A k t u á l i s   v e r s e n y
T ú l é l ő v e r s e n y
Aktuális verseny ikon Előző versenyek ikon Versenyszabályok ikon Tudnivalók ikon

Versenyszabályok

Versenyzőink figyelmébe! A Túlélő MobilApp általános bevezetésévell (2019. május) a korábbi Versenyszabályok jelentős része lényegesen megváltozott. Ezért most nemcsak a kezdő, hanem a gyakorlott versenyzőket is arra kérjük, alaposan tanulmányozzák át a szabályokat. Az itt szereplőket is, és természetesen az ezeket kiegészítő, csak az adott versenyre vonatkozó Aktuális versenyszabályokat is, amiket majd a terepre menő buszokban kaptok meg.

Alapszabályok

A Túlélőversenyek célja a kevésbé ismert tájegységek természeti és kulturális értékeinek megismertetése, a résztvevők tájékozódási, terep- és térképismereti tudásának, stratégiai érzékének, szellemi és testi egészségének fejlesztése egy kiadós túra és izgalmas verseny keretében. A túra során egy kb. 20 km átmérőjű területen elhelyezkedő tereppontokat kell felkeresni, a hozzájuk kapcsolódó kérdésekre válaszolni, esetleg egyéb feladatokat megoldani.

A Túlélőversenyeken mindenki a saját felelősségére vesz részt. A verseny során az állami törvények és egyéb jogszabályok, a természetvédelmi, tulajdonvédelmi, erdészeti, közlekedési, tűzgyújtási stb. szabályok betartása minden csapat és minden egyén számára kötelező. Az ezek megszegéséből eredő balesetekért vagy egyéb afférokért a verseny szervezői semmiféle felelősséget nem vállalnak. A felelősség a szabályt megszegő egyént és csapatot terheli.

A Túlélőversenyen csak alkoholos és kábítószeres befolyásolástól mentesen, megfelelő egészségi és erőnléti állapotban szabad részt venni. A csapat tagjai egymás állapotáért felelősséget viselnek. (Ezt az indulás előtt kitöltött Versenyzői Nyilatkozatban kölcsönösen elismerik és megerősítik.) Esetleges sérülésről, balesetről, betegség miatti feladásról a szervezőket értesíteni kell.

A Túlélőverseny csapatverseny, a csapat csak saját testi és szellemi képességeire támaszkodhat. A csapat a verseny során nem válhat szét, tagjainak végig együtt kell túrázniuk. Más csapattal együttműködni, információt megosztani tilos! Ugyancsak tilos más csapat versenyzését sportszerűtlen eszközökkel nehezíteni vagy megakadályozni. A verseny során külső segítséget (pl. haveri gépkocsi a csapat szállítására) nem lehet igénybe venni. Eltévedés vagy baleset esetén a szervezőktől a feladatfüzetben és a dögcédulán megadott terepmesteri telefonszámon tanácsot, esetleg segítséget lehet kérni.

A Túlélőverseny nonprofit rendezvény, a részvételi díjat a verseny szervezésére és a csapatoknak a terepre szállítására fordítjuk.

Előfordulhat, hogy a verseny szervezői vagy általuk felkért filmes csoportok a túra eseményeiről ismeretterjesztés vagy a versenyt népszerűsítésének nonprofit céljából terepi vagy drónfelvételt készítenek. (Ehhez a versenyzők az előzetes Nyilatkozatban beleegyezésüket adják.)

Az alább következő részletes szabályokban használt, kevésbé ismert vagy kifejezetten a Túlélőverseny számára alkotott szakkifejezésekről a Túlélő szótárból lehet tájékozódni.

Résztvevők

A Túlélőversenyt általában három kategóriában hirdetjük meg, melyek neve Kishalál, Középhalál és Nagyhalál. A Kishalál kategória a  korábban Túlélőversenyeken még sohasem, vagy csak egyszer-kétszer részt vett csapatok számára van kiírva. Egy jó kondícióban levő, átlagosan gyakorlott túrázókból álló csapat a Kishalál feladatait megfelelő taktikával nagyobb nehézségek nélkül érvényesen teljesíteni tudja. A Középhalál kategória a gyakorlottabb, korábban már több Túlélőversenyen részt vett csapatoknak való. Egy ilyen csapat már nagyobb terepet tud bejárni, és a szervezők által kiötlött összetettebb feladatokat is képes teljesíteni. A Nagyhalál kategóriában általában sokkal nehezebb terep, több tereppont, nehezebb feladatok, magasabb érvényességi küszöb várja a versenyzőket. Jobb kondíció, feszítettebb túratempó, alaposabb terepismeret, esetenként ügyes stratégia és rejtvényfejtési képesség is szükséges az érvényes teljesítéshez. (Megjegyzés: Készülünk egy negyedik, szupernehéz, szinte teljesíthetetlen feladatokat tartalmazó "Döghalál" kategória bevezetésére is, az ebben a kategóriában való indulásra egyelőre egyetlen kandidáló csapatról tudunk.)

A tavaszi verseny során a Kishalál és a Középhalál versenye egynapos (péntek estétől szombat estig tart), míg a Nagyhalálé kétnapos (péntek estétől vasárnap estéig tart). Az őszi Túlélőverseny mindhárom kategória számára egynapos (péntek estétől szombat estéig tart).

A csapatoknak a nevezési űrlap kitöltésekor nyilatkozniuk kell, melyik kategóriában kívánnak indulni. Az értékelés és a díjazás a három kategóriában külön-külön történik.

A szervezők fenntartják a jogot, hogy egy-egy verseny esetén további kategórákat hirdessenek meg. (Korábban előfordult már Döghalál, Törphalál és tavaszi egynapos Nagyhalál kategória.) Erről az esetleges változásról az aktuális verseny kiírása és részletes szabályai adnak tájékoztatást.

A versenyen (előzetes nevezés alapján) 3–6 fős csapatok indulhatnak, a létszámot az elektronikus nevezés végéig pontosan és véglegesen meg kell adni. Ha egy eredetileg nagyobb létszámú csapat – betegség vagy egyéb ok miatt – 3 vagy annál több fősre csökken, még elindulhat a versenyen. Két főre fogyatkozott (vagy eleve két fővel nevező) csapatok elindulására csak akkor van lehetőség, ha mindkét indulni kívánó versenyző Veterán Túlélő, azaz egyike azon versenyzőknek, akik a Terepmesterek Grémiuma által rendezett eddigi Túlélőversenyek közül legalább négy versenyen elindultak, és érvényesen be is érkeztek. Ennek az opciónak a kihasználását mindenképpen személyesen meg kell beszélni a terepmesterekkel. Egy fősre csökkent "csapat" semmiképpen sem indulhat a versenyen.

