A k t u á l i s   v e r s e n y
T ú l é l ő v e r s e n y
Aktuális verseny ikon Előző versenyek ikon Versenyszabályok ikon Tudnivalók ikon

Versenyszabályok

Alapszabályok

A Túlélőversenyek célja a kevésbé ismert tájegységek természeti és kulturális értékeinek megismertetése, a résztvevők tájékozódási, terep- és térképismereti tudásának, stratégiai érzékének, szellemi és testi egészségének fejlesztése egy kiadós túra és izgalmas verseny keretében. A túra során egy kb. 20 km átmérőjű területen elhelyezkedő tereppontokat kell felkeresni, a hozzájuk kapcsolódó kérdésekre válaszolni, esetleg egyéb feladatokat megoldani.

A Túlélőversenyeken mindenki a saját felelősségére vesz részt. A verseny során az állami törvények és egyéb jogszabályok, a természetvédelmi, tulajdonvédelmi, erdészeti, közlekedési, tűzgyújtási stb. szabályok betartása minden csapat és minden egyén számára kötelező. Az ezek megszegéséből eredő balesetekért vagy egyéb afférokért a verseny szervezői semmiféle felelősséget nem vállalnak. A felelősség a szabályt megszegő egyént és csapatot terheli.

A Túlélőversenyen csak alkoholos és kábítószeres befolyásolástól mentesen, megfelelő egészségi és erőnléti állapotban szabad részt venni. A csapat tagjai egymás állapotáért felelősséget viselnek. Esetleges sérülésről, balesetről, betegség miatti feladásról a szervezőket értesíteni kell.

A Túlélőverseny csapatverseny, a csapat csak saját testi és szellemi képességeire támaszkodhat. A csapat a verseny során nem válhat szét, tagjainak végig együtt kell túrázniuk. Más csapattal együttműködni, információt megosztani tilos! Ugyancsak tilos más csapat versenyzését sportszerűtlen eszközökkel nehezíteni vagy megakadályozni. A verseny során külső segítséget (pl. haveri gépkocsi a csapat szállítására) nem lehet igénybe venni. Eltévedés vagy baleset esetén a szervezőktől a feladatfüzetben és a dögcédulán megadott terepmesteri telefonszámon tanácsot, esetleg segítséget lehet kérni.

A Túlélőverseny nonprofit rendezvény, a részvételi díjat a verseny szervezésére és a csapatoknak a terepre szállítására fordítjuk.

Résztvevők

A Túlélőversenyt két kategóriában hirdetjük meg, melyek neve Kishalál és Nagyhalál. A Kishalál feladatát egy jó kondícióban levő, átlagosan gyakorlott túrázókból álló csapat megfelelő taktikával nagyobb nehézségek nélkül tudja érvényesen teljesíteni. A Nagyhalál kategóriában nehezebb terep, több tereppont, magasabb érvényességi küszöb várja a versenyzőket. Jobb kondíció, feszítettebb túratempó, jobb terepismeret, esetenként ügyes stratégia és rejtvényfejtési képesség is szükséges az érvényes teljesítéshez.

A tavaszi verseny során a Kishalál versenye egynapos (péntek estétől szombat estig tart), míg a Nagyhalálé kétnapos (péntek estétől vasárnap estéig tart). Az őszi Túlélőverseny mindkét kategória számára egynapos (péntek estétől szombat estéig tart).

A csapatoknak a nevezési űrlap kitöltésekor nyilatkozniuk kell, melyik kategóriában kívánnak indulni. Az értékelés és a díjazás a két kategóriában külön-külön történik.

A szervezők fenntartják a jogot, hogy egy-egy verseny esetén további kategórákat hirdessenek meg. (Korábban előfordult már Döghalál és tavaszi egynapos Nagyhalál kategória.) Erről az aktuális verseny szabályai adnak tájékoztatást.

