos cser és sima cser határa; mező és erdő határa.

Jellegzetes fa, szikla, stb.
valóban jellegzetes, könnyen felismerhető objektum. Ha mégsem találod, nem ott vagy, ahol gondolod.

Kápolna
kisméretű vallási építmény.

Kegyhely
általában erdőben, fán vagy sziklán elhelyezett, kisméretű vallási emlékhely (egy-két kisebb szobor, szentkép, kereszt, virágcsokor, felirat). Gyakran van a közelében pad vagy kiépített pihenőhely. Tájékozódásra alkalmas, a térképek általában jelzik.

Kereszt
vallási okokból elhelyezett, általában kőből (néha fából) készült kereszt. A térképek általában jelölik. Az erdőben egyes helyeken emberi vagy állati sírkereszteket is találunk.

Kerítés
védelmi célokból felállított körbeérő fémháló, amit oszlopok tartanak. Előfordul, hogy alattomos módon áramot vezetnek bele. (Ha ez hivatalos, akkor a kerítést villanypásztornak nevezik. Ha nem, akkor a kerítés gazdáját szabálysértőnek, mások életét veszélyeztetőnek. Az utóbbi esetben alkalmazott feszültség általában magasabb.) A kerítéseken átmászni, azokat ledönteni, elvágni vagy más módon rongálni tilos! A vadvédelmi kerítések és az erdei utak kereszteződésénél olykor kétágú létra vagy lépcső vezet át a kerítés fölött. Az ilyen objektumok gyakran tartalmaznak BONUST.

Kilátó
hegytetőre vagy egyéb panorámás helyre épített magas fa-, kő- vagy betonépítmény, ami arra szolgál, hogy a környező fák ellenére gyönyörködhess remek kilátásban. Esetleges rozzantsága a korral jár (avagy galád, turistának nem nevezhető elődeid látogatásának következménye).

Kiszivárogtatás
Olyan - terepmestertől származó - információk (többnyire képek), amik majdnem elárulnak valamit az éppen küszöbön lévő versenyről és annak terepéről, de (általában) mégsem. Tipikus példája a versenyzők ingerlésének, valamiért mégis szeretik.

Kombináció
hasonló jellegű tereppontok együttese, melyek mindegyikének (vagy közülük a megadott minimális számúnak) felkeresése (és természetesen ennek hitelt érdemlő igazolása) extra pontokat ér. Azt, hogy mi számít hasonló jellegűnek, a Terepmesterek határozzák meg. Épp ezért az adott versenyen teljesíthető kombinációkat a feladatlap definiálja, akárcsak az értük járó pontokat. Előfordulhat, hogy egy vagy több, megadott vagy a készletből szabadon választható kombináció teljesítését a versenyzés érvényes voltának szükséges feltételeként írjuk elő. A kombinációkhoz tartozó pontok felkeresését az bizonyítja, hogy a csapat a versenynaplóban helyesen válaszol az adott ponthoz tartozó kérdésre, illetve az, ha behozza az adott terepponthoz tartozó bonust.

Kullancs
erdőben, bozótosban lakó 1(-2) mm nagyságú feketés-barnás veszélyes állat. Ha belevájja magát a bőrödbe, veszélyes gyógyítható (agyhártyagyulladás) vagy gyógyíthatatlan (Lyme-kór) betegségeket terjeszthet. Amennyiben már benned van, az állat fenekének szétnyomása nélkül FELTÉTLENÜL ki kell szedni csipesszel, körkörös mozgatással, vagy egyéb bevált technikával Ha még/már nincs a bőrödben, minél gyorsabban meg kell semmisíteni: elégetni, szétnyomni. Érdemes egymást gyakran mustrálni, sok esetben még akkor elcsíphető a dög, amikor még csak a ruhán mászik. Esténként alapos ellenőrzés ajánlott!! (Kérj meg valakit, hogy nézze meg a hátadat…)

Kunyhó
erdészháznál kisebb, esőháznál nagyobb és stabilabb építmény.

Kúp
nem túl magas lokális maximum, domb(ocska), dudor, határozott terep- kiemelkedés.

Kút
mesterségesen kiépített víznyerőhely. A térkép általában jelzi. Vize vagy iható, vagy nem (az utóbbi a gyakoribb).