A fenti esetekben a visszalépő versenyzők által befizetett részvételi díjat – melyet már jó előre fel kell használnunk a szervezés során felmerülő költségek fedezésére – visszatéríteni nem tudjuk.

A versenyzők (csak a teljes csapat egyszerre!) a belogoláskor kapják meg fényképes, névre és buszra szóló dögcédulájukat. A dögcédula a versenyző azonosítására szolgál, a verseny során mindvégig meg kell őrizni, és a terepmesterek felszólítására, illetve az esetleges kötelező vagy ajánlott pont elérésekor, majd a célban ellenőrzésre át kell adni. A dögcédula egyben utazási igazolványként is funkcionál, fel- és leszálláskor be kell mutatni az ellenőrző terepmesternek. Hazabuszt (a terepről a verseny végén Budapestre szállítást) rendelt versenyzők számára a dögcédula egyben Hazabusz-jegyként is szolgál.

A verseny során a csapat tagjainak végig együtt kell túrázniuk, a tagoknak szétválniuk tilos. (Kivétel a néhány perces egészségügyi séta, szigorúan hallótávolságon belül.) A csapat tagjai a túra során hosszabb távolságot is megtehetnek busszal, autóstoppal – feltéve, ha közben folyamatosan együtt maradnak. A szétválást súlyos szabálysértésnek tekintjük, és a versenyből való kizárással büntetjük.

Előfordulhat, hogy a csapat egyik tagja a túra során olyan sérülést (pl. bokarándulást) szenved, hogy nem tudja folytatni a versenyt. Amennyiben a csapat a sérült tag nélkül is versenyképes marad (azaz legalább három, Veterán Túlélők esetén legalább két fő marad a csapatban), akkor a csapatnak nem kell feladnia a versenyt. Ilyen esetben az App megfelelő Sérülés rovatának bejelölésével és a sérülést szenvedett csapattag versenyzői azonosítójának megadásával értesítsétek a terepmestereket. A sérültet kísérjétek el a legközelebbi faluba, busz- vagy vasúti megállóba, és miután gondoskodtatok róla, a csapat maradéka folytathatja a túrát.

Ha a teljes csapat a verseny feladása mellett dönt, de nem tudja, hogyan hagyja el a terepet, mi a legjobb módja a hazautazásnak, a dögcédulán megadott terepmesteri vész-telefonszámon segítséget kérhet a szervezőktől.

Kérjük, hogy a versenyt feladó, és hamarabb hazautazó, illetve a verseny után is a terepen maradó csapatok feltétlenül értesítsék erről a Terepmestereket az okostelefonos Applikáció üzenő funkciójának felhasználásával, illetve végszükségben sms-ben a Feladatfüzetben és minden versenyző saját dögcéduláján is megadott telefonszámra írt "Feladtuk + csapatszám + csapatnév" szövegű üzenetben. Az üzenetet még a terepről történő hazaindulás előtt küldjétek el! Az ezt az értesítést elmulasztó csapatok tagjai a továbbiakban SOHA nem indulhatnak a Terepmesterek Grémiuma vagy jogutódjai által rendezett egyetlen versenyen sem!

Terep

A Túlélőversenyek terepe egészen a helyszínre való megérkezésig titkos. (Ezért érdemes sokféle turistatérképet hozni.) A megérkezéskor a csapatok Feladatfüzetet és térképet kapnak, amelyek lehetővé teszik, a bejárandó terület felbecsülését és a felkeresendő tereppontok azonosítását. A Feladatfüzet tartalmazza a tereppontokhoz tartozó kérdéseket, a bonusok helyét, a kombinációk leírását (mindezeket lásd később). A tereppontok közül a csapatok tetszőlegesen sokat kereshetnek fel, a bejárás sorrendje szabad, azt kizárólag a csapat által választott taktika határozza meg.

Kiszivárogtatás és tippelés: a Terepmesterek gyakran kísértik a szerencsét, ezért a verseny előtt számos, a terepen készült fotót (emellett esetleg további szöveges információt) hoznak nyilvánosságra a versenyre benevezett csapatoknak megküldött linken. E fotók (és infok) alapján a leleményesebb csapatok kitalálhatják – vagy legalábbis megsejthetik –, melyik tájegységben lesz a verseny. Alkalmanként pályázatot hirdetünk a tájegység eltalálására: a sikeres tippelők extra pontokat kapnak. A tippelés aktuális szabályait a benevezett csapatoknak megküldött elektronikus levélben közöljük.

Előfordulhat, hogy a szervezők egyes tereppontok felkeresését kötelezővé teszik (ez a kötelező pont kategóriánként, esetleg csapatonként más és más tereppont lehet), vagy a terep bizonyos részének bejárását csak a nap bizonyos szakában teszik lehetővé. Az ilyen speciális szabályokról az aktuális verseny szabályzata ad tájékoztatást.

A versenyek helyszíne gyakran természetvédelmi terület (több esetben szigorúan védett területtel határos), ezért a turistautakról és a kiépített utakról letérni tilos! A felkeresendő tereppontok mindegyike vagy turistaútról, vagy az erdészet által gépkocsival használt utakról megközelíthető. Kérjük a versenyzőket, hogy a túra során ezeket az utakat használják, az utakról letérés következményeiért teljes egészében a szabálysértők viselik a felelősséget!

Kérjük a versenyzőket a természetvédelmi területen tartózkodás általános szabályainak betartására! Tilos mindennemű szemetelés, tűzgyújtás, a növényzet vagy az állatvilág károsítása! A felkeresendő tereppontokon a "mindent a szemnek" elv érvényes, változtatás, rongálás, vagy a feliratok bővítése nem fér bele a kulturált túrázás fogalmába.

Az erdőben veszélyes vadakkal is találkozhattok. Ilyenkor a túrázás általános szabályai érvényesek: a legfontosabb társaitok és saját magatok biztonságának védelme. Legjobb a veszélyes találkozást megelőzni. A láthatóan vadak által látogatott területeket, sűrűket, dagonyákat kerüljétek el! Éjjel folyamatosan világítsatok, minél több zseb- és fejlámpával, és ne haladjatok néma csendben! A vadak jobban félnek az embertől, mint fordítva. A világítás arra is alkalmas, hogy az erdő egyéb (nem feltétlenül jóhiszemű) használói már messziről jól meg tudjanak különböztetni benneteket az esetleg kilövésre alkalmas (orv-)vadállománytól.

