A k t u á l i s   v e r s e n y
T ú l é l ő v e r s e n y
Aktuális verseny ikon Előző versenyek ikon Versenyszabályok ikon Tudnivalók ikon
Huszonkilencedik Túlélőverseny       kishalál
 1  Erózió  5+5 pont 
 Leírás:  Fenyőerdő váratlan panorámával
    Kérdés:  Nagy ugrás előtt kerítés, melyik drót a legvastagabb?
     A:  ász    B:  középső
     C:  alsó    D:  felső
 STAFÉTUSZ hely:  Kidőlt kerítésoszlop alatt
 BONUS hely:  Vastag drót összetoldása alatt 10 pont 
 2  Kripta  3+3 pont 
 Leírás:  Szebb napokat látott kiszáradt forrás
    Kérdés:  Mi az első olvasható betű az objektum nyílása felett?
     A:  G    B:  E
     C:  A    D:  K
 STAFÉTUSZ hely:  Az ojjektum hátsó falának a tövében, kívül, középen
 BONUS hely:  Objektum mögött a legközelebbi fa tövében 6 pont 
 3  Tidujnak ajánlva  3+2 pont 
 Leírás:  Csinos szirt oldalában a nagyobbik barlang
    Kérdés:  Milyen színnel van felfestve a 2-es barlangág száma?
     A:  Piros    B:  Kék
     C:  Narancs    D:  Fekete
 STAFÉTUSZ hely:  2-estől jobbra 40cm-re a szikla "stafétusztartójában"
 BONUS hely:  A szirt csúcsfája alatti sziklarepedésben 5 pont 
 4  Nem a kétlyukú híd  2+2 pont 
 Leírás:  Földbe süllyesztett épület tetőtlen romja
    Kérdés:  Mennyi ablaka van?
     A:  1    B:  4
     C:  3    D:  2
 STAFÉTUSZ hely:  Bejárattal szemben, faltámasztó oszlopka tetején
 BONUS hely:  Lesben, palánk és sarokoszlop között 4 pont 
 5  Õrszem  5+3 pont 
 Leírás:  Cserjésből kiugró csúcsocskán magányos fa
    Kérdés:  X-ek felől nézve melyik törzsön van a régi monogram?
     A:  bal    B:  jobb
     C:  középső    D:  jobb-közép
 STAFÉTUSZ hely:  X-ek alatt likban
 BONUS hely:  135°-ra a nagy tuskóban 8 pont 
 6  Rakodó  2+2 pont 
 Leírás:  Út mentén kőfal
    Kérdés:  Milyen profilú a felső élvédő vas?
     A:  sín    B:  U
     C:  T    D:  E
 STAFÉTUSZ hely:  A sarok tövében
 BONUS hely:  Út túloldalán ágas bogas gyökérzetű fá két törzse között 4 pont 
 7  Mesterségem címere: ...  3+2 pont 
 Leírás:  Domboldalban kiépített forrás
    Kérdés:  Milyen magas a forrás szája?
     A:  76 cm    B:  54 cm
     C:  27 cm    D:  38 cm
 STAFÉTUSZ hely:  Forrás előtti kő alatt
 BONUS hely:  A legközelebbi kettős jellel jelzett fa tövében 5 pont 
 8  Felvonulók kérték  2+1 pont 
 Leírás:  Köves út mellett vadászlesre hasonlító kis tribün
    Kérdés:  Hányas számú tribün?
     A:  15    B:  11
     C:  168    D:  21
 STAFÉTUSZ hely:  Tribün elött jobbra, út melletti kis tüskés fácska tövében
 BONUS hely:  Tribün korlátjának résében 3 pont 
 9  Beach  3+3 pont 
 Leírás:  Nagy tó kifolyója
    Kérdés:  Mennyi sodrástörő betontégla van a kifolyóban?
     A:  11    B:  17
     C:  15    D:  13
 STAFÉTUSZ hely:  Utolsó 3 betontégla melletti fa tövében
 BONUS hely:  Beton kifolyó végében a támfal tetején 6 pont 
 10  Nem 21 hanem 7!  3+3 pont 
 Leírás:  Régi vasút nyomvonalán picike les
    Kérdés:  Milyen évszám van a közeli bükkön KG felett?
     A:  1960    B:  1961
     C:  1962    D:  1526
 STAFÉTUSZ hely:  Kérdezett bükk tövében, a felirat alatt
 BONUS hely:  Lesláb tövében 6 pont 
 11  Memento  3+2 pont 
 Leírás:  Útkereszteződésben K jelű gigafacsonk
    Kérdés:  Mekkora a fa kerülete a K-n mérve?
     A:  560 cm    B:  350 cm
     C:  210 cm    D:  420 cm
 STAFÉTUSZ hely:  K alatti stafétusztartó odúban
 BONUS hely:  240 fokra hasonló facsonk egyik odújában, csípőmagasan 5 pont 
 12  Mindenkinek meg van a maga keresztje!  5+5 pont 
 Leírás:  Sziklaormon fakereszt tűzrakóval
    Kérdés:  Mikor állították?