A versenyen (előzetes nevezés alapján) 3–6 fős csapatok indulhatnak, a létszámot az elektronikus nevezés végéig pontosan és véglegesen meg kell adni. Ha egy eredetileg nagyobb létszámú csapat – betegség vagy egyéb ok miatt – 3 vagy annál több fősre csökken, még elindulhat a versenyen. Két főre fogyatkozott (vagy eleve két fővel nevező) csapatok elindulására csak akkor van lehetőség, ha mindkét még indulni kívánó versenyző Veterán Túlélő, azaz egyike azon versenyzőknek, akik a Terepmesterek Grémiuma által rendezett eddigi Túlélőversenyek közül legalább négy versenyen elindultak, és érvényesen be is érkeztek. Ennek az opciónak a kihasználását mindenképpen személyesen meg kell beszélni a terepmesterekkel. Egy fősre csökkent "csapat" semmiképpen sem indulhat a versenyen.

A fenti esetekben a visszalépő versenyzők által befizetett részvételi díjat – melyet már jó előre fel kell használnunk a szervezés során felmerülő költségek fedezésére – visszatéríteni nem tudjuk.

A versenyzők (csak a teljes csapat egyszerre!) a belogoláskor kapják meg fényképes, névre és buszra szóló dögcédulájukat. A dögcédula a versenyző azonosítására szolgál, a verseny során mindvégig meg kell őrizni, és a terepmesterek felszólítására, illetve az esetleges kötelező vagy ajánlott pont elérésekor, majd a célban ellenőrzésre át kell adni. A dögcédula egyben utazási igazolványként is funkcionál, fel- és leszálláskor be kell mutatni az ellenőrző terepmesternek. Hazabuszt (a terepről a verseny végén Budapestre szállítást) rendelt versenyzők számára a dögcédula egyben Hazabusz-jegyként is szolgál.

A verseny során a csapat tagjainak végig együtt kell túrázniuk, a tagoknak szétválniuk tilos. (Kivétel a néhány perces egészségügyi séta, szigorúan hallótávolságon belül.) A csapat tagjai a túra során hosszabb távolságot is megtehetnek busszal, autóstoppal – feltéve, ha közben folyamatosan együtt maradnak. A szétválást súlyos szabálysértésnek tekintjük, és a versenyből való kizárással büntetjük.

Előfordulhat, hogy a csapat egyik tagja a túra során olyan sérülést (pl. bokarándulást) szenved, hogy nem tudja folytatni a versenyt. Amennyiben a csapat a sérült tag nélkül is versenyképes marad (azaz legalább három, Veterán Túlélők esetén legalább két fő marad a csapatban), akkor a csapatnak nem kell feladnia a versenyt. Ilyen esetben értesítsétek a megadott telefonszámon a terepmestereket, és jelentsétek be, hogy a csapat melyik tagja száll ki a versenyből. A sérültet kísérjétek el a legközelebbi faluba, busz- vagy vasúti megállóba, és miután gondoskodtatok róla, a csapat maradéka folytathatja a túrát.

Ha a teljes csapat a verseny feladása mellett dönt, de nem tudja, hogyan hagyja el a terepet, mi a legjobb módja a hazautazásnak, a dögcédulán megadott terepmesteri vész-telefonszámon segítséget kérhet a szervezőktől.

Kérjük, hogy a versenyt feladó, és hamarabb hazautazó, illetve a verseny után is a terepen maradó csapatok feltétlenül értesítsék erről sms-ben a Terepmestereket a Túranaplóban megadott telefonszámra írt "Feladtuk + csapatszám + csapatnév" szövegű sms-ben. Az sms-t még a terepről történő hazaindulás előtt küldjétek el! Az ezt az értesítést elmulasztó csapatok tagjai a továbbiakban SOHA nem indulhatnak a Terepmesterek Grémiuma vagy jogutódjai által rendezett egyetlen versenyen sem!