Amennyiben vadásszal, természetvédelmi vagy egyéb őrrel találkoztok, viselkedjetek udvariasan! Tudjatok róla, hogy a néhány fős csoportokban túrázás a jelzett turistautakon és erdészeti utakon legális tevékenység, a nap minden szakában (Erdőtörvény: 2009. évi XXXVII. törvény, 91.§ (1) bek.)

91. § (1) Az erdőben annak rendeltetésétől függetlenül – üdülés, sportolás és kirándulás céljából gyalogosan, emberi erővel hajtott kerékpárral, lóval, valamint az erdészeti feltáró hálózat részein sport vagy turisztikai célú, lóval vontatott járművel bárki saját felelősségére ott tartózkodhat, amit az erdőgazdálkodó tűrni köteles, kivéve, ha

a) más jogszabály azt korlátozza, vagy

b) az arra jogosult a látogatás korlátozását az e törvényben foglaltak alapján elrendelte.

Megállapította: 2013. évi XCIV. törvény 2. § (1). Hatályos: 2013. VI. 21-től.

Ha viszont szervezett vadászat közelébe tévednétek, viselkedjetek a szabályoknak megfelelően, kövessétek az őrök utasításait, kerüljétek ki a megadott területet, és semmiféleképpen se kíséreljetek meg behatolni a tilalmi zónába! Az ennek megsértéséből adódó esetleges balesetekért vagy jogi afférokért mindenki maga viseli a felelősséget. Kérjük, hogy ha szervezett vadászatról szereztek tudomást, ennek tényéről és helyszínéről értesítsetek bennünket az App üzenő funkciójával vagy a Feladatfüzet elején és a dögcédulán megadott telefonszámon! Ugyanezek a szabályok vonatkoznak a terepen folyó esetleges hadgyakorlat vagy éleslövészet esetére is.

A verseny menete

A buszok – hagyományainkat követve – a Gólyavár körüli 137,02 mérföld sugarú körön belül elhelyezkedő, mintegy 20 km átmérőjű, hegyes-völgyes-árkos-bokros-sziklás-bozótos-tüskebokros-nedves-zsombékos-őzikés-cicás-vaddisznós-medvés vidék egy-egy pontján teszik ki a csapatokat. Előfordul, hogy sok csapat, akár egy egész busznyi együtt száll le, más esetben a csapatok egyesével indulnak útnak.

A terepen versenyenként, illetve kategóriánként különböző számú (60–250) felkeresendő tereppont található. Az összeset természetesen nem lehet a rendelkezésetekre álló idő alatt bejárni. Nincsen meghatározott útvonal sem, minden csapat szabadon követheti a számára kedvezőnek tűnő útvonalat, és maga alakíthatja ki a tereppontok meglátogatásának sorrendjét, ami az általa meghatározott bejárási stratégiától függ.

Korábban a Versenynapló szolgált a csapat versenyzésének folyamatos dokumentálására. Ez a forma a technika fejlődésével elavult, helyét néhány éve a több versenyen sikerrel kipróbált okostelefonos (Android operációs rendszer alatt futó) Applikáció vette át. Ma már a csapat által érintett tereppontokat, a kérdésekre adott válaszokat és számos más eseményt az Applikációban kell rögzíteni. A rendszer az adatokat automatikusan továbbítja a terepmestereknek. Az Applikációt folyamatosan fejlesztjük, ezért minden verseny előtt újonnan kell telepíteni a legújabb verziót. Az Applikáció pontos használatáról a verseny előtt néhány nappal az összes versenyző a jelentkezési rendszerben megadott email-címére küldött levélben részletes tájékoztató anyagot kap. Kérünk mindenkit, alaposan tanulmányozza át az Appra vonatkozó információkat, hiszen ezen múlik csapata túrán elért eredményeinek pontos rögzítése!

Az Applikáció jelentősen megkönnyíti a szervezők részére a csapatok teljesítményének kiértékelését, egyben a csapat számára is lehetővé teszi a korábbi eredmények megbízható (olvasható és esőbiztos) könyvelését. Mindez azonban nem zárja ki, hogy a csapat az egyes versenyeken szereplő sajátos extra információkat saját magának írott formában könyvelje, és ennek alapján tervezze meg versenyzési stratégiáját. Az ilyen jegyzetelés formáját nem kötjük meg, de nem is nyújtunk hozzá segítséget. Mindössze azt jegyezzük meg, hogy gyakran a megfelelő jegyzetelésen múlik a csapat győzelme, esetleg puszta túlélése is.

Jelen Versenyszabály mellett minden Túlélőversenyhez számos, csak azon a versenyek érvényes szabály tartozik. (Egyebek között ezért nem lehet megunni a Túlélőversenyeket – az eddigi majdnem ötven verseny között nem volt két teljesen egyforma szabályokkal szervezett túra!) Ezeket az Aktuális versenyszabályokat (gyakran valami alkalmi néven emlegetve) a terepre tartó buszon adjunk át a csapatoknak. Így a terepre érkezésig mindenkinek elég ideje van megismerni az aktuális szabályokat, és ezek alapján megtervezni, végiggondolni a csapat által követendő stratégiát (amit persze majd odakint a terepen a fejleményeknek megfelelően érdemes lesz módosítani...). Az aktuális szabályokat korábban az ugyancsak a buszon kiosztott Versenynapló tartalmazta. A Versenynapló a 45. Túlélőversennyel (2019. tavaszi verseny) megszűnt, helyét az okostelefonos Applikáció vette át. Ezért az Aktuális szabályokat külön nyomtatott anyagként kapják meg a csapatok a buszon.

A terepen a buszból kiszálláskor a csapatok információs csomagot kapnak, ami Feladatfüzetet (ennek neve az adott verseny tematikájától függően változhat) és térképet (valamint alkalmanként az aktuális feladathoz kapcsolódó egyéb objektumokat is) tartalmaz.

A térkép a terep tartományonként diffeomorf képe, csak egy kissé információhiányos. A térképen bejelölt, felkeresendő tereppontok, bonusok és esetleges egyéb objektumok mindegyike létezik, és valóban a térképen bejelölt helyen van. (Legfeljebb egy kicsit nehéz megtalálni vagy felismerni...)

Előfordulhat, hogy a Feladatfüzetet elektronikus úton előre kiküldjük a csapatoknak. Ebben az esetben mindenki maga gondoskodik az anyag kinyomtatásáról.