     A:  1974    B:  1994
     C:  1990    D:  2000
 STAFÉTUSZ hely:  A kereszt tövében
 BONUS hely:  K-re lévő kéttörzsű fa csípőmagas bónusz lukában 10 pont 
 13  Selmi virágai  3+2 pont 
 Leírás:  Domb tövében tisztásra tekintő les
    Kérdés:  A bejárattal szembeni palánk melyik deszkája görbül befelé?
     A:  Alulról a harmadik    B:  Legalsó
     C:  Legfelső    D:  Felülről a második
 STAFÉTUSZ hely:  Létrával szembeni görbe fa tövében, a les felőli oldalon
 BONUS hely:  Lesben fent, a bejárat melleti deszka és a padló között 5 pont 
 14  Útonálló  3+2 pont 
 Leírás:  Betonút fém torlasza
    Kérdés:  Milye volt a sorompónak, amíg nem volt az acélsodrony?
    Válasz:  kereke
 STAFÉTUSZ hely:  STOP tábla tövében
 BONUS hely:  Közeli jelzett fa tövében 5 pont 
 15  Sá-sá-sá sárkáááááány!  5+3 pont 
 Leírás:  Sárkányeregető rét
    Kérdés:  Milyen irányszöget jelöl ki a két széljelző pózna?
    Válasz:  145°-325° vagy 130°
 STAFÉTUSZ hely:  A magasabb póznához közeli jelzett fa tövében
 BONUS hely:  A magasabb póznához közeli rücskös kérgű fa két törzse között 8 pont 
 16  Itt a piros hol a fehér  5+3 pont 
 Leírás:  Szép kilátású hegygerinc szélén fém oszlop
    Kérdés:  Oszlop felül piros, és alul?
     A:  rozsdás    B:  piros
     C:  zöld    D:  kék
 STAFÉTUSZ hely:  Csúcskő tövében
 BONUS hely:  Keletre egy tuskóban 8 pont 
 17  Kapóra jött  3+2 pont 
 Leírás:  Út mellett határkaró
    Kérdés:  Milyen szám van rajta?
     A:  4    B:  1
     C:  2    D:  3
 STAFÉTUSZ hely:  Határkaró tövében
 BONUS hely:  Legközelebbi fa odvában has magasságban 5 pont 
 18  Elszélte a fúj  4+2 pont 
 Leírás:  Romos kerítés sarkánál ferde, jelzett fa
    Kérdés:  Mi látható az első kiágazó ágon, fejmagasan?
     A:  kék kör    B:  zöld csík
     C:  piros háromszög    D:  zöld ufó
 STAFÉTUSZ hely:  A ferde fa tövében, a dőlési oldalon
 BONUS hely:  Út mellett (lejjebb) száraz tuskó tetején, résben 6 pont 
 19  Törpe  2+2 pont 
 Leírás:  Erdőben picike les
    Kérdés:  Hány helyen van a szomszédos fához rögzítve?
     A:  4    B:  2
     C:  1    D:  0
 STAFÉTUSZ hely:  "Tartófa" tövénél, a les felőli oldalon
 BONUS hely:  Les előtti tuskó pereme mellett 4 pont 
 20  Ne dőlj be!  2+1 pont 
 Leírás:  Út mentén szebb napokat is megélt kunyhó
    Kérdés:  Melyik jelzés szerepel az objektumon?
     A:  Lovagló út    B:  Zöld túrista
     C:  Piros túrista    D:  Vigyázz méhek!
 STAFÉTUSZ hely:  Ablak alatt bent az avarban
 BONUS hely:  Kunyhó mögött vastag 4 törzsű fa néhai csonkjában 3 pont 
 21  Monolit  5+3 pont 
 Leírás:  Panorámás pihenőhely kőépítménnyel
    Kérdés:  Mennyi egyre szűkülő szintből áll az objektum?
     A:  5    B:  8
     C:  3    D:  7
 STAFÉTUSZ hely:  Az objektum ÉK-i sarkában kockakövek között
 BONUS hely:  Közeli pihenő asztallapjában 8 pont 
 22  10 Kilo-volt  3+5 pont 
 Leírás:  Bozót mélyén magasles, bár eredetileg másnak épült
    Kérdés:  Nem 10 kv, hanem?
    Válasz:  21 kv
 STAFÉTUSZ hely:  DNY-i betonláb talajszinti üregében
 BONUS hely:  A létra tövében 7 pont 
 23  Nem kell úgy sietni  2+1 pont 
 Leírás:  Út mellett kiépített farakodó
    Kérdés:  Milyen hosszú a kiépített rakodótámfal?
