A k t u á l i s   v e r s e n y A k t u á l i s   v e r s e n y
T ú l é l ő v e r s e n y

Tisztelt Versenyzők, jövendő Túlélők (illetve nyomorultul elpusztulandók)!

Örömmel tudatjuk veletek, hogy megkezdődött a
szervezése. A verseny időpontja: 2007. november 23-24.

A Huszonkettedik Túlélőversenyt ismét két kategóriában hirdetjük meg: Kishalál és Nagyhalál. A (remélhetőleg) zord idő miatt mind a két kategória egynapos lesz, 23-én (pénteken) késő délután kezdődik, és 25-én (szombaton) este ér véget. A két kategória versenye részben közös terepen és időben zajlik, de a Kishalál versenyzőinek kisebb területet kell bejárniuk, kevesebb pontot kell felkeresniük, kombinációik egyszerűbbek és kevesebb tereppontot tartalmaznak. A Nagyhalál versenyzői fizikai állóképességüket és csavaros észjárásukat is a végsőkig kiaknázhatják, hadakozva a terep természetes, valamint a terepmesterek teremtette nehézségeivel.

Az indulás pontos helyszínéről és időpontjáról a benevezett túlélni vágyókat e-mailben értesítjük. Az információ ezzel egyidőben a verseny weblapján is megjelenik. A buszok - hagyományainkat követve - ezúttal is a Gólyavár körüli 137,02 mérföld sugarú körön belül elhelyezkedő, mintegy 20 mérföld átmérőjű, hegyes- völgyes- árkos- bokros- sziklás- bozótos- tüskebokros- nedves- zsombékos vidék egy- egy pontján teszik ki a csapatokat. A versenyzők semmiféle információt nem kapnak arról, hogy hol vannak. A cél pontos tér- és időbeli koordinátáiról (akárcsak az esetleges kötelező vagy ajánlott tereppontokról) a buszból történő kiszálláskor kiosztott feladatlapból értesülnek a csapatok.

A versenyzői nevezési rendszer jelenleg már elérhető. (Az előző hat Túlélőverseny résztvevőinek adatai természetesen már benne vannak az adatbázisban, nekik tehát csak bejelentkezniük kell.) Minden potenciális versenyzőnek csak egyszer kell megadnia az adatait (regisztrálnia magát), az elkészült azonosítójával bármelyik versenyre nevezhet. A regisztrált versenyzők folyamatos tájékoztatást kapnak a Túlélőversenyekről és adataikat egész évben módosíthatják.

A Huszonkettedik Túlélőversenyre 2007. szeptember 15-tól lehet nevezni. Ekkor lehetséges a regisztrált versenyzőknek csapatba tömörülniük és ezen csapatnak időpontot választani a személyes nevezéshez. Az elektronikus nevezés végén kiválasztott időpontban, a személyes nevezés keretében kerül sor a részvételi díj (3500 Ft/fő) befizetésére és a Versenyzői Nyilatkozat aláírására. A személyes regisztráció a csontvázas túlélő logóval jelzett Terepmesteri Főhadiszálláson történik, melynek helyét a nevezés kezdetekor közzétesszük. A csapatoknak a nevezési űrlap kitöltésekor nyilatkozniuk kell, melyik kategóriában kívánnak indulni. Az értékelés és a díjazás a két kategóriában külön-külön történik.

A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt. Ezt a személyes regisztráció során csapatonként aláírt, egymás aláírását kölcsönösen tanúsító Nyilatkozattal kell elismerni. A Nyilatkozatban a csapattagok kötelezik magukat a Versenyszabályok betartására is. A szervezők nem vállalnak felelősséget az esetleges balesetekért, eltévedésekért, valamint a szabályok megszegéséből eredő kellemetlenségekért és egyéb következményekért.

Kiskorúak (azaz 1993. október 31-e után születettek) nem indulhatnak a versenyen. Fiatalkorúak (a verseny szempontjából fiatalkorúnak számít az, aki 1989. október 31-e után született) csak nagykorú versenyzőt is tartalmazó csapatban, írásbeli Szülői nyilatkozat leadásával indulhatnak a versenyen.

A nevezéskor megrendelhető a különleges, csontvázas logóval díszített túlélőpóló is (700 Ft/db). A póló méretét a megrendelő űrlapon kérjük megadni. A pólók átvételére a terepre tartó utazás során kerül sor.

Vidéki (vagy külföldi) versenyzők esetében lehetőség van arra, hogy (a szabályos elektronikus nevezés, valamint az igazolványkép elküldése és a nevezési díj rendezése után) a regisztráció személyes jelenlétet igénylő részét - a Nyilatkozat aláírását - a terepre indulás előtti órában bonyolítsuk le. Az ilyen nevezés csak akkor érvényes, ha a vidéki csapattag(ok) színes igazolványképüket vagy elküldik a többi csapattaggal a személyes regisztrációra vagy - az alább leírt módon - elektronikusan feltölti az adatbázisba. A vidéki csapattag nevezési díját és megrendelt pólójának árát a regisztráción személyesen megjelenő csapattagoknak kell befizetniük. Ha a csapat minden tagja vidéki, és egyikük sem tud eljönni a személyes regisztrációra, a befizetésre banki átutalással kerülhet sor, legkésőbb október 31-ig. Ebben az esetben kérjük a csapatot, hogy e-mailben minél előbb vegye fel a kapcsolatot a szervezőkkel.

Túlélésre fel: győzzön az erősebb karom, szexibb test, élesebb ész, pontosabb iránytű, fittebb túrabakancs, kifinomultabb hetedik (sőt Huszonkettedik) érzék! Várunk benneteket úton és útfélen, piros háromszöggel jelzett és jelzetlen ösvényeken, árkon és bokron túl, sőt!

 « vissza a címoldalra 
Terepmesterek   •    utolsó módosítás: 2007.09.25.
D e s i g n e d   &   D e v e l o p e d  by   W e b C a t   &   I W D G
C o p y r i g h t  (c) 2 0 0 7  T e r e p j á r ó k  E g y e s ü l e t e