A Feladatfüzet a versenyről szóló általános információkon kívül tartalmazza a felkeresendő tereppontok megnevezését, leírását, (pl. az elágazásnál álló nagy bükkfa oldalán derékmagasságban), és a velük kapcsolatos, megválaszolandó kérdéseket (pl. milyen név van a fába vésve?). Ha a csapat jól navigált, és valóban a megfelelő terepponton tartózkodik, akkor a kérdés alapos áttanulmányozása és rövid tájékozódás után hamarosan megtaláljátok azt a terepi objektumot, amire a kérdés vonatkozik, és a helyes válaszra is hamar rájöhettek. A választ a terepponton szerzett ismeretek alapján az Applikáció megfelelő rovatába kell írni. A tereppont sikeres teljesítését az Applikációba beírt és rögzített helyes válasz jelenti. Az Applikációt még a tereppont elhagyása előtt, a helyszínen kell kitölteni, majd az adatokat rögzíteni kell. A sajtcédulákra történő jegyzetelést ("majd később, ha ráérünk, beírjuk az Appba") nem fogadjuk el, és az elektronikus rendszer sem tolerálja!

A tereppontok nagy részénél a feltett kérdés mellett a Feladatfüzet négy lehetséges választ is tartalmaz. A feladat megoldása a helyes válasz kódja, egy nagybetű: P, Q, R vagy S. A betűt nem a kérdéshez kell beírni, hanem az Applikáció megfelelő rovatában kell rögzíteni.

A tereppontok másik részénél a válasz nem férne bele a P-Q-R-S válasszal jellemezhető kategóriába. Ezekre a kérdésekre az Applikációban kötetlen formában, saját szavaitokkal (esetleg a terepen található tábláról, fáról, szikláról stb. lemásolt szöveggel) kell válaszolni, a megfelelő pontszám ellenében.

Az Applikációban a kérdésre adott választ (meg persze a többi rovatot is) gondosan megfontolva, pontosan töltsétek ki! Az esetleges javítás lehetőségéről és módjáról az Applikáció aktuális verziójáról szóló leírás ad tájékoztatást.

Az egyes tereppontok nem egyforma értékűek, lehetnek kiemelkedően értékes tereppontok is. A pontok súlya felkeresésük, megtalálásuk és a válasz nehézségével, valamint a hely szépségével arányos. Ez az érték a Feladatfüzetben szerepel két szám összegére bontva. Az első a tereppont szépségét, a második a nehézségét hivatott reprezentálni (versenyenként változóan 1-től 5-ig vagy 1-től 15-ig). Tehát egy 15+15 pont értékű tereppont valószínűleg nagyon szép, ámde a megközelítése és a megtalálása általában komoly erőfeszítést igényel.

Egyes tereppontok felkeresését a szervezők egyes kategóriák versenyzői számára kötelezővé vagy erősen ajánlottá tehetik, sőt az is előfordulhat, hogy a tereppont meglátogatásának időpontját is előírják. (Az ehhez hasonló versenyfeltételekről a buszban kiadott, az aktuális túra speciális szabályait tartalmazó, a jelen általános szabályzatot kiegészítő és aktualizáló szöveg tájékoztatja a csapatokat.)

Kidobás

A buszból való kiszállás, azaz a csapat "kidobása" önálló tereppontnak minősül, ez a tereppont szerepel első bejegyzésként a csapat Appban vezetett Túranaplójában. Amikor a buszt kísérő Terepmester felszólítja a következő csapatokat a busz elhagyására (ez történhet tömegesen vagy egyes csapatonként), kérjük az Appban felvenni a Kidobás tereppontot. A bejegyzés Jóváhagyás gombját az illetékes Terepmester ellenőrzése mellett, a busz elhagyásának tényleges pillanatában nyomjátok meg.

Stafétusz

A régebbi versenyzőink által jól ismert, korábban jól működő stafétusz-rendszert az Applikáció bevezetése idejétmúlttá és feleslegessé tette, ezért a 45. Túlélőversenytől kezdve nem alkalmazunk stafétuszokat. Ezzel egyben a Fotostafétusz fogalma is megszűnt. Béke poraikra!

Tereptan

Korábban a stafétuszok gyakran tartalmaztak a terep érdekességeire vonatkozó, az éles szemű túrázók által könnyen megválaszolható tereptani kérdéseket. A stafétuszok kihalásával egy időre a Tereptan is eltűnt a Túlélőverseny feladatai közül.


Az App továbbfejlesztésével a Tereptan újjászületett! A terepen található információs táblákra és más hasznos információkra vonatkozó kérdéseket ezentúl az App küldi el a csapatnak. A kérdés a telefonon futó App Tereptan oldalán jelenik meg.

A tereptani kérdésekre nem kell (általában nem is lehet) azonnal válaszolni, hiszen a választ akkor tudod meg, amikor véletlenül belebotlasz a kérdéses információt tartalmazó táblába vagy egyéb objektumba. Ezért a tereptani kérdésre a verseny folyamán bármikor lehet válaszolni. A helyes válasz mellett írjátok meg azt is (a megfelelő rovatba), hogy honnan tudtátok meg a választ.

A tereptani kérdések helyes megválaszolásához érdemes alaposan tanulmányozni a terepen talált, illetve a terepre vonatkozó minden írásos dokumentumot. A tereptani kérdésre adott helyes válasz megtalálása speciális „AHA”-élménnyel jár, ami megkönnyíti a ráismerést. Ha ezt nem érzed, nem a megfelelő választ találtad meg… Blöffölni viszont nem érdemes. A tereptani kérdésekre adott tudatos rossz válaszért, blöffért előjelváltás (gy.k.: a helyes válaszért adható pontszám levonása) jár! A Tereptan műfaja nem kötelező – előfordult már, hogy olyan csapat nyerte a versenyt, amely egyáltalán nem foglalkozott a tereptani kérdésekkel, így több ideje maradt újabb tereppontok felkeresésére. De megtörtént az ellenkezője is, amikor a majdnem egyforma teljesítményű csapatok között a tereptani válaszok döntötték el az elsőséget.

Bonus

A tereppontok egy (jelentős) részén Bonus található. Ez korábban papír, majd műanyag cédula volt, megfelelő felirattal. Mára áttértünk a környezetbarát, természetesen lebomló falemezkékre, melyek színezése és felirata egyértelműen jelzi, hogy melyik kategória bonusáról van szó. A bonus pontos helyét és értékét a Feladatfüzet jelzi. A bonust megtaláló, és azt a célban bemutató csapat plusz pontokat kap. A bonus megtalálását azonnal könyvelni kell az Applikációban. A célban az összegyűjtött bonusokat be kell mutatni a terepmestereknek. Az ellenőrzés után a csapat a bonusokat visszakapja és megtarthatja emlékbe.