     A:  50 méter és 50 centiméter    B:  49 méter és 85 centiméter
     C:  49 méter és 20 centiméter    D:  Nem hoztunk mérőszalagot
 STAFÉTUSZ hely:  A támfal É-ÉK-i sarkánál, alul
 BONUS hely:  Stafitól nézve az út túloldalán, tuskóban 3 pont 
 24  Kőfallosz  3+3 pont 
 Leírás:  Hegyoldalban jellegzetes formájú kőoszlop
    Kérdés:  Mekkora a kerülete a tövénél?
     A:  11,2m    B:  7,3m
     C:  9,4m    D:  6,5m
 STAFÉTUSZ hely:  Felső oldalon a tövében likban
 BONUS hely:  Az objektum alsó oldalán fejmagas likban 6 pont 
 25  Hohohohooooo  4+2 pont 
 Leírás:  Pecató partján fedett szalonnasütő
    Kérdés:  Hány szögletű a sütőtető?
     A:  4    B:  6
     C:  5    D:  7
 STAFÉTUSZ hely:  Tűzrakó mögötti egylábú fém stafétusztartóban
 BONUS hely:  Az ÉK-i asztal asztallapja és láb között 6 pont 
 26  I have a dream...  3+1 pont 
 Leírás:  Jelzett út mellett szerény lespótlék
    Kérdés:  A palánk mely deszkáin látható a sárga 'mancsnyom'?
     A:  A két legalsón    B:  Felülről a másodikon és harmadikon
     C:  A két legfelsőn    D:  A középső kettőn
 STAFÉTUSZ hely:  Támasztófenyő tövében, a palánk felőli oldalon
 BONUS hely:  A palánk egyik lábának tövében 4 pont 
 27  Nem veszélyes anyag  3+4 pont 
 Leírás:  Földutak találkozásánál fémkorlátos "vadászlak"
    Kérdés:  Mi ellen kell védekezni?
    Válasz:  A sztatikus feltöltődés
 STAFÉTUSZ hely:  Déli lesláb tövében
 BONUS hely:  Az ágy alatt a sarokban 7 pont 
 28  Ott kell lennie ... ugye mondtam  3+3 pont 
 Leírás:  Bozót takarásában kőépület romja
    Kérdés:  Mekkora a bejárat szélessége?
     A:  100 cm    B:  75 cm
     C:  135 cm    D:  150 cm
 STAFÉTUSZ hely:  A DNY-i falmaradvány tetején, kő alatt
 BONUS hely:  DNy-i falmaradvány tövében, a bejárat belső oldalán 6 pont 
 29  Ez már nem vezet  3+2 pont 
 Leírás:  Bánya első teraszán kőtömb
    Kérdés:  Milyen jel látható a tetején?
     A:  háromszög    B:  kör
     C:  négyzet    D:  kérdő
 STAFÉTUSZ hely:  Tömb tetején, a jeltől egy nagyaraszra, kö alatt
 BONUS hely:  Jel feletti kis fa tövében 4 pont 
 30  Dombra föl, völgybe le  3+4 pont 
 Leírás:  Völgy aljában mobil les
    Kérdés:  Milyen szigetelés van az ÉNY-i oldalon kívül?
     A:  linóleum    B:  farostlemez
     C:  kátránypapír    D:  gumi lap
 STAFÉTUSZ hely:  Létra tövében
 BONUS hely:  Les mögött korhadt farönkben 7 pont 
 31  Csótánytanya  2+2 pont 
 Leírás:  Kocsifordulóban magasles
    Kérdés:  Milyen színű az ajtó?
     A:  fehér    B:  zöld
     C:  barna    D:  fekete
 STAFÉTUSZ hely:  Lestől ÉNY-ra odúban, váll magasságban
 BONUS hely:  Szénabála alatt 4 pont 
 32  Vágányzár  3+1 pont 
 Leírás:  Villamosított erdészeti utat őrző piros-fehér szerkezet
    Kérdés:  Mikor járt itt DGY?
     A:  1985    B:  1988
     C:  1987    D:  1986
 STAFÉTUSZ hely:  A rövidebb oszlop tövében
 BONUS hely:  Közeli kőkorlátban 4 pont 
 33  Önkiszolgáló  2+2 pont 
 Leírás:  Erdészeti út mellett etető
    Kérdés:  Milyen irányú a tetőgerinc?
     A:  ÉNY-DK    B:  ÉK-DNY
     C:  É-D    D:  K-NY
 STAFÉTUSZ hely:  Etetőtől K-re ~6m-re térdmagasan a tuskóban
 BONUS hely:  NY-ra mohos tuskóban 4 pont 
 34  Kanyon  5+4 pont 
 Leírás:  Erdészeti út külső ívén "VB" monogramos fa
    Kérdés:  Milyen monogram olvasható tőle balra?
