VERSENYSZABÁLYOK

A versenyen (előzetes nevezés alapján) 3-6 fős csapatok indulhatnak, a létszámot a nevezési űrlap kitöltésekor PONTOSAN és VÉGLEGESEN meg kell adni. Ha egy eredetileg nagyobb létszámú csapat - betegség vagy egyéb ok miatt - 3 vagy annál több fősre csökken, még elindulhat a versenyen. Két főre fogyatkozott csapatok elindulására csak akkor van lehetőség, ha mindkét még indulni kívánó versenyző Veterán Túlélő, azaz egyike azon versenyzőknek, akik a Terepmesterek Grémiuma által rendezett eddigi tizenegy közül legalább négy túlélőversenyen elindultak, és érvényesen, vagyis a megadott határidőn belül be is érkeztek. Egy fősre csökkent "csapat" semmiképpen sem indulhat a versenyen. A fenti esetekben a visszalépő versenyzők által befizetett részvételi díjat - melyet már jó előre fel kell használnunk a szervezés során felmerülő költségek fedezésére - visszatéríteni nem tudjuk.

A Tizenkettedik Túlélőversenyt ismét két kategóriában hirdetjük meg: Kishalál és Nagyhalál. A csapatoknak a nevezési űrlap kitöltésekor nyilatkozniuk kell, melyik kategóriában kívánnak indulni. Az értékelés és a díjazás a két kategóriában külön-külön történik.

A belogolás 2002. november 22-én, pénteken délután lesz. A pontos helyszínről és időpontról a benevezett túlélni vágyókat 2002. november 19-én e-mailben értesítjük. Az információ ezzel egyidőben a verseny weblapján is megjelenik.

A versenyzők (csak a teljes csapat egyszerre!) a belogoláskor kapják meg fényképes, névre és buszra szóló dögcédulájukat. A dögcédula a versenyző azonosítására szolgál, a verseny során mindvégig meg kell őrizni, és a terepmesterek felszólítására, illetve az esetleges kötelező vagy ajánlott pont elérésekor, majd a célban ellenőrzésre át kell adni. A dögcédula egyben utazási igazolványként is funkcionál, fel- és leszálláskor be kell mutatni az ellenőrző terepmesternek.

A verseny november 23-án szombaton késő délután - kora este ér véget. A beérkezés pontos tér- és időbeli koordinátáiról (akárcsak az esetleges kötelező vagy ajánlott tereppontokról) a buszból történő kiszálláskor kiosztott feladatlapból értesülnek a csapatok. (A pontos időt a Kossuth rádió pontos időjelzésének ötödik füttyszavával definiáljuk.) A megadott időintervallumokon belül a beérkezés ideje nem számít bele az eredménybe. Felhívjuk a versenyzők figyelmét, hogy a megadott időpont előtt csak abban az esetben fogadjuk el a versenynaplót, ha a csapat az összes tereppontot bejárta, és ezért akar hazamenni. Egyéb esetben a határidő előtti távozás a verseny feladását jelenti.

A célban a csapat valamennyi tagjának egyszerre, kulturált állapotban kell bejelentkeznie a Versenyirodán, a dögcédulák felmutatásával, valamint a versenynapló és a begyűjtött BONUS-ok bemutatásával. (A BONUS-okat ellenőrzés után visszaadjuk a csapatnak, eltehetitek őket emlékbe.) A versenynaplót csak akkor fogadjuk el, ha a csapat az összefoglaló oldalt hiánytalanul kitöltötte, és a csapat minden tagja aláírta. (Ha a csapat a versenynapló megfelelő rovatában nem jelzi az általa teljesített kombinációkat vagy a behozott bonusokat, akkor a kiértékeléskor ezeket nem vesszük figyelembe!) A versenynaplót mindenképpen személyesen kell egy terepmester markába nyomni, az egész csapat jelenlétében. Ha nem találkoztok terepmesterrel, az pech - tessék a megadott időben megjelenni a célban, ott garantáltan lesz valaki...