Terep

A Túlélőversenyek terepe egészen a helyszínre való megérkezésig titkos. (Ezért érdemes sokféle turistatérképet hozni.) A megérkezéskor a csapatok Feladatfüzetet és térképet kapnak, amelyek lehetővé teszik, a bejárandó terület felbecsülését és a felkeresendő tereppontok azonosítását. A Feladatfüzet tartalmazza a tereppontokhoz tartozó kérdéseket, a bonusok és stafétuszok helyét, a kombinációk leírását (mindezeket lásd később). A tereppontok közül a csapatok tetszőlegesen sokat kereshetnek fel, a bejárás sorrendje szabad, azt kizárólag a csapat által választott taktika határozza meg.

Kiszivárogtatás és tippelés: a Terepmesterek gyakran kísértik a szerencsét, ezért a verseny előtt számos, a terepen készült fotót (emellett esetleg további szöveges információt) hoznak nyilvánosságra a versenyre benevezett csapatoknak megküldött linken. E fotók (és infok) alapján a leleményesebb csapatok kitalálhatják - vagy legalábbis megsejthetik -, melyik tájegységben lesz a verseny. Alkalmanként pályázatot hirdetünk a tájegység eltalálására: a sikeres tippelők extra pontokat kapnak. A tippelés aktuális szabályait a benevezett csapatoknak megküldött elektronikus levélben közöljük.

Előfordulhat, hogy a szervezők egyes tereppontok felkeresését kötelezővé teszik (ez a kötelező pont kategóriánként, esetleg csapatonként más és más tereppont lehet), vagy a terep bizonyos részének bejárását csak a nap bizonyos szakában teszik lehetővé. Az ilyen speciális szabályokról az aktuális verseny szabályzata ad tájékoztatást.

A versenyek helyszíne gyakran természetvédelmi terület (több esetben szigorúan védett területtel határos), ezért a turistautakról és a kiépített utakról letérni tilos! A felkeresendő tereppontok mindegyike vagy turistaútról, vagy az erdészet által gépkocsival használt utakról megközelíthető. Kérjük a versenyzőket, hogy a túra során ezeket az utakat használják, az utakról letérés következményeiért teljes egészében a szabálysértők viselik a felelősséget!

Kérjük a versenyzőket a természetvédelmi területen tartózkodás általános szabályainak betartására! Tilos mindennemű szemetelés, tűzgyújtás, a növényzet vagy az állatvilág károsítása! A felkeresendő tereppontokon a "mindent a szemnek" elv érvényes, változtatás, rongálás, vagy a feliratok bővítése nem fér bele a kulturált túrázás fogalmába.

Az erdőben veszélyes vadakkal is találkozhattok. Ilyenkor a túrázás általános szabályai érvényesek: legfontosabb társaitok és saját magatok biztonságának védelme. Legjobb a veszélyes találkozást megelőzni. A láthatóan vadak által látogatott területeket, sűrűket, dagonyákat kerüljétek el! Éjjel folyamatosan világítsatok, minél több zseb- és fejlámpával, és ne haladjatok néma csendben! A vadak jobban félnek az embertől, mint fordítva. A világítás arra is alkalmas, hogy az erdő egyéb használói már messziről jól meg tudjanak különböztetni benneteket az esetleg kilövésre alkalmas vadállománytól.

Amennyiben vadásszal, természetvédelmi vagy egyéb őrrel találkoztok, viselkedjetek udvariasan! Tudjatok róla, hogy a néhány fős csoportokban túrázás a jelzett turistautakon és erdészeti utakon legális tevékenység, a nap minden szakában (Erdőtörvény: 2009. évi XXXVII. törvény, 91.§ (1) bek.)

91. § (1) Az erdőben annak rendeltetésétől függetlenül – üdülés, sportolás és kirándulás céljából gyalogosan, emberi erővel hajtott kerékpárral, lóval, valamint az erdészeti feltáró hálózat részein sport vagy turisztikai célú, lóval vontatott járművel bárki saját felelősségére ott tartózkodhat, amit az erdőgazdálkodó tűrni köteles, kivéve, ha

a) más jogszabály azt korlátozza, vagy

b) az arra jogosult a látogatás korlátozását az e törvényben foglaltak alapján elrendelte.