     A:  EB    B:  VB
     C:  ZA    D:  ST
 STAFÉTUSZ hely:  Fa fölött sziklatömb alsó repedésében
 BONUS hely:  Fától északra az út túlodalán tuskóban 9 pont 
 35  A diadalív árnyékában  2+2 pont 
 Leírás:  Útelágazás mellett semmibe vezető kapu
    Kérdés:  Milyen hosszú a szemöldök deszka?
     A:  157 cm    B:  84 cm
     C:  126 cm    D:  171 cm
 STAFÉTUSZ hely:  Oszlop és oldaltámasza között
 BONUS hely:  Legközelebbi jelzett fa tövében 4 pont 
 36  Pukli  3+3 pont 
 Leírás:  Nyiladék magaslati pontján álló alacsonyles
    Kérdés:  Mennyi az ülődeszkák és létrafokok számának szorzata?
     A:  8    B:  6
     C:  5    D:  12
 STAFÉTUSZ hely:  A les északi lába és padlógerenda között
 BONUS hely:  A lesre majdnem rádölt fa gyökérzetében 6 pont 
 37  Rom-lak  2+4 pont 
 Leírás:  Földbevájt kunyhó maradványa
    Kérdés:  Mekkora a kunyhó végében a fal átmérője?
     A:  200cm    B:  160cm
     C:  275cm    D:  403cm
 STAFÉTUSZ hely:  A kunyhó feletti közeli fa tövében
 BONUS hely:  A kunyhó falában 6 pont 
 38  Nászágy  2+3 pont 
 Leírás:  Alacsony erdőben rét közelében takaros vadetető
    Kérdés:  Melyik oldalon lehet bevinni az arát?
     A:  NY-ÉNY    B:  K-DK
     C:  ÉK-K    D:  NY-DNY
 STAFÉTUSZ hely:  É-ÉK-i sarok tetőgerendája és középső tetőléc között
 BONUS hely:  Közeli nagy ikertuskóban 5 pont 
 39  SCI-FI  3+4 pont 
 Leírás:  Erdőben les
    Kérdés:  Hogy folytatódik a felirat belül, a hátoldalon? (KRONO...)
    Válasz:  KRONOPOL/KRONOPOLY
 STAFÉTUSZ hely:  Hordó alatt, ahol be lehet nyúlni alá...
 BONUS hely:  Jelölt fa tövében, ahol bejöttél... 7 pont 
 40  Tisztaság öröme  3+2 pont 
 Leírás:  Út mellett besózott dagonya
    Kérdés:  Mekkora a beton tárgy belső mérete?
     A:  22cm x 23cm    B:  65cm x 65cm
     C:  40cm x 40cm    D:  58cm x 60cm
 STAFÉTUSZ hely:  Sózótól DNY-ra 8m-re fa mellmagas odvában
 BONUS hely:  Legközelebbi kéttörzsű fa odvában alul 5 pont 
 41  99/ És a kocsma?  2+1 pont 
 Leírás:  Dombtetőn információs tábla
    Kérdés:  Melyik a kakukktojás?
    Válasz:  Gánt: 1,3km 25p
 STAFÉTUSZ hely:  Tábla mögötti jelzett fa tövében
 BONUS hely:  DNY felé vágtató lovas nyerge alatt 3 pont 
 42  .. most kőhalom  4+2 pont 
 Leírás:  Pihenő, kis várrommal
    Kérdés:  Milyen irányban van a vártól a vár-forrás?
     A:  Északnyugat    B:  Északkelet
     C:  Kelet    D:  Dél
 STAFÉTUSZ hely:  Várudvaron, nagy tuskó gyökerei között, D-i oldalon
 BONUS hely:  Forrás fala mellett, a NY-i oldalon 6 pont 
 43  Messzelátó  4+4 pont 
 Leírás:  Csúcsot támadó út mentén lepukkant magasles
    Kérdés:  Milyen méretű az ajtón található kis ablak?
     A:  41*49 cm    B:  37*41 cm
     C:  25*25 cm    D:  36*58 cm
 STAFÉTUSZ hely:  A létra melletti lesláb tövében
 BONUS hely:  Üléshuzat alatt 8 pont 
 44  Macsók a csúcson  4+4 pont 
 Leírás:  Csúcson csúcskő
    Kérdés:  Mennyi a szavatossági idő bontatlan göngyölegben?
     A:  3 hónap    B:  60 hónap
     C:  12 hónap    D:  36 hónap
 STAFÉTUSZ hely:  Csúcskő tövében
 BONUS hely:  Hordó melletti kő alatt 8 pont 
 45  Leveles  2+2 pont 
 Leírás:  Útelágazás közelében érdekes alakú sózó
    Kérdés:  Hányszögletű a sózó?
     A:  8    B:  6
     C:  5    D:  7
 STAFÉTUSZ hely:  Sózótól 6m-re, DNY-ra, combmagasan, fa lukjában
 BONUS hely:  Közeli kő alatt 4 pont 
 46  Baráti tűzben  3+4 pont 
 Leírás:  A 14-es számú les
    Kérdés:  A létra melyik foka vadiúj?