Külső segítség
a túlélőversenyeken meg nem engedett előnyszerzési módszer, melynek során a csapaton kívüli egyén (más csapat versenyzője, bennszülött, egyszerű arrajáró vagy terepmester) szellemi, anyagi, fizikai vagy infrastrukturális segítségét veszik igénybe a csapat előtt álló feladatok megoldásához. Számtalan formája van (elő is fordult már mindegyik), pl.: autós ismerős felhasználása a nagyobb távolságok áthidalására, információ kölcsönzése vagy vásárlása más csapattól, az erdőben dolgozó favágó felfogadása a bonust rejtő fára történő felmászás megspórolása érdekében, stb.) Közös ismertetőjelük, hogy mindegyik tilos.

Láp
vizenyős, puha talajú, speciális növényzetű terület, általában védett, ne rongáljátok!

Látószög
egy adott helyről nézve két különböző objektum irányszögének különbsége. [A panoráma látószöge: az a szögtartomány, amerre van kilátás. Pl. a budai- hegységi János-hegyről minden irányba kilátni, tehát a látószög 360 fok. Ha egy helyről észak és kelet között (kb. ÉK-nek) minden irányba messzire ellátni, akkor a látószög 90 fok.]

Liget
itt a fák, bokrok és a tisztások (kis rétek) nem különíthetők el egymástól egyértelműen.

Magasles
vadászok számára épített, általában négy lábon álló, a terepnél magasabb szintű fatákolmány gyakran létrával, néha tetővel. Rét vagy dagonya közelében jellemző. Találtunk már dupla üvegablakkal, hungarocell hőszigeteléssel és emeletes ággyal ellátott magaslest is. Az a vadász valószínűleg nem lőni járt oda...

MALUS
negatív vagy nulla értékű bonus. Általában igen nehezen hozzáférhető helyen lapul, előkotrása sok idejét veszi el a csapatnak. Ha behozzátok, és a többi bonusszal együtt bemutatjátok, mi becsületesen beszámítjuk a negatív értéket a csapat pontszámába. Ezért kialakult az a gyakorlat, hogy az előbányászott bonust némi mérgelődés után gondos munkával visszahelyezik az eredeti helyére, hadd örüljön neki a következő arrajáró csapat is. Egyes versenyeken előfordulhat, hogy két vagy három Malus együttes bemutatása értékük előjelváltását okozza. Az ilyen eseti szabályokra az adott verseny feladatlapjának szövege hívja fel a versenyzők figyelmét. Megyjegyezzük, hogy ez a szerencsés Malus-kombináció még soha egyetlen csapatnak sem jött össze.

Menetemelkedés
1. terepen történő közlekedés adott kezdőpont és végpon közötti szakasza (menet) során a függőleges irányban felfelé történő összelmozdulás, azaz a Föld középpontjától való távolodás mértéke; 2. a csavarvonal és a hengerpalást valamely alkotójának két szomszédos metszéspontja közötti távolság (vagyis egy teljes körülforduláshoz tartozó ,,P" elmozdulás).

Metsződés
hegy oldalában, a legnagyobb lejtés irányába eső nem nagyon mély, ámde meredek falú, vízmosta árok. A térképen a szintvonalak jellegzetes összefutásáról, metsződéséről ismerhető fel.

Mérföld
a hosszúság egyik nem SI-mértékegysége. Mi az angolszász 1 mérföld = 1609,334 m átváltást alkalmazzuk.

Mocsár
vizes-süppedős, büdös terület, a lápnál veszélyesebb.

Műút
kemény felszínű, aszfalt- vagy betonút. Járműforgalomra alkalmas.

Neon-moha
jellegzetesen harsány világoszöld, a neonreklámokra emlékeztető színű mohaszőnyeg vagy mohafolt. Árnyékos erdőben vagy borús időben már messziről feltűnik, szinte világít. Bonusok elhelyezésénél vagy megkeresésénél, más tereppontok betájolásánál hasznos segítséget nyújthat.

Nyereg
a hegy két különböző oldalán fekvő két völgy legmagasabb, két csúcs közötti gerinc legalacsonyabb pontja. Ha egy ilyen helyen állsz, kétfelé emelkedik a terep, erre nagyjából merőlegesen pedig kétfelé lejt.