A három kategória számára külön-külön bonusokat helyezünk el a terepen. A különböző kategóriák bonusait általában más színnel és betűvel jelöljük (kishalál: kék, K, középhalál: zöld, M, nagyhalál: piros, N), így könnyen megkülönböztethetők. A korábbi versenyeken többször előfordult, hogy egy csapat – véletlenül vagy szándékosan – nem a saját, hanem másik kategóriának szánt bonust talált és hozott be. Nyomatékosan felhívjuk a versenyzők figyelmét, hogy ilyesmiért nem jár pont! Egy adott tereppont környékén általában több bonus is hever, különböző zugokba eldugva, de egy csapat csak azért a bonusért kaphat pontot, amelynek színe és kódja a kategóriájának megfelelő, emellett helyének leírása szerepel a kategóriájának kiadott Feladatfüzetben. Nem érdemes tehát a másik kategória bonusaira vadászni. A másik kategória véletlenül megtalált bonusát tegyétek vissza a helyére!

Egy terepponton egy kategória csapatait csak egyetlen bonus várja. Sokan azt gondolják, hogy a bonust az első arra járó csapat megtalálja, és elviszi, ezért később már nem is érdemes keresni. Ámde! A bonusokat jól eldugjuk. Ezért megtörténhet, hogy nem az adott tereppontra elsőként érkező csapat találja meg a bonust, hanem csak egy jóval később érkező másik csapat. Előfordult már, hogy egy kétnapos verseny második délutánján került elő egy érintetlen bonus... Ezért mindenképp érdemes körülnézni a terepponton, hátha a tiétek lesz a bonus.

Az aktuális terep speciális jellegzetességeire, valamint a bonusok alap- és festékanyagának vízálló voltára tekintettel időnként olyan bonusokkal is találkozhattok, amelyek fadarabhoz erősítve valamely tartósan létező állóvíz (tó, pocsolya, mocsár) felszínén vagy afölött tartózkodnak. Természetesen nagyjából partközelben, így megtalálásukhoz nem kell úszóbajnoknak vagy gázlómadárnak lennetek. Kérjük őket kihalászni és megszárítani! Az ilyen bonusokat a Feladatfüzetben „Tóbanusz”, „Mocsárbanusz” és hasonló leírás kódolja.

Új műfaj a Becsületbónusz. Egyes tereppontokon mindhárom kategória bónuszait ugyanarra a helyre rejtettük (pl. mert nem volt a környéken elég sok bónuszdugásra alkalmas lyuk). Ez a helyzet a bónuszokat elsőként megtaláló csapatot a másik két kategória bónuszának elvitelére vagy elrejtésére csábítaná. Mi a csapatok becsületére apellálunk, és reméljük, hogy senki sem tesz ilyet. Ezt elősegítő az ilyen becsületbónusz (melyet a Feladatfüzetben külön megemlítünk) csak akkor számít be a megtaláló csapat pontszámába, ha ugyanarról a tereppontról mindhárom bónuszt behozta egy-egy (természetesen a megfelelő kategóriában indult) csapat.

Kombinációk

Bizonyos tereppontoknak – bár földrajzilag távol esnek egymástól – valamilyen értelemben közük van egymáshoz (pl. az összes felkeresendő forrás). Ezek egy – általában fantázianévvel ellátott – kombinációt alkotnak. A Feladatfüzetben megtalálható az egyes kombinációkhoz tartozó tereppontok felsorolása, a minimálisan felkeresendő tereppontok száma, valamint a kombináció értéke. Amelyik csapat az egy kombinációhoz tartozó minimálisan teljesítendő számú célpontot felkeresi, kombinációs jutalompontokat kap. Ha a csapat a kombinációhoz tartozó néhány további (esetleg az összes) tereppontot felkeresi, további jutalompontokat kap. (Ha viszont a kombinációnál megjelölt minimális számúnál kevesebb tereppontot érint, egyáltalán nem kap pontot a kombinációért.) Kérjük, hogy ha egy csapat egy vagy több kombinációt teljesít, jelezze az Applikációban is!

A verseny szervezői fenntartják maguknak a jogot arra, hogy egyes kategóriákban az induló csapatok számára egy vagy több (tetszőleges, avagy konkrétan megnevezett) kombináció teljesítését kötelezővé tegyék, azaz a csapat érvényes szereplése kritériumának tekintsék. A kombinációk aktuális értéke és a rájuk vonatkozó szabályok versenyről versenyre változnak (csak hogy ne unatkozzatok). Természetesen előfordulhat, hogy egy adott versenyen (a speciális tematika vagy lebonyolítási szabály miatt) nem jelölünk ki kombinációkat. Pontos szabályok a buszban kiosztott Aktuális versenyszabályzatban olvashatók, ezeket érdemes alaposan áttanulmányozni.

Sajátpont

Egyes Túlélőversenyeken előfordul ez az extra pontszerzési lehetőség is (különböző aktuális név alatt). Minden csapat számára kijelölünk egy (esetleg több) tereppontot, amely a csapat Sajátpontja lesz. Ha a csapat ezt a tereppontot érinti, és érvényesen teljesíti, extra jutalompontokat kap. Az is lehetséges, hogy a Sajátpont adatait (nevét, sorszámát) nem kapja meg a csapat, hanem csak egy fényképet adunk át, amely a Sajátpontot ábrázolja. Ebben az esetben a csapat feladata lesz a Sajátpont felismerése. A Sajátpont teljesítését az Applikáció Megjegyzés rovatában SP jelzéssel kérjük megjelölni, enélkül nem vesszük figyelembe, hiszen lehetséges, hogy a csapat nem tudatosan, csak véletlenül járt a megadott terepponton. A Sajátpont teljesítése nem kötelező (ha kiesik a csapat stratégiája által kijelölt útvonalból, nyugodtan kihagyható), ám az extra pontszám általában jól jön a végső elszámoláskor. A Sajátpontokra vonatkozó részletes szabályokat az aktuális verseny speciális szabályzata tartalmazza.

Trekking

Egyes Túlélőversenyeken előfordul ez az extra pontszerzési lehetőség is (különböző aktuális név alatt). Bizonyos számú, speciális csoportokba tartozó tereppont közvetlen egymás utáni felkeresése extra jutalompontokhoz juttathatja a csapatot. Vigyázat, ez a pontszám akár negatív is lehet (ezzel az egymás közvetlen közelében fekvő, triviálisan megtalálható tereppontok egymás utáni felkeresésétől próbáljuk elriasztani a csapatokat)! E pontszerzési lehetőség tényleges megvalósításának szabályait az aktuális verseny speciális szabályzata tartalmazza.