     A:  A legalsó    B:  A legfelső
     C:  A középső    D:  Mindegyik
 STAFÉTUSZ hely:  Létra oldali lesláb tövében, jobb oldalon
 BONUS hely:  Legközelebbi bökős bokorban 7 pont 
 47  Tél szele hóval, faggyal jő  3+4 pont 
 Leírás:  Nyiladékok keresztezésénél magasles
    Kérdés:  Milyen messze van a legközelebbi fenyő a déli leslábtól?
     A:  60 cm    B:  2 m
     C:  7 m    D:  4 m
 STAFÉTUSZ hely:  Fogantyús oszlop tetején
 BONUS hely:  Régi létra 9. foka mögött 7 pont 
 48  Lovasnép vagyunk  3+1 pont 
 Leírás:  Útelágazásban instrukciót tartalmazó tábla
    Kérdés:  Mi a betyár előírt támadási iránya?
     A:  D    B:  K-ÉK
     C:  NY    D:  É-ÉNY
 STAFÉTUSZ hely:  Tábla tövében
 BONUS hely:  Pirossal jelzett fa tövében 4 pont 
 49  Itató  3+3 pont 
 Leírás:  Kis tavacska betonzsilippel
    Kérdés:  Mekkora a beton építmény füleinek legkisebb távolsága?
     A:  99 cm    B:  88 cm
     C:  77 cm    D:  66 cm
 STAFÉTUSZ hely:  Fülek között alul
 BONUS hely:  Közeli kis tuskóban 6 pont 
 50  Az idő vasfoga  3+3 pont 
 Leírás:  Szántás végében lapostetős les
    Kérdés:  Mennyi vízszintes léc alkotja a létrafokokat ?
     A:  24    B:  21
     C:  16    D:  19
 STAFÉTUSZ hely:  NY-ra, vastag bükk lábszármagas elágazásában
 BONUS hely:  DNY-i láb tövében 6 pont 
 51  Kutyaól  3+3 pont 
 Leírás:  Erdészeti út mellett puffantóhely
    Kérdés:  Melyik cég használta korábban az etetőhordót?
     A:  MOBIL    B:  MOL
     C:  SHELL    D:  MOTOROLA
 STAFÉTUSZ hely:  Kutyaól alatt ferde deszka és padlódeszka között
 BONUS hely:  Tetődeszka és szigetelés között, belül a bejárat felett 6 pont 
 52  Itt balra  3+2 pont 
 Leírás:  Útkereszteződésben határkaró
    Kérdés:  Milyen szám olvasható a fém táblán?
     A:  7    B:  5
     C:  2    D:  3
 STAFÉTUSZ hely:  Karó tövében
 BONUS hely:  Karótól nyugatra félig kidőlt fa gyökerénél 5 pont 
 53  Nem akadály  3+1 pont 
 Leírás:  Útkereszteződésben fa sorompó
    Kérdés:  Milyen hosszú a sorompó rúdja?
     A:  465 cm    B:  697 cm
     C:  254 cm    D:  972 cm
 STAFÉTUSZ hely:  A sorompó DNY-i oszlopának tövében
 BONUS hely:  ÉK-re második kerítésoszlop tövében 4 pont 
 54  Különös Szilveszter ...  5+3 pont 
 Leírás:  Lapos, cserjés hegygerincen úttól nem messze magasles
    Kérdés:  Mennyi Szilvesztert töltöttek itt?
     A:  9    B:  3
     C:  6    D:  10
 STAFÉTUSZ hely:  ÉK láb alatt
 BONUS hely:  DNY-ra cserje és szikla között 8 pont 
 55  Duplánles  4+4 pont 
 Leírás:  Út mellet dagonyára néző fedetlen les
    Kérdés:  Milyen irányban van a fáramászó létrales?
     A:  Délnyugatra    B:  Északnyugatra
     C:  Keletre    D:  Délre
 STAFÉTUSZ hely:  Függőleges létra legalsó deszkája mögött
 BONUS hely:  Betonsózó alatt 8 pont 
 56  Fogtok ti még...  2+2 pont 
 Leírás:  Út mellett alacsonyles
    Kérdés:  Merre néz a padon egyenesen ülő vadász?
     A:  Nyugatra    B:  Délre
     C:  Keletre    D:  Közelkeletre
 STAFÉTUSZ hely:  Északnyugati lesláb tövében
 BONUS hely:  Palánkdeszka és sarokoszlop között 4 pont 
 57  Mézeskalács házikó  3+3 pont 
 Leírás:  Út kanyarulatában romos lak
    Kérdés:  Ki lakik itt a képi illusztráció szerint?