Türelmi (idő)zóna: a megadott időpontot legfeljebb félórával túllépő csapatoktól a késésért percenként 5 pontot levonunk, de célbaérkezésük még érvényes. A fél óránál többet késő, vagy létszám-, illetve dokumentáció-hiányosan érkező csapatok szereplése érvénytelen. A célbaérkezés végső határideje után a Versenyiroda bezár, az ennél később érkező csapatokat nem várjuk, és nem fogadjuk őket.

A terepről a verseny befejezése után tömegközlekedési eszközök igénybevételével minden versenyző még aznap este eljuthat Budapestre, ezért most sem szervezünk HAZABUSZ szolgáltatást. A terep és a főváros közti hazautazás költségét a részvételi díj NEM tartalmazza!

Kérjük, hogy a versenyt feladó, és hamarabb hazautazó, illetve a verseny után is a terepen maradó csapatok értesítsék erről a Terepmestereket a feladatlapon megadott telefonszámon. (Ne aggódjunk feleslegesen értetek... :-)

A Terepmesterek mindennemű további indoklás, kártérítés és a nevezési díj visszafizetése nélkül KIZÁRJÁK a versenyből azt a csapatot,
- amely a versenyszabályokat megszegi;
- amely a megadott időben nem jelenik meg a belogolásnál;
- amelynek akár egyetlen tagja is alkoholos vagy kábítószeres befolyás alatt jelenik meg a belogolásnál, az esetleges kötelező vagy ajánlott ponto(ko)n, a célban, illetve a terepmesterekkel a verseny során (véletlenül) létrejövő találkozáskor;
- amelynek valamelyik tagja a terepre történő utazás során még a cél előtt – bármilyen okból (vis major esetét kivéve) – kiszáll a buszból;
- amely kulturált túrázóhoz nem méltó viselkedésével, a tereptárgyak, a természetes vagy épített környezet rongálásával (pl. magasles ledöntése, turistajelzés átfestése) vagy szennyezésével veszélyezteti mások testi épségét, a természetet, vagy a verseny sportszerű lebonyolítását.


Dörgedelmek és fenyegetések:

- Mindent szabad, amit sem a hatályos törvények és jogszabályok, sem a jelen szabályzat nem tilt; és semmi sem kötelező, amit a jelen szabályzat nem tesz kötelezővé.
- Tilos a terepre történő utazás során a cél előtt a buszból bármilyen okból kiszállni.(Vis major, illetve a buszt kísérő terepmester határozott felszólítása kivétel.) Ennek megkísérlése a teljes csapat automatikus kizárását vonja maga után. A kizárt csapatot minden teketória nélkül otthagyjuk az országúton.
- Ha a csapat a verseny során a terepen terepmesterrel találkozik, köteles bemutatni a versenynaplóját, illetve a csapattagok dögcéduláit. (A terepmestert speciális dögcédula igazolja.)
- Tilos a tereppontokat rongálni, megsemmisíteni, elmozdítani, a leolvasandó feliratokat felülírni, eltávolítani, a többi csapat információszerzését más sportszerűtlen módszerekkel gátolni. Tilos a másik csapat eszközeinek rongálása, kölcsönvétele vagy eltulajdonítása.
- Tilos a verseny terepén szemetelni, tüzet rakni, a növényeket letépni vagy lelegelni, az eredetileg a terephez tartozó állatokat, valamint a bennszülötteket feleslegesen háborgatni. Ha valaki mégis megteszi, a következményekért a Terepjárók Egyesülete semmiféle felelősséget sem vállal. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a verseny egy része védett területen zajlik, ezért a szemetelők és a környezet rongálói nem csak a terepmesterek, hanem az arra hívatott szervek részéről is számíthatnak büntetésre.
- Mindkét kategóriában tilos a csapatok szétválása! Az egy csapatban nevezett, együtt induló versenyzők a verseny teljes ideje alatt kötelesek együttmaradni. Ez alól csak a (hallótávolságon belüli) egészségügyi séta jelent (ideiglenes) kivételt. Ha a terepmesterek a csapat induló létszámánál kisebb csapattöredékkel találkoznak, és a csapat öt percen belül nem gyűlik össze teljes létszámban, akkor az egész csapatot azonnal kizárják a versenyből.
- Szigorúan tilos - bármely kategória résztvevői számára! - más csapattal egyesülni, más csapattól információt szerezni, vagy vele információt cserélni, vagy más módon együttműködni. E szabály megszegése esetén mindkét érintett csapatot azonnal kizárjuk!
- Tilos külső segítség (pl. telefonon odarendelt vagy a buszt követő autós ismerős), illetve személygépkocsi, mikrobusz, terepjáró igénybevétele. Stoppolni vagy buszra szállni szabad, de csak a szétválási tilalom betartásával.
- Tilos a versenynaplóból lapot kitépni, vagy azt más módon meghamisítani.