Megállapította: 2013. évi XCIV. törvény 2. § (1). Hatályos: 2013. VI. 21-től.

Ha viszont szervezett vadászat közelébe tévednétek, viselkedjetek a szabályoknak megfelelően, kövessétek az őrök utasításait, kerüljétek ki a megadott területet, és semmiféleképpen se kíséreljetek meg behatolni a tilalmi zónába! Az ennek megsértéséből adódó esetleges balesetekért vagy jogi afférokért mindenki maga viseli a felelősséget. Kérjük, hogy ha szervezett vadászatról szereztek tudomást, ennek tényéről és helyszínéről értesítsetek bennünket a Feladatfüzet elején és a dögcédulán megadott telefonszámon!

A verseny menete

A buszok – hagyományainkat követve – a Gólyavár körüli 137,02 mérföld sugarú körön belül elhelyezkedő, mintegy 20 km átmérőjű, hegyes-völgyes-árkos-bokros-sziklás-bozótos-tüskebokros-nedves-zsombékos-őzikés-cicás-vaddisznós-medvés vidék egy-egy pontján teszik ki a csapatokat. Előfordul, hogy sok csapat, akár egy egész busznyi együtt száll le, más esetben a csapatok egyesével indulnak útnak.

A terepen versenyenként, illetve kategóriánként különböző számú (60–250) felkeresendő tereppont található. Az összeset természetesen nem lehet a rendelkezésetekre álló idő alatt bejárni. Nincsen meghatározott útvonal sem, minden csapat szabadon követheti a számára kedvezőnek tűnő útvonalat, és maga alakíthatja ki a tereppontok meglátogatásának sorrendjét, ami az általa meghatározott bejárási stratégiától függ.

A buszból kiszálláskor a csapatok információs csomagot kapnak, ami Feladatfüzetet, Versenynaplót, Első Stafétuszt és térképet (esetleg egyéb objektumokat is) tartalmaz.

A térkép a terep tartományonként diffeomorf képe, csak egy kissé információhiányos. A térképen bejelölt, felkeresendő tereppontok, bonusok és stafétuszok mindegyike létezik, és valóban a térképen bejelölt helyen van.

A Versenynapló a csapat versenyzésének folyamatos dokumentálására való. Az erre szolgáló üres oldalak mellett a Versenynapló tartalmazza az adott verseny aktuális (az itt részletezetteken felüli) szabályait, ezért a Versenynaplót (az Első Stafétusszal együtt) általában már a buszban átadjuk a csapatoknak. Így a csapatok már a terepre utazás során át tudják tanulmányozni a szabályokat.

Előfordulhat, hogy a Feladatfüzetet elektronikus úton előre kiküldjük a csapatoknak. Ebben az esetben mindenki maga gondoskodik az anyag kinyomtatásáról.

A Feladatfüzet a versenyről szóló általános információkon kívül tartalmazza a felkeresendő tereppontok megnevezését, leírását, (pl. az elágazásnál álló nagy bükkfa oldalán derékmagasságban), és a velük kapcsolatos, megválaszolandó kérdéseket (pl. milyen név van a fába vésve?). Ha a csapat jól navigált, és valóban a megfelelő terepponton tartózkodik, akkor a kérdés alapos áttanulmányozása és rövid tájékozódás után hamarosan megtaláljátok azt a terepi objektumot, amire a kérdés vonatkozik, és a helyes válaszra is hamar rájöhettek. A választ a terepponton szerzett ismeretek alapján a Versenynapló megfelelő rovatába kell írni, esetleg a napló adott lapjának hátuljára rajzolni (a hátlapra kerülő rajzot jelezni kell a megfelelő rovatban!). Minden tereppont esetén jelezni kell a Versenynapló megfelelő rovatában a felkeresés idejét, enélkül a válasz nem érvényes! A tereppont sikeres teljesítését a Versenynaplóba írt helyes válasz jelenti (a később részletezendő stafétuszcserével együtt). A Versenynaplót folyamatosan kell vezetni, ezt az olykor felbukkanó Terepmesterek ellenőrzik. A sajtcédulákra történő jegyzetelést ("majd később, ha ráérünk, beírjuk a Versenynaplóba…") nem fogadjuk el! A Versenynapló vezetésének elmaradását csalási, szétválási kísérletnek tekintjük! Ha pedig egy csapat(töredék) a Terepmesterrel történő találkozáskor nem tudja bemutatni a Versenynaplót, ezt a versenyszabályok szétválással megvalósított súlyos megszegésének bizonyítékaként kezeljük, és kizárással jutalmazzuk.

