A Terepmesterek Grémiuma
ezennel meghirdeti
az
Ötödik Túlélôverseny Legjobb Fotósa
Pályázatot!

A pályázaton az Ötödik Túlélôverseny valamennyi résztvevôje indulhat, bármilyen technikával készitett 15x21 cm méretü fényképpel.

A Pályázat részletes szabályai:


A pályázaton az Ötödik Túlélôverseny résztvevôi vehetnek részt saját készitésü szines vagy fekete-fehér fényképfelvételeivel.
Pályázni csak az Ötödik Túlélôverseny idején és helyszinén készitett fényképekkel lehet.
A képeket 15x21 cm-es méretre nagyitva kell beadni.

A Pályázatot két kategóriában hirdetjük meg:

1. A Ötödik Túlélôverseny pillanatai kategóriában a verseny emlékezetes, érdekes, megismételhetetlen pillanatait felidézô fényképeket várjuk.
2. A Ötödik Túlélôverseny helyei kategóriában a verseny során felkeresett tájakat, az épitett vagy természetes környezet érdekességeit, ritkaságait, szépségeit ábrázoló fényképeket várjuk.

A pályázatok beadása:

A pályazatokat kategóriánként a verseny zárónapjától számitott két héten belül kell lezárt jeligés boritékban beadni a Terepmesteri Fôhadiszáláson (Lágymányos 274/a), vagy postán elküldeni a következô cimre: Dávid Gyula, ELTE TTK Hallgatói Iroda, 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. A postai boritékon a feladó neve nem szerepelhet. A boritékon a jeligén kivül csak a kategória tüntethetô fel.
 • A pályázó nevét és elérhetôségét (email cim) egy külön lezárt boritékban kell elhelyezni, melyre a jeligét szintén rá kell vezetni. Ezt a kis boritékot a fényképeket tartalmazó nagy boritékban kell elhelyezni.
 • Minden beadott fénykép hátoldalára rá kell irni a fénykép cimét és a jeligét.
 • Egy pályázó egy kategóriában maximum 5 db képpel indulhat.
 • A pályázó a nevét tartalmazó boritékban feltüntetheti a készitési technikát (pl. diakép, digitális fotó stb.) is, ez esetben a fénykép cime mellett a technikát is feltüntetjük a bemutatón.

  Értékelés:

  Az egy kategóriában érkezett képeket készitési technikától függetlenül együtt értékeli a Terepmesterekbôl és felkért külsô tagokból álló zsüri.
 • A zsüri a katagóriák elsô 3 helyezettjét jelöli meg.
 • A neveket tartalmazó boritékot az értékelés után nyitjuk fel.
 • Eredményhirdetés, bemutatás

  A beérkezett fényképeket az ELTE TTK-n egy kiállitáson bemutatjuk. A kiállitás helyét és idôpontját a késöbbiekben pontositjuk.
  A verseny weblapján a kategóriák elsô három helyezett képét, valamint a többi, szkennelés után is élvezhetô pályamunkát is közzétesszük. A weblapra kerülô fényképeknél a szerzô nevét, a kép cimét és a ha a szerzô megadta a készitési technikát is feltüntetjük.
  A kategóriák elsô három helyezettjét irásban értesitjük. Ôk extra túlélôpolót és értékes ajándékokat kapnak. A dijak kiosztására a kiállitás megnyitóján kerül sor. Az elsô helyezett megkapja a Túlélôverseny Legjobb Fotósa cimet.

  Vissza