A kizárás tényét a buszt kísérő, illetve a terepen intézkedő terepmester azonnal közli a kizárt csapattal, és a csapat Versenynaplójában is rögzíti. Emellett még a csapat jelenlétében telefonon tájékoztatja a kizárásról a verseny főrendezőjét. A kizárás ellen fellebbezésnek helye nincs. A kizárt csapat köteles versenynaplóját, dögcéduláit és addig begyűjtött bonusait átadni a terepmesternek.

A verseny menete és értékelése:

A buszok - hagyományainkat követve - ezúttal is a Gólyavár körüli 137,02 mérföld sugarú körön belül elhelyezkedő, mintegy 20 mérföld átmérőjű, hegyes-völgyes-árkos-bokros-sziklás-bozótos-tüskebokros-nedves-zsombékos vidék egy- egy pontján teszik ki a csapatokat. A versenyzők semmiféle információt nem kapnak arról, hogy hol vannak.

Kiszállás után a csapatok információs csomagot kapnak, ami feladatlapot, versenynaplót és térképet (esetleg egyéb objektumokat is) tartalmaz. A térkép a terep tartományonként diffeomorf képe, csak egy kissé információhiányos. A térképen bejelölt, felkeresendő tereppontok és BONUS-ok mindegyike létezik, és valóban a bejelölt helyen van.

A feladatlap (tulajdonképpen feladatfüzet) a versenyről szóló általános információkon kívül tartalmazza a felkeresendő tereppontok megnevezését, leírását, (pl. az elágazásnál álló nagy bükkfa oldalán derékmagasságban), és a velük kapcsolatos, megválaszolandó kérdéseket (pl. milyen név van a fába vésve?). A választ a versenynapló megfelelő rovatába kell írni, esetleg a napló adott lapjának hátuljára rajzolni (a hátlapra kerülő rajzot jelezni kell a megfelelő rovatban!). Minden tereppont esetén jelezni kell a versenynapló megfelelő rovatában a felkeresés idejét, enélkül a válasz nem érvényes! A versenynaplót folyamatosan kell vezetni, ezt az olykor felbukkanó terepmesterek ellenőrzik. A sajtcédulákra történő jegyzetelést ("majd később, ha ráérünk, beírjuk a versenynaplóba...") nem fogadjuk el! A napló vezetésének elmaradását csalási, szétválási kísérletnek tekintjük! Ha pedig egy csapat(töredék) a terepmesterrel történő találkozáskor nem tudja bemutatni a versenynaplót, ezt a versenyszabályok szétválással megvalósított súlyos megszegésének bizonyítékaként kezeljük, és kizárással jutalmazzuk.

A megjelölt tereppontok közül a versenyzők tetszőlegesen sokat, tetszőleges sorrendben kereshetnek fel. A Kishalál kategóriában induló csapatok feladatlapján és térképén természetesen kevesebb felkeresendő pont szerepel.

Az egyes felkeresendő tereppontokkal kapcsolatos kérdések sikeres megoldása jutalompontokat hoz a csapatoknak. Az egyes tereppontok nem egyforma értékűek, lehetnek kiemelkedően értékes tereppontok is! A súlyozás megtalálható a feladatlapon, a pontok súlya felkeresésük, megtalálásuk és a válasz nehézségével, valamint a hely szépségével arányos.

Egyes tereppontok felkeresését a szervezők egyes kategóriák versenyzői számára kötelezővé vagy erősen ajánlottá tehetik, sőt az is előfordulhat, hogy a tereppont meglátogatásának időpontját is előírják. (Az ehhez hasonló versenyfeltételekről a buszból való kiszállás után kiadott feladatlap tájékoztatja a csapatokat.) Mi több, az is megeshet, hogy a szervezők az egyik versenyen nem élnek a fenti lehetőségekkel...