A tereppontok nagy részénél a feltett kérdés mellett a Feladatfüzet négy választ is tartalmaz. A feladat megoldása a helyes válasz kódja, egy nagybetű: P, Q, R vagy S. A betűt nem a kérdéshez kell beírni, hanem a másik füzetben, a Versenynaplóban a Kérdésre adott válasz rovatban kell rögzíteni.

A tereppontok másik részénél a válasz nem férne bele a P-Q-R-S válasszal jellemezhető kategóriába. Ezekre a kérdésekre a Versenynaplóban kötetlen formában, saját szavaitokkal, illetve rajzotokkal (esetleg a terepen található tábláról, fáról, szikláról stb. lemásolt szöveggel) kell válaszolni, a megfelelő pontszám ellenében. A rajz elhelyezhető a füzetlap másik oldalán is, ezt a Válasz rovatban jelezzétek.

A Versenynaplót a kérdésre adott választ gondosan megfontolva, pontosan és olvashatóan töltsétek ki! Az átfirkált, utólag javított válaszokat nem fogadjuk el, az adott tereppont teljesítése ez esetben érvénytelen! Ha mégis elszúrtátok a választ, húzzátok át az egész sort, és a következő sorba írjátok be a helyes választ. Későbbi javítás, a tereppont újabb szerepeltetése érvénytelen!

Az egyes tereppontok nem egyforma értékűek, lehetnek kiemelkedően értékes tereppontok is. A pontok súlya felkeresésük, megtalálásuk és a válasz nehézségével, valamint a hely szépségével arányos. Ez az érték a Feladatfüzetben szerepel két szám összegére bontva. Az első a tereppont szépségét, a második a nehézségét hivatott reprezentálni (versenyenként változóan 1-től 5-ig vagy 1-től 15-ig). Tehát egy 15+15 pont értékű tereppont valószínűleg nagyon szép, ámde a megközelítése és a megtalálása általában komoly erőfeszítést igényel.

Egyes tereppontok felkeresését a szervezők egyes kategóriák versenyzői számára kötelezővé vagy erősen ajánlottá tehetik, sőt az is előfordulhat, hogy a tereppont meglátogatásának időpontját is előírják. (Az ehhez hasonló versenyfeltételekről a buszban kiadott Versenynaplóban található, az aktuális túra speciális szabályait tartalmazó, a jelen általános szabályzatot kiegészítő és aktualizáló szöveg tájékoztatja a csapatokat.)

A tereppont kérdésére adott helyes válasz önmagában még nem elég a tereppont érvényességéhez, és a pontérték bezsebeléséhez. Ehhez a stafétusz megfelelő kezelése is szükséges (lásd alább).

Stafétusz

Minden terepponton elhelyeztünk egy Stafétuszt, azaz egy lezárt, átlátszó műanyag csőbe dugott cédulát. A Feladatfüzetben pontosan megadjuk, hogy az adott terepponton hol dugtuk el a stafétuszt. A Kishalál és a Nagyhalál kategóriákhoz nem tartozik külön-külön stafétusz, minden csapat ugyanazokat a stafétuszokat keresi és kezeli.

