Az ELTE TTK HÖK és a Terepmesterek Grémiuma ezennel meghirdeti az


Ötödik Túlélőversenyt.


Az Ötödik Túlélőverseny 1999. május 14-15-én, de főleg 15-én (péntek este 8-tól szombat éjfélig, de közben egész szombaton) kerül megrendezésre. Indulás és érkezés az ELTE-ről/re, pontos koordináták később. A bejárandó terep szokás szerint valahol a Gólyavár körüli 137,02 mérföld sugarú körön belül elhelyezkedő, mintegy 20 mérföld átmérojű, árkos-bokros-bozótos vidék lesz.

Az előző versenyek túlélőinek javaslatát (kösz, Tünde!) elfogadva az Ötödik Túlélőversenyt két kategóriában hirdetjük meg: Kishalál, illetve Nagyhalál. A csapatoknak a nevezési űrlap kitöltésekor nyilatkozniuk kell, melyik kategóriában kívánnak indulni. A két kategória versenye azonos terepen és időben zajlik, de a Kishalál versenyzőinek kevesebb pontot kell felkeresniük. Az értékelés és a díjazás a két kategóriában külön-külön történik. Nem indulhatnak a Kishalál kategóriában a korábbi Túlélőversenyek valamelyikén az első három helyen végzett csapatok tagjai.

Mindenki saját felelősségére vesz részt a versenyen. Ezt a személyes regisztráció során csapatonként aláírt, egymás aláírását kölcsönösen tanúsító Nyilatkozattal kell elismerni. A Nyilatkozatban a csapattagok kötelezik magukat a Versenyszabályok betartására is. A szervezők nem vállalnak felelősséget az esetleges balesetekért, eltévedésekért, valamint a szabályok megszegéséből eredő kellemetlenségekért és egyéb következményekért.

Fiatalkorúak (a verseny szempontjából fiatalkorúnak számít az, aki 1981. március 31-e után született) csak írásbeli Szülői nyilatkozat leadásával indulhatnak (a formanyomtatvány letölthető a verseny weblapjáról). Kiskorúak (azaz 1985. március 31-e után születettek) nem indulhatnak a versenyen.

Nevezés: A versenyre 4-6 fős csapatok jelentkezhetnek 1999. február 22-től április 12-én éjfélig. A nevezés elektronikus úton történik a http://tuleles.elte.hu/te5/nevezes/index.html címen található űrlap kitöltésével.

Figyelem! Csak akkor kezdjetek bele az űrlap kitöltésébe, ha elolvastátok a Versenyszabályt és az űrlapon található kitöltési útmutatót. A nevezési folyamat a csapat, illetve az összes versenyző adatainak bevitele után, de a regisztrációs időpont kiválasztása előtt megszakítható. A rendszer a hiányosan vagy hibásan kitöltött űrlapokat visszautasítja, és az űrlapot javításra visszaadja. A jelentkezési űrlap kitöltése után a rendszer felkínálja a személyes regisztráció lehetséges időpontjait, amelyek közül a csapatnak egyet kell kiválasztania. A csapat összetételén, a bevitt, és a rendszer által elfogadott adatokon a regisztrációs időpont kiválasztása után módosítani már nem lehet!

A nevezéskor megrendelhető a különleges, csontvázas logóval díszített túlélőpóló. Ára 600 Ft, melyet a regisztrációkor kell befizetni. A póló méretét az űrlapon kérjük megadni. A pólók átvételére az indulás előtt kerül sor.

Az elektronikus nevezést a csapat személyes regisztrációja követi a Lágymányosi Északi tömb 2. emeletén, a 274/A számú szobában, a csontvázas túlélő logóval jelzett Terepmesteri Főhadiszálláson. Csak teljes létszámban megjelenő csapatokkal foglalkozunk! (Kivételt jelentenek a vidéki versenyzők, lásd később.) Ekkor kerül sor a Nyilatkozat aláírására, valamint a részvételi díj és a megrendelt túlélőpólók árának befizetésére is. A regisztráció során a versenyzőkről a beszállókártya céljára digitális fénykép készül. (Az első három helyezett csapat tagjainak fényképét a verseny után szeretnénk megjelentetni a verseny weblapján. Kérjük, hogy a Nyilatkozat aláírásakor minden versenyző jelezze, hozzájárul-e fényképe nyilvánosságra hozásához.) Ha egy csapat az általa kiválasztott időpontban nem jelenik meg a regisztráción, úgy tekintjük, hogy nevezését visszavonta. (Mivel a regisztráció idejére az elektronikus nevezés határideje már lezárul, a visszalépett versenyzők újbóli nevezésére nincs lehetőség.)