Életerő

Az egyes Túlélőversenyeket más-más Terepmesteri Grémium szervezi. Egyesek közülük különösen kíváncsiak, szeretnék állandóan figyelemmel kísérni a versenyzők túlélőképességét, ezért a verseny során folyamatosan követik a csapat Életerejét. Más Grémiumok által szervezett versenyeken az Életerő szóba sem kerül. Ismét más versenyeken kissé álcázva (pl. üzemanyag vagy táplálék nyilvántartása formájában) kerül elő.

Ha az aktuális versenyen mérjük az Életerőt, akkor az alábbi szabályok érvényesek: Életereje minden túrázó csapatnak van, kezdetben igen sok. Az Életerő kezdeti értékét megadjuk az aktuális versenyszabályzatban (más és más értékről indulnak a különböző kategóriák csapatai). Persze a fáradtság és az idő múlása következtében az Életerő folyamatosan csökken. Például az egyszerűség kedvéért percenként egy egységgel. A kezdetben kapott induló Életerő sok mindenre elég, de arra nem, hogy a csapat aktív közreműködése nélkül kitartson a túra végéig. Ha csak ültök a feneketeken, esetleg egy szép hegycsúcson, gyönyörködtök a tájban vagy a sör habjának játékában, akkor az Életerőtök még a túra vége előtt elfogy, és ekkor – definíció szerint – nem fogjátok túlélni a versenyt. Ha egy csapat Életereje a verseny egy adott pillanatában akár csak egy percre is nulla alá csökken, a csapat ezennel és azonnal elhalálozott, nem élte túl a túrát. Természetesen továbbra is kirándulhat kedvére, de a versenyben és a kiértékelésben már nem vesz részt.

Mit lehet tenni az Életerő pótlása érdekében? Ez versenyenként különbözik. Előfordul, hogy a tereppontok teljesítése, a begyűjtött bonusok és a teljesített kombinációk pontértéke növeli az Életerőt. Más esetben speciális tereppontokat, „Életerő-forrásokat” kell felkeresni (és teljesíteni) bizonyos mennyiségű Életerő megszerzéséhez. E szabályok pontos leírása az aktuális versenyszabályzatban olvasható.

Látható, hogy az Életerő bonyolult módon változik a túra folyamán. Célszerű (ám nem kötelező), hogy a csapat maga is kövesse az Életerő időbeli alakulását. Ezt esetenként az Applikáció különböző rovatai segítik, ezek formája túráról túrára változhat, a részletes szabályokról az aktuális verseny speciális szabályzata tájékoztat. Ha a csapat saját számítása szerint az Életereje már negatív, akkor a csapat – a szervezők legnagyobb sajnálatára – a túra közben elhalálozott. Kérjük, hogy ezt a szomorú eseményt az Applikáció üzenő funkciójával, illetve a Feladatfüzetben és a dögcédulákon megadott telefonszámokra küldött sms-ben jelentsétek be a szervezőknek, , a következő formátumban: „Meghaltunk. X csapat, Y tereppont, Z:T”, ahol X a csapat száma és neve, Y a tragikus pillanat színteréül szolgáló tereppont száma, Z az esemény órája, T a perce. További zombi-sorsotokra eme útmutató részletes szabályai már nem, csak a kulturált túrázás általános, írott és íratlan szabályai vonatkoznak. (A befizetett Hazabusz természetesen a zombivá vált csapatokat is szeretettel várja, és haza is fuvarozza. Ugyancsak jár a zombiknak a befizetett étel és ital.)

Mindez persze csak a ti kalkulációtok. Az éjszaka sötétjében, zuhogó esőben, halálosan fáradtan előfordulhat, hogy valaki eltéveszti az összeadást, netán tévesen értékeli egy tereppont (és így egy kombináció) teljesítését vagy nem teljesítését. A Terepmesterek ezért fenntartják maguknak a jogot, hogy az Applikációk adatainak utólagos kiértékelésekor újrakalkulálják a csapatok Életerejének túra közbeni változását – ennek örvendetes és kevésbé örvendetes következményei is lehetnek, pl. egy csapat, amely úgy gondolja, hogy pozitív Életereje teljében érkezett a célba, valójában már órákkal korábban elhalálozott. Van ilyen, hiszen ilyen az élet. No meg a halál.

Az Életerőt mérő óra a célban, a csapat szabályos kijelentkezésekor áll meg. Amely csapatnak ebben a pillanatban pozitív az Életereje, az túlélte a túrát. Ennek ellenére persze előfordulhat, hogy versenyzése mégsem érvényes (pl. ha nem érintett egy kötelező tereppontot, nem gyűjtötte össze az előírt kombinációs pontszámot stb.) A csapat tagjai mindenesetre gratulálhatnak maguknak a túléléshez, és ehhez a Terepmesterek is jó szívvel csatlakoznak.

Utolsó Utáni Segítség

Előfordulhat, hogy egy csapat hosszú ideig csak tanácstalanul bámulja a térképet és a hozzá tartozó használati utasítást, nem tud rajta kiigazodni, miközben rohamosan fogy az Életereje. Ebben a végszükség-helyzetben hívjátok fel a Feladatfüzetben és a dögcédulákon megadott Terepmesteri vésztelefonok valamelyikét, és kérjétek az Utolsó Utáni Segítséget. Ekkor a Terepmester telefonos segítséget nyújt nektek a térkép vagy a feladat értelmezéséhez, cserébe levon a csapat megszerzett pontjaiból megfelelő mennyiségű (általában 137) pontot. Ezt kéretik azonnal könyvelni az Applikációban, a használati utasításban megadott módon.

Terepmesteri Találkozás

A verseny során a Terepmesterek is kint túráznak a terepen. A Terepmestereket speciális dögcédula igazolja. Ha egy csapattal találkoznak, ellenőrzik a csapat létszámát, szankcionálják esetleges szétválását. E találkozás során a csapat meghatározott (versenyenként változó) mennyiségű jutalompontot kap. Bár találkozás többször is megeshet, jutalompont csak naponta egyszer (esetleg kétszer, ez versenyenként változhat, szabályozás az aktuális Versenyszabályban) kapható. Terepmesteri találkozás, illetve az érte kapott pont nem lehet sem az Appban vezetett Túranapló Kidobás utáni első, sem Befutó előtti utolsó bejegyzése (azaz legalább egy tereppontot teljesíteni kell, mielőtt egy Terepmesteri jutalompontot bekönyveltettek, és a célba érkezéskor sem lehet bezsebelni extra Terepmesteri pontokat). Az éjfél körüli könyvelés egyértelműsítésére a következő szabály érvényes: két Terepmesteri jutalompont között legalább három tereppont érvényes teljesítésének kell szerepelnie.