Pont-kombinációk: Bizonyos tereppontoknak - bár földrajzilag távol esnek egymástól - valamilyen értelemben közük van egymáshoz (pl. az összes felkeresendő kocsma). Amelyik csapat az egy kombinációhoz tartozó minimálisan teljesítendő számú célpontot felkeresi, kombinációs jutalompontokat kap. Ha a csapat a kombinációhoz tartozó összes tereppontot felkeresi, a fent említett jutalompontok másfélszeresét kapja. (Ha viszont a kombinációnál megjelölt minimális számúnál kevesebb tereppontot érint, egyáltalán nem kap pontot a kombinációért.) A feladatlapon megtalálható az egyes kombinációkhoz tartozó tereppontok felsorolása, a minimálisan felkeresendő tereppontok száma, valamint a kombináció értéke. Előfordulhat, hogy egy kombináció bizonyos tereppontjait feltétlenül felkeresendőnek nyilvánítjuk, és csak a többi pont közül lehet kihagyni néhányat. A kombinációkhoz tartozó pontok felkeresését az bizonyítja, hogy a csapat a versenynaplóban helyesen válaszol az adott ponthoz tartozó kérdésre, illetve az, ha behozza az adott terepponthoz tartozó bonust. Ha egy csapat egy vagy több kombinációt teljesít, kérjük jelezze a versenynapló összefoglaló oldalán a megfelelő rovatban! Enélkül a kombinációt nem vesszük figyelembe.

A verseny szervezői fenntartják maguknak a jogot arra, hogy egyes kategóriákban az induló csapatok számára egy vagy több (tetszőleges avagy konkrétan megnevezett) kombináció teljesítését kötelezővé tegyék, azaz a csapat érvényes szereplése kritériumának tekintsék. Az erről szóló (esetleges) információ a buszból történő kiszállás után a csapatoknak átadott feladatlapon lesz olvasható.

A tereppontok egy (jelentős) részén BONUS (leragasztott műanyag tokba rejtett, számozott, aláírt és lepecsételt cédula) található, ezt a feladatlap jelzi. A BONUS-t megtaláló, és azt a célban bemutató csapat plusz pontokat kap. Az egyes BONUS-ok értékét a BONUS-on feltüntettük. Sok terepponthoz BONUS és kérdés is kapcsolódik.

Kérjük a BONUS-t megtaláló csapatot, hogy saját számát és nevét, valamint a megtalálás időpontját (óra, perc) azonnal írja fel a BONUS-ra is (természetesen a versenynapló kitöltése mellett).

Figyelem! Néhány BONUS tokja extra kérdést, vagy helyszínen végrehajtandó feladatot is rejt, ezért mindenképpen érdemes felbontani! Ezek az extra kérdések természetesen nem szerepelnek a feladatlapon, a választ viszont a versenynaplóban kell feltüntetni, külön eseményként. A csak a BONUS-on szereplő extra kérdésre adott helyes válaszért kapható extra pontszámot is csak a BONUS-on tüntettük fel. Egyes BONUS-ok másik, a térképen nem szereplő rejtett BONUS-ra is utalhatnak. Ha egy csapat BONUS-t talál, kérjük jelezze a versenynaplóban az adott tereppontnál, és a versenynapló összefoglaló oldalán a megfelelő rovatban!

A korábbi versenyeken többször előfordult, hogy egy csapat - véletlenül vagy szándékosan - nem a saját, hanem másik kategóriának szánt BONUS-t talált és hozott be. Nyomatékosan felhívjuk a versenyzők figyelmét, hogy ilyesmiért NEM JÁR PONT! Előfordulhat, hogy egy adott tereppont környékén több BONUS is hever, különböző zugokba eldugva, de egy csapat csak azért a BONUS-ért kaphat pontot, amelynek száma szerepel a kategóriájának kiadott feladatlapon és térképen. Nem érdemes tehát a másik kategória BONUS-aira vadászni...