Vidéki (vagy külföldi) versenyzők esetében lehetőség van arra, hogy (a szabályos elektronikus nevezés, valamint az igazolványkép elküldése és a nevezési díj rendezése után) a regisztráció személyes jelenlétet igénylő részét a buszok indulása előtt néhány órával bonyolítsuk le. Az ilyen nevezés csak akkor érvényes, ha a vidéki csapattag(ok) színes igazolványképüket A fenti lehetőségek közti választást a nevezési űrlapon jelezni kell!

A vidéki csapattag nevezési díját a regisztráción személyesen megjelenő csapattagoknak kell befizetniük. Ha a csapat minden tagja vidéki, a befizetésre az indulás délutánján kerülhet sor.

Ha a csapatnak Budapesten lakó, vagy tanuló/dolgozó/lézengő tagja is van, a csapat nem minősülhet teljesen vidékinek! A fentiek közül senkit, semmilyen indokkal nem nevezünk ki “tiszteletbeli vidékinek”.

A szabályoktól nem térünk el (még a Te kedvedért sem!). Nem fogadunk el hiányos iratokkal megjelenő vagy töredékcsapatot, félig befizetett részvételi díjat, utólagos pólórendelést. Aki túl akarja élni a versenyen rá váró megpróbáltatásokat, annak meg kell tudni szervezni a csapat bejelentkezését is.

A személyes regisztrációkor a következőkre van szükség:
- személyi igazolvány;
- ELTE-s hallgatóknak és doktoranduszoknak diákigazolvány, ELTE-s dolgozóknak munkáltatói igazolvány;
- fiatalkorúak esetén írásbeli szülői hozzájárulás;
- részvételi díj;
- túlélőpóló rendelése esetén a megrendelt póló ára;
- a Nyilatkozat aláírásához felelősségtudat;
- fényképarc.

A részvételi díj ELTE TTK-s hallgatóknak vagy dolgozóknak 2000 Ft, másoknak 2500 Ft. (A korábbi versenyek során a versenyzők által fizetett nevezési díjat minisztériumi és egyéb pályázatokon elnyert pénzekkel egészítettük ki. Idén ilyen pénzek nem léteznek, ezért a versenyzőktől önköltségi árat vagyunk kénytelenek kérni. Sorry.) A csapat vagy egyes tagok visszalépése vagy a csapat versenyből történő kizárása esetén a részvételi díjat – melyet már jó előre fel kell használnunk a busz, térképek stb. kifizetésére – nem áll módunkban visszatéríteni.

A fenti részvételi díjból 500 Ft kedvezményt adunk a törzstagoknak (azaz azon versenyzőknek, akik az ELTE TTK eddigi négy túlélőversenye közül legalább kettőn elindultak, és érvényesen, vagyis a megadott határidőn belül be is érkeztek), valamint 1000 Ft kedvezményt az eddigi versenyek dobogós helyezettjeinek (gy. k.: aki valamelyik versenyen az első három hely valamelyikén végzett csapat tagja volt). A kedvezmények nem sokszorozhatók (azaz kétszer dobogós, vagy négyszer indult versenyző sem kap dupla kedvezményt). A kedvezmények nem csapatoknak, hanem egyéneknek járnak. Az Ötödik Túlélőversenyen a kétféle kedvezmény halmozható (azaz pl. egy sokszor túlélt, egyszer dobogós TTK-s hallgató csak 500 Ft-ot fizet). Az elektronikus jelentkezés során a rendszer rákérdez a versenyzők kedvezményre való jogosultságára. A beírt adatokat ellenőrizzük, hamis adat közlése az EGÉSZ csapat kizárását vonja maga után!

Reméljük, a kényszerű áremelés senkit sem kedvetlenített el, és hagyományainkhoz híven ismét lelkes túlélni vágyók hada lepi el a ……... ösvényeit, úttalan útjait, sőt!

Bízunk benne, hogy a verseny izgalmai nem akadályozzák meg a versenyzőket abban, hogy időnként körülnézzenek, és élvezzék a táj szépségeit. Erre ösztönöz Fotópályázatunk is.

Jó versenyzést, pocsék időt, izgalmas élményeket, sikeres túlélést minden versenyzőnek!

A Terepmesterek Grémiuma

Az ELTE TTK HÖK korábbi és aktuális túlélôversenyeivel kapcsolatos részletes információkat ld. a Terepmesterek weblapján (http://tuleles.elte.hu).

 

Versenyszabályok Nevezési lap Fotópályázat Vélemények
Térkép Feladatok és megoldások Eredmények Itt irhatsz nekünk


Vissza