Befutó

A verseny az aktuális versenykiírásban rögzített időpontban ér véget. A befutó pontos tér- és időbeli koordinátáiról (akárcsak az esetleges kötelező vagy ajánlott tereppontokról) a buszban kiosztott Aktuális versenyszabályból értesülnek a csapatok. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a befutó helyszínét nem közöljük, az csak a terepen összegyűjtött információk alapján található ki. Ha ez a csapatnak nem sikerül, akkor a Feladatfüzetben és a dögcédulákon megadott telefonszámon Utolsó Segítség kérhető, megfelelő pontlevonás ellenében. Ezeket a szabályokat is az aktuális versenyszabályzat tartalmazza.

A befutó lehet a terepen (vasútállomás, buszmegálló, étterem, kocsma stb.) vagy Budapesten (általában egy vasútállomás közelében levő étterem). Előfordul, hogy több helyszínt és több befutó időszakot adunk meg: ebben az esetben a csapat szabadon választhat, és napközbeni túrázását a kiszemelt célpontnak megfelelően alakíthatja ki. Minden esetben úgy választjuk meg a befutó helyszínét és időpontját, hogy a megfelelő időintervallumban befutó csapat a helyi tömegközlekedés (busz, vonat), illetve a Hazabusz (lásd alább) igénybevételével még a verseny napján Budapestre érhet. A befutót lekéső csapat hazautazási lehetőségét viszont nem tudjuk garantálni. Felhívjuk a versenyzők figyelmét arra, hogy a részvételi díj a hazautazás költségeit nem tartalmazza, azt egyénileg kell fedezni.

A megadott időintervallumokon belül a célba beérkezés ideje nem számít bele az eredménybe. A megadott időpont előtt csak abban az esetben fogadjuk el a csapat kijelentkezését, ha a csapat az összes tereppontot bejárta, és ezért akar hazamenni (ez eddig egyetlen egyszer fordult elő). Egyéb esetben a határidő előtti távozás a verseny feladását jelenti.

A Befutó - a Kidobáshoz hasonlóan - önálló tereppontnak számít, ezzel zárul a csapat Appban vezetett Túranaplója. Ezért kérjük, hogy a befutáskor vegyétek fel az Appban a Befutó nevű tereppontot. A Jóváhagyás gombot pedig a tényleges befutás pillanatában, a csapatot ellenőrző Terepmester jelenlétében és felszólítására nyomjátok meg.

A célban a csapat valamennyi tagjának egyszerre, kulturált állapotban kell bejelentkeznie a Terepmestereknél, a dögcédulák felmutatásával, valamint a begyűjtött bonusok bemutatásával. (A bonusokat ellenőrzés után visszaadjuk a csapatnak, eltehetitek őket emlékbe.)

Türelmi (idő)zóna: a megadott időpontot legfeljebb félórával túllépő csapatoktól a késésért percenként 5 pontot levonunk, de célba érkezésük még érvényes. A fél óránál többet késő, vagy létszám-, illetve dokumentáció-hiányosan érkező csapatok szereplése érvénytelen. A célba érkezés végső határideje után a Versenyiroda bezár, az ennél később érkező csapatokat nem várjuk, és nem fogadjuk őket.

Ismételten felhívjuk a versenyt feladó csapatok figyelmét arra, hogy a feladásról feltétlenül értesítsék a Terepmestereket az Applikáció üzenő funkciójával, illetve a Feladatfüzetben és a dögcédulákon megadott telefonszámra írt sms-ben.

Hazabusz

A verseny szervezői bizonyos esetekben (elsősorban ritka és gyenge tömegközlekedési lehetőségekkel megáldott vidékeken lezajló túra esetén) lehetővé teszik, hogy a versenyzők a túra után szervezett módon, az őket a terepre szállító buszokkal térjenek haza. Erre a lehetőségre a verseny meghirdetésekor felhívjuk a figyelmet. A „Hazabusz”-okra szóló utazási díjat a normál részvételi díjon felül kell befizetni. Ez az opció nem csapatonként, hanem egyénileg vehető igénybe (de közösen, a részvételi díjjal, a pólók árával és egyéb költségekkel együtt, csapatonként egyetlen tételben kell befizetni). A Hazabuszok a Feladatfüzetben megadott befutó helyszínéről indulnak. Amint egy busz megtelt, elindul hazafelé. Az utolsó busz csak a befutó és a türelmi idő lezárulása után indul el, kivéve, ha már az összes bejelentkezett és befizetett versenyző befutott, és felszállt a buszra.

A Hazabuszra csak a hazautazási díjat előre befizetett versenyzők szállhatnak fel – ezt dögcédulájukon nagybetűs HAZABUSZ felirat jelzi. Ha még marad néhány szabad hely az utolsó buszban, az helyszíni fizetéssel is igénybe vehető.

Különösen esős, havas, sáros időjárás esetén a buszok üzemeltetői azt kérik, hogy minden Hazabuszra jelentkező versenyző hozzon magával tiszta váltóruhát és cipőt. A ruhás csomagokat leszálláskor a buszban lehet hagyni. Felszállás előtt kérjük, öltözzetek át, és tiszta ruhában szálljatok fel a Hazabuszra.

Étel, ital

Egyes Túlélőversenyek szervezése során sikerül megállapodnunk helyi éttermekkel, turistaházakkal vagy jóindulatú helyi lakosokkal, akik vállalják, hogy a célba érkező versenyzőket egy tányér meleg étellel vendégeljék meg. Olykor megfelelő sör- (illetve üdítőital-) forrás is elérhető. Az ételért és italért természetesen fizetni kell (igen méltányos árat). Erről a lehetőségről már az aktuális verseny meghirdetésekor értesítjük a potenciális résztvevőket. Az egyéni nevezés során lehet beállítani, hogy ki hány adag ételt és italt kér. Ezek árát a verseny nevezési díjával és a megrendelt pólók árával együtt csapatonként kell átutalni.

A verseny startjánál a csapatok a dögcédulákkal együtt kapják meg az étel- és italjegyeket. A célban készpénzes fizetési lehetőség nincs, ételt és italt csak az előre kinyomtatott színes jegyek ellenében lehet átvenni. (Az étel- és italrendelés nem a Túlélőversenyek alapszolgáltatása, csak szerencsés esetben kerül rá sor, tehát kérjük, ne reklamáljatok, ha éppen nem jön össze!)