     A:  vasorrú bába    B:  csipkejózsika
     C:  törp papa    D:  Oriza Triznyák
 STAFÉTUSZ hely:  Lehasadt fa hasadékának mélyén
 BONUS hely:  Házikó belső sarkában, hátul, bal oldalon 6 pont 
 58  Hikomat les  2+4 pont 
 Leírás:  Dózerutat megfigyelés alatt tartó alacsony padlós fa építmény
    Kérdés:  Milyen ajtaja van?
     A:  független    B:  nincs is ajtaja
     C:  balos    D:  jobbos
 STAFÉTUSZ hely:  Északi lesláb tövében
 BONUS hely:  Közeli fa gyökerei között 4 pont 
 59  Megpihenve  3+4 pont 
 Leírás:  Völgyre néző lábatlan les rom
    Kérdés:  Mekkora a fa kerülete a fehér festékcsíkon mérve?
     A:  76 cm    B:  48 cm
     C:  23 cm    D:  98 cm
 STAFÉTUSZ hely:  Jelölt fa tövében
 BONUS hely:  Les melletti tetőmaradvány alatt 7 pont 
 60  Szalma-lak  2+2 pont 
 Leírás:  Lapos erdőben vadetető
    Kérdés:  Rajzold le szemből a keresztmetszetét
    Válasz:  Lásd a fényképet
 STAFÉTUSZ hely:  Közeli kéttörzsű fa tövében, az etető felőli oldalon
 BONUS hely:  ÉK hosszanti gerenda sarkánál 4 pont 
 61  Rudi  3+3 pont 
 Leírás:  Erdészeti út mellett fémlétrás magasles
    Kérdés:  Mennyi és milyen elrendezésű ablak található a lesen?
     A:  3 vízszintes + 1 függőleges    B:  1 vízszintes + 3 függőleges
     C:  2 vízszintes + 2 függőleges    D:  1 vízszintes + 1 függőleges
 STAFÉTUSZ hely:  A tetőről lelógó linóleum vályújában, a lesben belül
 BONUS hely:  ARAL-os hordó alatt 6 pont 
 62  Híd a semmibe  4+3 pont 
 Leírás:  Patak zubogója mellett épülő autópálya hídja
    Kérdés:  Mennyi rövid deszka alkotja a híd futófelületét?
     A:  53    B:  50
     C:  58    D:  62
 STAFÉTUSZ hely:  Alsó és átlós merevítőgerenda találkozásánál avarral álcázva
 BONUS hely:  Közeli les alatti hordó alatt 7 pont 
 63  Túlélő a holdon  4+2 pont 
 Leírás:  Meddőhányó legmagasabb pontja
    Kérdés:  Kis fák nőnek rajta, milyen fajta?
     A:  bükk    B:  akác
     C:  nyír    D:  tölgy
 STAFÉTUSZ hely:  Csúcskupac tetején
 BONUS hely:  K-re, jellegzetes sziklaalakzat öble alatt 6 pont 
 64  Jó pihenést  3+2 pont 
 Leírás:  Erdei tisztás mesterséges kőépítménye
    Kérdés:  Nyilás felett olvashatatlan írás. Mi az első betű?
     A:  O    B:  M
     C:  F    D:  P
 STAFÉTUSZ hely:  Esőbeálló hátsó sarkában kívűl gerenda alatt
 BONUS hely:  Támlás pad tövében 5 pont 
 65  Kő kövön  4+2 pont 
 Leírás:  Lokális csúcson mozgalmi tábla
    Kérdés:  Mennyi a táblán olvasható számjegyek szorzata?
     A:  54    B:  16
     C:  108    D:  42
 STAFÉTUSZ hely:  Tábla mögött kis szikladarab tövében
 BONUS hely:  Táblától nyugatra falmaradványban 6 pont 
 66  Nagylevegő  5+3 pont 
 Leírás:  Jelzett út mentén szépkilátású meredek tisztás
    Kérdés:  Mi a tisztás két oldálán a legközelebbi jelzett fák által kijelölt irány?
     A:  É-D    B:  ÉNY-DK
     C:  K-NY    D:  ÉK-DNY
 STAFÉTUSZ hely:  Alsó jelzett fa gyökérodvában
 BONUS hely:  Ösvénytől 3m-re lefelé szikla repedésében 8 pont 
 67  Csúcslak  5+3 pont 
 Leírás:  Várkút
    Kérdés:  Mekkora a kút átmérője?
     A:  98cm    B:  121cm
     C:  202cm    D:  60cm
 STAFÉTUSZ hely:  A zászló alatti bástyaszinten a zászló tövében a sarokban
 BONUS hely:  Bejárat után fabódé északnyugati sarkában alul 8 pont 
 68  Iskolában  3+4 pont 
 Leírás:  Szebb napokat is látott erdei pihenő hely
    Kérdés:  Mennyi ép pad van?