Ugyanilyen (sorszámmal és általában a csapat nevével is díszített) Első Stafétuszt kap a csapat induláskor, csövestül. Emellett a terepen kószáló Terepmestereknél is vannak stafétuszok, amelyeket a verseny során az esetlegesen elveszett stafétuszok pótlására használnak. A csapatok Első Stafétuszának sorszám-tartománya elkülönül mind a tereppontokon elhelyezett, mind a Terepmesterek által forgalomba hozott stafétuszok sorszámától.

Minden csapatnak minden általa felkeresett terepponton meg kell találnia az elrejtett stafétuszt, és ki kell cserélnie a magával hozott stafétuszra, majd ezt a cserét (percre pontos időponttal) rögzítenie kell a Versenynaplóban. Enélkül a tereppont nem érvényes, nem fial pontot, és nem számít bele a kombinációkba sem!

A stafétuszt nem kell kihúzni a műanyag csőből, azzal együtt kell továbbvinni! Ugyanakkor a stafétusz helyébe el kell helyezni az előző tereppontról odahurcolt stafétuszt (a csapat által érintett első érintett terepponton pedig a csapat által az induláskor kapott Első Stafétuszt). A rendszer akkor működik jól, ha a csapatok nem túrják szét, nem semmisítik meg a stafétuszok elhelyezésére szolgáló odúkat, üregeket és egyéb rejtekhelyeket, így még a sokadik arra járó csapat is zavartalanul tud stafétuszt cserélni.

Fontos, hogy mindkét (a talált és az elhelyezett) stafétusz számát fel kell jegyezni a Versenynapló megfelelő rovataiba, az adott tereppont sorába (ügyeljetek arra, hogy ne keverjétek össze a kettőt!). Kérjük, hogy a stafétusz megtalálása és cseréje után azonnal könyveljétek be az eseményt (pontos idejével együtt) a Versenynaplóba. Előfordulhat ugyanis, hogy miközben a csapat még a terepponton pihen, közben megérkezik egy másik csapat, és tovább cseréli a stafétuszt. Az időrend esetleges megbomlása pedig gyorsan tovaterjedő zavart keltene az Erőben, és ez esetleg mindkét csapatot megfosztaná jól megérdemelt pontjaitól…

Továbbindulás előtt ellenőrizzétek, hogy valóban kicseréltétek-e a stafétuszt! Előfordulhat ugyanis (és eddig minden versenyen elő is fordult), hogy egy csapat nagy buzgalmában ugyanazt a stafétuszt dugja vissza a rejtekhelyre, amelyet ott talált, és azt a stafétuszt akarja tovább vinni, amelyet magával hozott. Ilyen esetben a tereppont teljesítése érvénytelen, és a kombinációkba sem számít bele! Jobb tehát még egyszer megnézni, mit is csináltatok… Még rosszabb (és sajnos előforduló) eset az, amikor a csapat tévedésből mindkét stafétuszt magával hurcolja, és a később arra járók már nem találnak semmiféle stafétuszt sem a terepponton. Ezt a helyzetet mindenképpen kerüljétek el!

A tereppontok pontszáma szépségüktől és nehézségüktől függ, elnyerésére természetesen helyes választ kell adnotok a tereppont kérdésére. A pontértéket a Feladatfüzet jelzi az adott tereppont leírásánál. A tereppont értékét azonban csak akkor írjuk jóvá a csapatnak, amennyiben a csapat a ponthoz tartozó stafétuszt megtalálja, kicseréli, átviszi a következő pontra, majd azt ott a legközelebb arra járó csapat megtalálja, és Versenynaplójába bejegyzi.

A csapat által érintett utolsó tereppontról elhozott Utolsó Stafétusz számát fel kell jegyezni a Túranapló címoldalára is, az Utolsó Stafétuszt pedig a célba érkezéskor le kell adni a Terepmestereknek – ez a stafétusz (és vele az utolsó érintett tereppont) ekkor lesz érvényes.