Nyeregtető
két általában azonos hajlásszögű tetősíkból álló felül egymással gerincben összemetsződő tető.

Nyiladék (vágás)
erdészeti célból létrehozott hosszú, 3-10 m széles egyenes erdőhézag. A fák lombkoronája között általában tisztán kilátni. Lehet benne ösvény, út, vagy akár nagyon sűrű bozót is. Az utóbbi típusú nyiladékban vezetett a Velencei- hegység legendás piros háromszög turistajelzése is.

Odú
(fában) olyan lyuk, amibe egy BONUS már belefér…

Orr
hegy oldalában levő kis dudor, kimagasodás

Ösvény
keskeny, emberi és (vad)állati közlekedésre alkalmas utacska. Általában jól kitaposott.

Patak
völgy alján húzódó vízfolyás, amin maximum egy-két ügyes ugrással akár száraz lábbal is átkelhetsz. Esős időben megduzzadhat, ami megnehezíti az átkelést.

Pihenő /1
meredek hegygerinc lankásabb, olykor teljesen vízszintes szakasza. A hosszú kapaszkodás közben megpihenhetünk rajta, és kifúhatjuk magunkat.

Pihenő /2
kiépített erdei pihenőhely, faasztalokkal és fapadokkal, esetleg szemetes kosárral. (Nem összetévesztendő a szél által is elfújható, könnyűsúlyú nőszeméllyel.)

Piros háromszög
a Harmadik Túlélőverseny egyik sokat emlegetett útszakasza, egy tüskebokorral sűrűn benőtt, gyakorlatilag járhatatlan nyiladék, mely a térképen mégis jelzett turistaútként szerepelt. Az egyik versenyző később a szívás mértékegységeként definiálta a piros háromszöget. Ez túl nagy egység, ezért inkább kisebb részeit használják (pl. 0,3 rózsaszín szög). Hagyománytiszteletből azóta is minden versenyen szerepeltetünk egy vagy több hasonló jellegű útszakaszt.

Pocsolya
eső alatt kis mélyedésben összegyűlt víz, ami még kb. egy hétig észlelhető.

Sátortető
négy- vagy sokoldalú gúla alakú tető.

Suvadás
eső által alámosott lejtő, ahol a legfelső átázott földréteg megcsúszik, „lesuvad”.

Szakadék
meredek, önerőből és kisegítő felszerelés (kötél, karabiner…) nélkül egyik irányba sem járható függőleges szikla- vagy föld-fal. (Pontosítás: lefelé mindig áthatolható…)

Szemöldökfa
keretezett nyílászáró felső léce.

Szétválás
a túlélőversenyek során tiltott tevékenység. Akik együtt, egy csapatban neveztek, bizonyára azért tették ezt, mert együtt szeretnének megküzdeni az elemekkel és a nehézségekkel. Ezért az együtt indulóknak a verseny végéig, azaz a célba érkezésig és a versenynapló leadásáig együtt is kell maradniuk. Ezt a terepmesterek alkalmanként ellenőrzik, és a szabály megsértőit azonnal kizárják a versenyből. E szabály természetesen nem arra született, hogy meggátolja a biológiai szükségletekből eredő ideiglenes szétválást. Az ilyen akciók során azonban ügyeljetek arra, hogy a csapat tagjai hallótávolságon belül maradjanak, és a terepmester esetleges felbukkanásakor három perc alatt összetrombitálható legyen az egész csapat.

Szintvonal
A terep domborzati formáinak ábrázolására szolgáló, az azonos magasságú pontokat összekötő vonal. Függőleges távolságukat általában megadják a térkép jelmagyarázátában.

