NYILATKOZAT

Alulírottak elismerjük, hogy az ELTE TTK HÖK
6. Túlélőversenyén
saját akaratunkból és saját felelősségünkre veszünk részt.

A túrán előforduló esetleges balesetek esetén a szervezőktől semmiféle kártérítésre, sem mentési akciókra nem tartunk igényt.
A versenyszabályokat ismerjük és magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el, a be nem tartásukból eredő következményekkel tisztában vagyunk.
Tudomásul vesszük, hogy a Terepmesterek mindennemű további indoklás, kártérítés és a nevezési díj visszafizetése nélkül kizárják a versenyből azt a csapatot,
- amely a versenyszabályokat megszegi;
- amelynek akár egyetlen tagja is alkoholos vagy kábítószeres befolyás alatt jelenik meg az indulásnál;
- amelynek valamelyik tagja a terepre történő utazás során még a cél előtt – bármilyen okból – kiszáll a buszból;
- amely a tereptárgyak, a természetes vagy épített környezet rongálásával (pl. magasles ledöntése, turistajelzés átfestése) vagy szennyezésével veszélyezteti mások testi épségét, a természetet, vagy a verseny sportszerű lebonyolítását.
Ugyanakkor kölcsönösen tanúsítjuk, hogy alulírott csapattársaink jelen nyilatkozatot átolvasva és megértve, mint akaratukkal megegyezőt írták alá.

Budapest, 1999. október .......

csapat sorszáma csapat neve létszáma
 
 
   

- név lakcím sz. ig. szám fényképem közzétételéhez* hozzájárulok (igen/nem) aláírás

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     

* Az ehhez hozzájáruló versenyzôk fényképét a verseny weblapján szándékozunk közzétenni.Vissza


Utolsó módosítás: 1999 október 12.