Egyes galád terepmesterek néhány BONUS tokjába MALUS-t, azaz negatív vagy nulla pont értékű BONUS-t rejtettek. Ha a csapat ragaszkodik a megtalált objektumhoz, hozza be a célba, és beszámítjuk eredményébe (természetesen negatív pontszámmal). Ha viszont úgy gondolja, hogy neki nincs szüksége a MALUS-ra, más csapat viszont hozzá hasonlóan örülne a megtalálásának, kérjük, csomagolja vissza, és helyezze el az eredeti helyszínen. Felhívjuk a csapatok figyelmét arra, hogy a MALUS értékét határozott mínusz-jel teszi negatívvá, míg a BONUS-okon csak a számérték szerepel, plusz-jel nélkül. Ha valaki +20 pontos „BONUS”-t talál, biztos lehet benne, hogy az eredetileg -20 pontos MALUS volt, csak egy tréfás kedvű versenyzőtársa javította ki az előjelet. Ne számítson tehát a húsz pontra... (mi ugyanis tudjuk - mert felírtuk -, hogy melyik ponton hagytunk BONUSt, és melyiken MALUSt. Ez az eset a Nyolcadik Túlélőversenyen valóban megtörtént...) A nagyon balszerencsés csapatok megnyugtatása kedvéért viszont három MALUS megtalálása és leadása mindhármuk előjelét megfordítja, és BONUS-sá változtatja őket. (Megjegyezzük, hogy ilyen szerencsés eset eddig még egyik versenyünkön sem fordult elő.)

Vannak a terepen rejtett BONUS-ok is. Ezeket nem jelzi a térkép és a feladatlap. A rájuk való utalást egy másik BONUS-ba rejtettük el. A pointer-BONUS-t megtaláló csapat így kizárólagos lehetőséget kap némi extra pontszerzésre: az ő dolga, hogy él-e vele, vagy sem. Emellett előfordulhatnak még BONUS-kombinációk is: két vagy több megnevezett BONUS együttes bemutatása megnövelheti mindegyik BONUS pontszámát. Az erre vonatkozó információ az érintett BONUS-okon olvasható.

Ha a csapat a verseny során terepmesterrel találkozik, az a dögcédulák, a csapat létszámának és a versenynapló állapotának ellenőrzése után bejegyzést tesz a naplóba, és (ha mindent rendben talált) extra 5 ponttal honorálja a csapatot. Találkozás többször is megeshet, pontot viszont csak egyszer lehet kapni.

Az is megtörténhet, hogy a terepmester (szóban vagy írásban) kérdez valamit a csapattól. Ilyenkor érdemes helyesen válaszolni.

Ajánljuk még a csapatoknak a weblapon található Túlélő induló tanulmányozását, sőt megtanulását is. Ki tudja, hátha szükség lesz rá a verseny során...

Előfordulhat, hogy a csapat a verseny során kissé szokatlan módon (pl. erdész vagy kocsmáros néni közvetítésével, esetleg SMS útján) jut a terepmesterektől a versenyt vagy a versenyzést befolyásoló információkhoz. Az ilyen esetekben mindig ellenőrizzétek a forrás hitelességét. Írott anyag esetén a terepmesterek pecsétje, SMS esetén a forrásként szolgáló telefonszám (mindkettőt megtaláljátok a feladatlapok füzetében), személyes közlés esetén pedig a terepmesteri dögcédula a hitelesítő jel.

A verseny értékelése kategóriánként, a beadott versenynaplók és a begyűjtött BONUS-ok alapján történik, a megadott pontozási rendszer szerint. Tudatos rossz válaszért, blöffért előjelváltás (gy.k.: a helyes válaszért adható pontszám levonása) jár! Mivel a csapatok közti információcsere tilos, több csapat egybehangzó hibás válasza az összes érintett csapatnak a versenyből való kizárását vonja maga után!

Az eredményhirdetés és díjkiosztás helyét és időpontját a versenyt követően a verseny weblapján tesszük közzé. Ekkor adjuk át a díjakat - speciális túlélőpólót és más értékes jutalmakat - az egyes kategóriák három-három legjobb csapata tagjainak. Az eredményt ezek után közzétesszük a csapatoknak küldött e-mailben és a túlélőverseny weblapján.

A Terepmesterek Grémiuma

Utolsó módosítás: 2002. október 10.

Vissza