Túlélőpóló

A Túlélőversenyek régi hagyománya a verseny emblematikus, csúcson álló és tájékozódó csontvázával díszített, a terep nehézségeitől és az atomcsapástól is védő túlélőpóló megrendelésének lehetősége. Az utóbbi években a csontváz az aktuális verseny témájának megfelelő felszerelést és környezetet is kapott, a bányászcsákánytól és bányászbékától kezdve a lézerostoros űrcowboyig. A túlélőpólót az egyéni jelentkezési űrlap kitöltésekor lehet megrendelni, a méret és a darabszám megadásával, árát pedig a nevezési díjjal együtt, csapatonként kell átutalni. 

A túlélőpólókat a verseny céljában, a befutáskor adjuk át a csapatoknak. Hazafelé már büszkén lehet viselni!

Tilalmak és dörgedelmek

Mindent szabad, amit sem a hatályos törvények és jogszabályok, sem a jelen szabályzat nem tilt; és semmi sem kötelező, amit a jelen szabályzat nem tesz kötelezővé.

A Terepmesterek mindennemű további indoklás, kártérítés és a nevezési díj visszafizetése nélkül kizárják a versenyből azt a csapatot, amely a versenyszabályokat megszegi, lekési a belogolást, vagy amelynek akár egyetlen tagja is alkoholos vagy kábítószeres befolyás alatt jelenik meg az indulásnál, a tereppontokon, illetve a célban. A kizárás tényét a buszt kísérő, illetve a terepen intézkedő Terepmester azonnal közli a kizárt csapattal. A kizárás ellen fellebbezésnek helye nincs. A kizárt csapat köteles addig begyűjtött bonusait átadni a Terepmesternek.

A túra teljes időtartama alatt, kizárás terhe mellett:

  • Tilos a tereppontokat rongálni, megsemmisíteni, elmozdítani, a leolvasandó feliratokat felülírni, eltávolítani, a többi csapat információszerzését más sportszerűtlen módszerekkel gátolni. Tilos a másik csapat eszközeinek rongálása, kölcsönvétele vagy eltulajdonítása.

  • Tilos a verseny terepén szemetelni, tüzet rakni, a növényeket letépni vagy lelegelni, az eredetileg a terephez tartozó állatokat, valamint a bennszülötteket feleslegesen háborgatni. Ha valaki mégis megteszi, a következményekért a szervezők semmiféle felelősséget sem vállalnak. Mivel versenyeink jelentős részben védett területen zajlanak, ezért a szemetelők és a környezet rongálói nem csak a Terepmesterek, hanem az arra hívatott szervek részéről is számíthatnak büntetésre.

  • Minden kategóriában tilos a csapatok szétválása! Az egy csapatban nevezett, együtt induló versenyzők a verseny teljes ideje alatt kötelesek együtt maradni. Ez alól csak a (hallótávolságon belüli) egészségügyi séta jelent (ideiglenes) kivételt. Ha a Terepmesterek a csapat induló létszámánál kisebb csapattöredékkel találkoznak, és a csapat öt percen belül nem gyűlik össze teljes létszámban, akkor az egész csapatot azonnal kizárják a versenyből.

  • Tilos bármely kategória résztvevői számára más csapattal egyesülni, más csapattól információt szerezni, vagy vele információt cserélni, vagy más módon együttműködni. E szabály megszegése esetén mindkét érintett csapatot azonnal kizárjuk!

  • Tilos külső segítség (pl. telefonon odarendelt vagy a buszt követő autós ismerős), illetve személygépkocsi, mikrobusz, terepjáró igénybevétele. Stoppolni vagy buszra szállni szabad, de csak a szétválási tilalom betartásával.

  • Tilos a versenyre biciklit, mountain-bike-ot, kutyát, lovat hozni. Ez gyalogos túra, a turistautak szabad használatát az erdészet csak a gyalogos turisták részére biztosítja.

A verseny értékelése

A verseny értékelése kategóriánként, az Applikációban összegyűlt adatok és a célban bemutatott bonusok alapján történik, melyet a fentiek szerint a csapat teljesítménye, azaz az érintett és helyesen teljesített tereppontok, a begyűjtött bonusok, a teljesített kombinációk és esetleges más, a Versenynaplóban megadott, versenyről versenyre változó tényezők határoznak meg.

Az Applikációk adatainak kiértékelése után az előzetesen kalkulált eredményt a verseny után 30 napon belül nyilvánosságra hozzuk a Túlélőversenyek weblapján (www.tuleloverseny.hu). A csapatok az eredmény áttanulmányozása után fellebbezhetnek, kérhetik egyes tereppontok vagy kombinációk elfogadását. A beérkezett reklamációk egyedi elbírálása után a weblapon közzétesszük a végleges végeredményt.

Az eredményhirdetésre és ünnepélyes díjkiosztásra kétévente, az egyetemi szorgalmi időszak folyamán kerül sor. Ekkor felidézzük az elmúlt négy verseny legemlékezetesebb epizódjait, bemutatjuk a térképeket és más érdekességeket. Itt adjuk át a díjakat – speciális fekete túlélőpólót és más értékes jutalmakat – az egyes kategóriák három-három legjobb csapata tagjainak. A jutalompont-gyűjtési rendszer szabályai itt olvashatók (majd). Az eredményhirdetés pontos helyét és időpontját a verseny weblapján tesszük közzé, a túrán részt vett csapatok emailben külön értesítést is kapnak.

Legyen veletek az Erő (szükségetek lesz rá…), a forgatónyomaték, a nyírófeszültség, a fajlagos entrópia és egyéb fizikai mennyiségek, valamint a leleményesség és a remény, a terepen hozzátok csatlakozó kóbor cicák, medvék és kenguruk, valamint a túra sikeres teljesítéséhez szükséges hetedik, sőt N-dik érzék (N: az aktuális verseny sorszáma)! Kívánunk nagyon kellemes túrázást, az időjárás és a terep viszontagságainak sikeres leküzdését, szép élményeket – röviden: sikeres túlélést!

a Terepmesterek Grémiuma ‒

.:   Portálkezelői menü   •   Tartalom módosítása   •  utolsó módosítás: 2022.10.21.      :.
 « vissza a címoldalra 
Terepmesterek
C o p y r i g h t  (c) 2 0 1 3   I.W.D.G. & T e r e p m e s t e r e k  G r é m i u m a