Szintezőkutya
egy térképkészítésre használt (barbár) biokibernetikai módszer szenvedő alanya. A kutya fülében levő egyensúly-szervbe éles kő- vagy fémdarabot operálnak, ezért a kutyának egyszerűen fáj a magasságváltoztatás. Így amikor leteszik a terepen, magasságváltoztatás nélkül, szintben csörtet tova. A nyakörvére szerelt lámpa fényét vagy rádióadó jelét követve nagy pontossággal felrajzolható a szintvonal. Az akció után a kutyát 5 vagy 10 méterrel magasabbra helyezik, és elkezdődik a következő szintvonal kimérése. A módszer a hatvanas években, „a természet leigázása” gondolat jegyében született. Hatékonysága és gyorsasága ellenére hamarosan kiváltotta az állatvédő szervezetek tiltakozását. A nyolcvanas évek végén a TTK hallgatósága több tüntetést szervezett a Puskin utcai E épület előtt, ahonnan rendszeresen kihallatszott (és az egész Trefort-kertet betöltötte) az operáció után lábadozó szintezőkutyák bánatos vonítása. Információink szerint a számítógéppel feldolgozott légifelvételek viharos térhódítása következtében ma már egyre ritkábban használnak szintezőkutyákat, de a terepen még ma is gyakran találkozhatunk a szintezőkutyák taposta jellegzetes vízszintes, a szintvonalakkal együtt kanyargó csapásokkal. Nagyobb - sziklás vagy tüskebokorral fedett - csúcsok megkerülésekor érdemes követni e nyomokat.

Sózó
a vadak nátriumklorid-szükségletét biztosító, dagonya, vadetető vagy kukoricaszórás közelében kihelyezett, általában fába szorított, igen gusztustalan külsejű sódarab. Piszkálni, elmozdítani, kidobni tilos (gondolj arra, ha a te asztalodon álló sószóróval csinálnának hasonlókat)!

Stafétusz
átlátszó, kupakos műanyag csőbe dugott cédula. A kupakot felnyitni, a cédulát kivenni nem szabad. A tereppontra érkezéskor fel kell kutatni az ott elhelyezett stafétuszt (ennek hollétéről a csapatok részletes információt kapnak), majd a stafétuszt ki kell cserélni a csapatnál levő másik stafétuszra. Eközben nem szabad megrongálni a stafétusz rejtekhelyéül szolgáló üreget. Az akció helyét, pontos idejét és a két stafétusz számát fel kell jegyezni a Túranaplóba. Egyes stafétuszok tereptani kérdést is tartalmaznak.

Szikla
a terepen álló, puszta emberi erővel arrébb nem mozdítható kőegyüttes, melynek megjelenési formája lehetnek: oszlop, torony, fal, tömb, pad, lépcső.

Tarvágás vagy irtás
erdészet által letarolt terület, ahol minden 20 cm- nél magasabb növényt kivágtak. Tele van gallyakkal és burjánzó aljnövényzettel.

Távolság, magasság, szélesség, átmérő, stb.
az ilyen jellegű kérdésekre adott választ kizárólag SI egységekben fogadjuk el (nem jó pl.: hüvelyk, arasz, lépés, kőhajítás, Józsi bakancsának három és félszerese...)

Távvezeték
főként energiaellátást (vagy telefonvonalat) biztosító, oszlopokra magasan felszerelt vezeték. Oszlopára felmászni életveszélyes és tilos!

Tereplépcső
erdőben található, áthatolható (1 m-nél kisebb) függőleges fal.

Terepmester
a versenyt előkészítő és/vagy lebonyolító egyén, akit speciális dögcédula igazol. Joga van ellenőrizni a csapatok létszámát, megtekinteni a versenyzők dögcéduláját és versenynaplóját, abba bejegyzést tenni, extra pontokkal jutalmazni a csapatot (max. 5 ponttal), valamint kirívó szabálytalanság esetén a vétkes csapatot azonnali hatállyal ki is zárhatja a versenyből.

Terepmesterek Grémiuma
magánszemélyek alkalmi csoportosulása egy-egy túlélőtúra megszervezésére és lebonyolítására.

Tereptan
Tereptan 1/ katonai szaktudomány, mely a föld felületét, a terepet, a hely-, viz-, hegyleirás keretében részleteiben megismerteti s ezek katonai jelentőségét a mozgás, harc és nyugvás szempontjából tárgyalja és a tájleirásban egész vidékek jellegével foglalkozik. A tájékozásra s a terepen való eligazodásra támpontokat nyujt. A tereptan a harcászat igen lényeges segédtudománya, az ebben való alapos tájékozottság a harcászat tanulmányozásának előfeltétele. 2/ A Túlélőtúra terepén található érdekes objektumokra vonatkozó, általában írásban, függőleges felületű információhordozókon elhelyezett ismeretek összessége. Mivel az ilyen ismeretekre vonatkozó kérdések gyakran felbukkannak a stafétuszokon, érdemes a fentebb mondott információhordozókat felkeresni és alaposan tanulmányozni.