     A:  8    B:  6
     C:  5    D:  11
 STAFÉTUSZ hely:  A tűzrakóhoz legközelebbi fa tövében
 BONUS hely:  PITYKE és TOMIKA alatt 7 pont 
 69  Dűlőre jut  1+1 pont 
 Leírás:  Út mellett tábla
    Kérdés:  Mennyi anyával rögzítették az oszlopot?
     A:  4    B:  6
     C:  egysem    D:  5
 STAFÉTUSZ hely:  Tábla tövénél
 BONUS hely:  Legközelebbi fa szájában 2 pont 
 70  Lenin talapzata  2+2 pont 
 Leírás:  Erdei út mellett hatalmas, magas tuskó
    Kérdés:  Mekkora a két metszlap síkjának távolsága?
     A:  15-20 cm    B:  2-5 cm
     C:  35-40 cm    D:  5-10 cm
 STAFÉTUSZ hely:  Tuskó közepében, stafitartó lukban
 BONUS hely:  Tuskó alatt a D-i oldalon 4 pont 
 71  Lesgyári les  3+3 pont 
 Leírás:  Dagonyára néző fémvázas les
    Kérdés:  Mennyi szög rögzíti a létrát a leshez?
     A:  3    B:  6
     C:  8    D:  2
 STAFÉTUSZ hely:  DNY-i lesláb tövében
 BONUS hely:  Létrához legközelebbi fa tövében 6 pont 
 72  A vadász etika vajon mi?  4+4 pont 
 Leírás:  Szakadék szélén nyiladékra néző kivégzőhely
    Kérdés:  Melyik szög teteje hiányzik a fentről második lépcsőfoknál?
     A:  bal felső    B:  jobb alsó
     C:  bal alsó    D:  jobb felső
 STAFÉTUSZ hely:  Létra tövében
 BONUS hely:  Nyugati lesláb tövében 8 pont 
 73  Sátoros  3+3 pont 
 Leírás:  Körbekerített tisztás sarkán vadászles
    Kérdés:  Mennyi lépcsőfoka van a létrájának?
     A:  14    B:  13
     C:  10    D:  7
 STAFÉTUSZ hely:  Közeli kerítés sarokoszlopának tövében
 BONUS hely:  D-re lévő fa 2m magas bónusz likában 6 pont 
 74  Mocsári pihenő  3+3 pont 
 Leírás:  Amortizált tó partján amortizált pihenő
    Kérdés:  Bódé ajtajának belsején felirat, nem szauna, hanem ...
    Válasz:  SZANA
 STAFÉTUSZ hely:  Kunyhóban belül, sarokban, alul
 BONUS hely:  A pihenő asztaljának résében 6 pont 
 75  Nedves tónak száraz partja  3+3 pont 
 Leírás:  Füves placc paddal és tűzrakóval
    Kérdés:  Miből készült a tűzrakó?
     A:  gázbeton    B:  terméskő
     C:  tégla    D:  vas lemez
 STAFÉTUSZ hely:  Tisztás végében tiltó kapucska oszlopának tövében
 BONUS hely:  Tiltó kapu előtt fenyő tövében 6 pont 
 76  Útmenti fürdő  2+1 pont 
 Leírás:  Menü: Kősóval töltött beton
    Kérdés:  Melyik oldala repedt?
     A:  DK    B:  DNY
     C:  ÉK    D:  ÉNY
 STAFÉTUSZ hely:  É-ra levő legközelebbi fa odvában sípcsont magasan
 BONUS hely:  Közeli tuskóban 3 pont 
 77  Királyi Õfelsége emlékére  2+2 pont 
 Leírás:  Jelzett út mentén királyi emlékfa
    Kérdés:  Mit mondott 5. Tibi?
     A:  De jó a feneked!    B:  EEEEEEEEE
     C:  Nem tudom mit ittam, hukk!    D:  Anyjuk! Adj még innom ...
 STAFÉTUSZ hely:  A jelzett fa tövében
 BONUS hely:  F.SZ. ÉS W.J. alatt 4 pont 
 78  Obeliszk  4+2 pont 
 Leírás:  Mocsár partján kőoszlop pár
    Kérdés:  Mennyi fém szarvacska van a nagyobbik tetején?
    Válasz:  2
 STAFÉTUSZ hely:  A kérdezett oszlop nyílással ellentétes oldalán az oszlop tövében
 BONUS hely:  Az út túloldalán dupla törzsű fa törzsei között 6 pont 
 79  Na mi látszik innen?  3+3 pont 
 Leírás:  Erdő és bozót határán les
    Kérdés:  Mely fokai "problémásak" a létrának?
     A:  Legfelső és legalsó    B:  A két legfelső
     C:  A két középső    D:  Nincs itt semmi probléma
 STAFÉTUSZ hely:  Létra tövében
 BONUS hely:  Lesben fent, oszlop és tetődeszka között 6 pont 
 80  Kívűl tágasabb  3+2 pont 
 Leírás:  Kerítés mellett puffantóhely
    Kérdés:  Hová valósi V. Lajos?
