A k t u á l i s   v e r s e n y
T ú l é l ő v e r s e n y
Aktuális verseny ikon Előző versenyek ikon Versenyszabályok ikon Tudnivalók ikon

A jámbor szerzetes

Összefoglalás

Tereppontok: 26, 38, 55, 113, 11, 105, 13, 39, 68, 15

Nyomvonal: a kolostorromtól a piros csíkon fel Amádévárba, majd vissza a gerincen Potácsra.

Leírás a csapatoknak

Elindulák korán reggel kolostorunkból (melyet a világiak csak "Csuhások tanyájá"-nak neveznek) felfelé, hogy meggyóntassam vitéz felebarátomat a közeli várban. A harcosok vérének csíkjával jelzett ösvényen haladva hamarosan elértem az "Esőbeülőt", majd párezer lépés után, ahol jobbról a sziklák tekintenek le a völgyre, elhaladtam a "Gépállatpata" alatt. Továbbgyalogolva, még mielőtt ösvényem áthaladt volna a patakon, bal kezem felől láttam a közelben a "Rejtekles"-t. Átkelve a patakon és egy szép réten átvágva, útelágazáshoz értem. Itt balra fordulva, sajnos meredek kaptató várt rám,  mely a vár hegygerincére vitt. (Félúton kicsit megálltam pihenni, közben dúdolgattam, hogy "Áll két ifjú" nyírfa a réten...). Az ösvényemet balról bekerített erdőültetés szegélyezte, majd a nyeregben enyhén jobbra kanyarodva felkaptattam "Őseim kastélyá"-ba.

A várban a vitéz meggyónta szörnyű tetteit nékem, melyek között szerepelt rablás is, melyekből származó kincseket nem merte a várban elrejteni. Egyből gondolám, hogy eme kincsek jobb kezekben lesznek egy ilyen szent embernél, mint én (semmint egy gaz haramiánál). Ezért visszautamon kis kitérőt tettem. Lemenvén a várból az úton, amin feljöttem, a nyeregben nem fordulék balra, a völgy felé, hanem egyenesen továbbhaladva a delelő nappal ellentétes irányba, megkerültem a friss erdőültetvényt. (Annak túlsó oldalán van az "Átjáró", mely a vár felől nem látható.) Innen szintén a delelő nappal ellentétes irányba haladva, gyönyörű hegygerincen gyalogoltam. Vagy ezer lépés után szép sziklacsoportot értem el. "Ez király!" kiáltottam! A kincs itt volt elásva, gyorsan megszereztem és haladtam tovább lefelé a hegygerincen. Újabb ezer lépés után megint megpihentem, itt furcsa "Kalicka" volt a hegygerincen futó ösvényen. A nehéz ládát cipelve fáradtan érkeztem a völgybe, ahol átkelve a patakon a "Barátok táborá"-ban megbízható emberekre bíztam a kincset. Itt visszafordulva, és a patakokon átkelve gyorsan visszaértem kolostoromba.

.:   Portálkezelői menü   •   Tartalom módosítása   •  utolsó módosítás: 2013.05.27.      :.
 « vissza a címoldalra 
Terepmesterek
C o p y r i g h t  (c) 2 0 1 3   I.W.D.G. & T e r e p m e s t e r e k  G r é m i u m a