Természetvédelmi terület
valamilyen eszmei értékkel bíró terület, amelyet pl. élővilága miatt védetté nyilvánítottak. Fokozottan ügyelni kell a természet épségére, tisztaságára, csendjére,… Ilyen helyen előfordulhat vadőr, aki megrendszabályozza a rakoncátlankodókat. Határát a behatoló utak mentén általában kócsagos tábla jelzi. Minősített formája a fokozottan védett terület, ahová csak engedéllyel lehet belépni.

Térkép
azon információk egy részének grafikus megjelenítése, amit a térképész a térkép készítésének ideje alatt szerzett.

Tisztás
erdő, vagy akár bozótos dzsuvasáv közepén kisebb rétecske, tipikusan 8-20 m átmérőjű.


dagonyánál nagyobb, tisztább és tartósabb állóvíz, általában gyalog nem átjárható. (Persze kísérletezni lehet…)

Töltés
olyasmi, mint a gát, de nem feltétlen víz mellé épül, általában kisebb, kőből is lehet.

Turistajelzés
fehér alapon kék-zöld-piros-sárga-ciklámen vagy más színű csík, L-betű, omega, pötty, kör, levél, háromszög, négyzet vagy egyéb jel. Általában fára vagy kőre festik, turisták tájékozódására szolgál. Elvileg folyamatos utat definiál a terepen át, a gyakorlatban ez a legritkább esetben fordul elő.

Turistaút
turistajelzéssel jelölt út, térképen jelölik a (z egykori / elméleti) helyét. Egyes természetvédelmi területeken tilos a jelzett turistautakról letérni!

Tuskó
nagyobb darab facsonk, vagy kidőlt fa törzse.

Üreg
sziklában vagy fában levő mélyedés.

Utolsó Segítség
ha a csapat reménytelenül eltéved a terepen, a végső esetre megadott telefonszámon felhívhatja a terepmestereket, és információt kérhet tőlük. Pl arra vonatkozóan, hogy hol van. Vagy hogyan juthatna haza... Az információ ára megadott mennyiségű (sok) életerő levonása.

Vadetető
állatok táplálékát az esőtől megvédő, tetővel rendelkező faépítmény. Ne menjetek közel hozzá, és ne bolygassátok meg a kihelyezett vadeledelt!

Villanypásztor
szigeteletlen elektromos áramvezető. Kerítésekre kifeszítve az állatok áthaladását hívatott megakadályozni. Általában 24 voltos feszültséggel működik. Az általa okozott áramütés nem életveszélyes, de igen kellemetlen lehet.

Vis major (a. m. nagyobb erő)
rajtunk kívül álló, általunk nem irányítható, tervezett cselekedeinket azonban alapvetően befolyásoló, olykor teljesen megakadályozó esemény: pl. földrengés, tornádó, járvány, lavina, meteorhullás, polgárháború. Ha ilyen ok miatt fújnak le egy előre meghirdetett rendezvényt, akkor a jog szerint nem jár kártérítés.

Vízesés
víz függőleges haladási irányának helye, ami legalább 50 cm magas.

Vízmosás (aszó, aszóvölgy)
többnyire kis vagy közepes méretű, időszakos vízfolyások által létrehozott völgy.

Vízmű
elkerített terület, benne kis domb, tetején kékes színű építmény vagy más objektum. Belépni tilos!

Víznyelő
a vízet elnyelő, lefelé szűkülő felszínforma, karsztvidékekre jellemző.

Völgy
két hegy között, vagy annak oldalában elhelyezkedő, nem túl meredek falú, esetenként széles hely.

Zsomboly (aknabarlang)
függőleges irányhoz közeli kürtőkkel kezdődő barlang.


Várjuk a javaslatokat a Túlélő szótár kiegészítésére!

Legyen veletek az Erő!

.:   Portálkezelői menü   •   Tartalom módosítása   :.
 « vissza a címoldalra 
Terepmesterek
C o p y r i g h t  (c) 2 0 1 3   I.W.D.G. & T e r e p m e s t e r e k  G r é m i u m a