A k t u á l i s  v e r s e n y
T ú l é l ő v e r s e n y
Aktuális verseny ikon Előző versenyek ikon Versenyszabályok ikon Tudnivalók ikon

A Negyvennegyedik Túlélőverseny végeredménye

Örömmel értesítjük a Túlélőket és nyomorultul elpusztultakat, hogy az ígéret szerint TEGNAPRA elkészült a TE44 kiértékelése!

 • TE44 Végeredmény
 • Elutasított tereppontok listája
 • Részletes esemény- és kiértékelési adatok
 • TE44 video

 • Néhány megjegyzés:
  • Tipp játék: voltak közelítőleg jó megoldások (tipikus: K-Bakony) -> a pontosság és az indoklás függvényében adtunk részpontszámokat is.
  • Negatív pontszámok: Néhány tereppont kezdetben negatív értékű volt, és csak a boríték bontásától váltak pozitív értékűvé. (Ezt az időpontot - a boríték intézmény menetközbeni egyszerűsítése miatt - végül Szo 9:00-ra egységesítettük). Aki korábban teljesítette a tereppontot, az az ígért negatív értéket kapta. A többség figyelt rá, hogy pozitív legyen, de születtek egészen buzgó negatív eredmények is. (Ezeket sem volt ám könnyű a terepen így kihozni, ezért mindenképp elismerést érdemlőek!)
  • Rossz válaszok, tereppont elfogadások:
   • Külön táblázatban feltüntettük a nem elfogadott terepponti eseményeket, az indoklást is megjelölve.
   • Volt olyan tereppont, ahol a többségi rossz választ is elfogadtuk - beláttuk, hogy pontatlanul tettük fel a kérdést. Ellenben pl. a "Vizet prédikál" tereppont kérdése beugratós volt - aki itt beugrott, az akár kútba is esett vele, sajnáljuk...
  • Eredmény tábla javításai:
   • Terepmesteri találkozás: +44 pont
   • Sajátidő: +144 pont
   • Néhány naplóadat pontosítása (ahogy utólag befutottak az információk, pl. Őshagymák csapat komplett naplója - önhibájukon kívül nem került az App által szinkronizálásra)
  Kellemes új IDŐket kívánunk!
  A Terepmesterek Negyvennegyedik Grémiuma

  .:   Portálkezelői menü   •   Tartalom módosítása   •  utolsó módosítás: 2019.01.13.      :.
   « vissza a címoldalra 
  Terepmesterek
  C o p y r i g h t  (c) 2 0 1 3   I.W.D.G. & T e r e p m e s t e r e k  G r é m i u m a