     A:  Szeged    B:  Tatabánya
     C:  Oroszlány    D:  Budapest
 STAFÉTUSZ hely:  Keleti lesláb tövében
 BONUS hely:  A legközelebbi jelzett fa tövében 5 pont 
 81  Vaduszoda  3+3 pont 
 Leírás:  Dagonya mellett fémláda
    Kérdés:  Mekkora a fémláda tetejének területe?
     A:  2,1378 m2    B:  17232 cm2
     C:  1,32638 square    D:  0,37274 tsubo
 STAFÉTUSZ hely:  Láda keleti lábánál
 BONUS hely:  Lesben palánk és oszlop közé szorítva 6 pont 
 82  Láttá mán vaddisznót?  3+4 pont 
 Leírás:  Fiatal erdőre néző rozoga létrales
    Kérdés:  Melyik létrafok hiányzik?
     A:  alulról 2.    B:  felülről 3.
     C:  legfelső    D:  legalsó
 STAFÉTUSZ hely:  Létra tövében
 BONUS hely:  Létrát tartó fa gyökérzetében 7 pont 
 83  Felhőkarcoló  4+3 pont 
 Leírás:  Nyiladékok találkozásánál magasles
    Kérdés:  Milyen hosszú a létra?
     A:  19 fokos    B:  23 fokos
     C:  -5 fokos    D:  17 fokos
 STAFÉTUSZ hely:  Keleti oszlop tövében
 BONUS hely:  Bejárattól balra palánk és deszka között 7 pont 
 84  Matuzsálem  4+2 pont 
 Leírás:  Út mellett öreg fa
    Kérdés:  Mekkora a fa kerülete térd magasságban?
     A:  490 cm    B:  250 cm
     C:  780 cm    D:  360 cm
 STAFÉTUSZ hely:  A fa keleti oldalán lyuk melletti kő mögött
 BONUS hely:  A fa föld felé néző csonkjában 6 pont 
 85  Luxus kégli  2+4 pont 
 Leírás:  Csalitosban lábas kégli
    Kérdés:  Mivel fűtenek benne alapból?
     A:  pálinka    B:  PB gáz
     C:  fa    D:  olaj
 STAFÉTUSZ hely:  A létra előtti fa tövében
 BONUS hely:  Az út túloldalán lévő fa kérge alatt 6 pont 
 86  Rally  3+2 pont 
 Leírás:  Betonút közelében les
    Kérdés:  Melyik oldalon takarta a lábazatot nád?
     A:  A létra felőli oldalon    B:  Minden oldalon
     C:  A D-i oldalon    D:  A bejárattal szembeni oldalon
 STAFÉTUSZ hely:  Bejárat melletti oszlop tetején, résben
 BONUS hely:  Bejárat mellett, kisdeszka és padló között 5 pont 
 87  Első a kényelem  3+2 pont 
 Leírás:  Ösvényen lépcsők segítik a patakon átkelést
    Kérdés:  Mennyi beton lépcsőfok van?
     A:  3    B:  6
     C:  5    D:  4
 STAFÉTUSZ hely:  Lépcső melletti fa tövében, az ösvénnyel átellenes oldalon
 BONUS hely:  Kicsit távolabb az ösvény mellett óriás bükk, annak tövében 5 pont 
 88  Túl a csúcson  3+4 pont 
 Leírás:  Bozótos csúcson oszlop
    Kérdés:  Mennyi piros csík van az oszlopon?
     A:  2    B:  1
     C:  0    D:  3
 STAFÉTUSZ hely:  Csúcskő tövében
 BONUS hely:  Létra alatti tuskóban 7 pont 
 89  Villany nincs víz már van  3+3 pont 
 Leírás:  Mező és nyiladék találkozásánál magasles
    Kérdés:  Lesben az egyik oszlopba belevágtak motorfűrésszel, melyikbe?
     A:  északi    B:  keleti
     C:  nyugati    D:  déli
 STAFÉTUSZ hely:  Nyugati láb tövében
 BONUS hely:  A kérdezett oszlop teteje és deszka között 6 pont 
 90  Ebből már nem iszunk  3+2 pont 
 Leírás:  Teraszos művelés és erdő határán kerítés maradványa
    Kérdés:  A fegfelső terasz aljáig mennyi oszlop áll?
     A:  fél tucat    B:  11
     C:  14    D:  7
 STAFÉTUSZ hely:  A legfelső oszlop tövében
 BONUS hely:  Stafétuszhoz legkölelebbi erdei tuskóban 5 pont 
.:   Portálkezelői menü   •   Tartalom módosítása   :.
 « vissza a címoldalra 
Terepmesterek
C o p y r i g h t  (c) 2 0 1 3   I.W.D.G. & T e r e p m e s t e r e k  G r é m i u m a