Természetesen a túra után a tereppontokon hagyott stafétuszokat összeszedjük, így idegen, nem lebomló anyag nem marad a terepen.

Fotostafétusz

Kellemetlen véletlenek miatt előfordulhat, hogy a túrázók úgy érzik, hogy bár az általunk javasolt terepponton állnak, és tudnak válaszolni a kérdésre, de mégsem találják a stafétuszt. (Három eset lehetséges: a/ nem ott vagytok, ahol gondoljátok; b/ ott vagytok, de ügyetlenségből nem találjátok a stafétuszt; c/ valóban eltűnt a stafétusz, elvitte a maci vagy egy másik csapat.) Ekkor készítsetek fényképet a tereppontról, amin láthatók a csapat tagjai, valamint a stafétusz (hűlt) helye. A fotó olyan legyen, hogy egy terepmester, aki már járt a terepponton, felismerje a helyszínt. Ilyenkor azt írjátok a Versenynaplóba a stafétusz rubrikájába, hogy "FOTÓ" és a nálatok lévő, az előző tereppontról hozott stafétuszt vigyétek tovább magatokkal a következő tereppontra. Kérünk továbbá benneteket, hogy ilyen esetekben (amint a térerő lehetővé teszi), küldjetek egy sms-t a Feladatfüzetben és a dögcédulán szereplő tanácsadói telefonra, az üzenetben feltüntetve a csapat sorszámát, a pontos időt, a tereppont számát, és hogy fotostafétsuszt készítettetek. A célban az így készült fotostafétuszokat kérjük áttölteni a szervezők számítógépére, hogy a kiértékelés során eldönthessék, valóban a megadott terepponton jártatok-e, vagy a szomszédos dzsindzsás csúcsra tévedtetek, és ezért nem találtátok meg a stafétuszt. Ha egy terepponton egy vagy több csapat fotostafétuszt készít (mondván, hogy ők a jó helyszínen vannak, de a stafétuszt elvitte a sünike), majd később ugyanezen a ponton egy másik csapat megtalálja a stafétuszt, amely így ismét forgalomba kerül, akkor a fotostafétuszt készítő csapat(ok) kiértékelésekor ezt a tereppontot nem tekintjük érvényesnek.

Tereptan

A stafétuszok (egy része) extra tereptani kérdést is rejt. Ennek megismeréséhez nem kell kibontani a stafétuszt rejtő csövecskét, a kérdés kívülről is olvasható. (Ha mégsem, akkor sorry, megrágta a csiga…) Ezek az extra kérdések természetesen nem szerepelnek a Feladatfüzetben, a választ viszont a Versenynaplóban kell feltüntetni, a Tereptan jelű külön rovatban. A stafétuszokban rejlő extra kérdések pontszáma és a rájuk vonatkozó szabályok versenyről versenyre változnak. Pontos szabályok a buszban kiosztott Versenynaplóban olvashatók. A tereptani kérdések helyes megválaszolásához érdemes alaposan tanulmányozni a terepen talált, illetve a terepre vonatkozó minden írásos dokumentumot. A tereptani kérdésre adott helyes válasz megtalálása speciális „AHA”-élménnyel jár, ami megkönnyíti a ráismerést. Ha ezt nem érzed, nem a megfelelő választ találtad meg… Bár a stafétuszt a következő terepponton lecseréled, előfordul, hogy csak húsz terepponttal később találod meg a választ a stafétuszban feltett kérdésre. Ezért érdemes a kezetekben megforduló stafétuszok kérdéseit bemásolni a Versenynapló Tereptan rovatába – a választ pedig majd később, megtalálása után írjátok be. Blöffölni viszont nem érdemes. A tereptani kérdésekre adott tudatos rossz válaszért, blöffért előjelváltás (gy.k.: a helyes válaszért adható pontszám levonása) jár! A Tereptan műfaja nem kötelező – előfordult már, hogy olyan csapat nyerte a versenyt, amely egyáltalán nem foglalkozott a tereptani kérdésekkel, így több ideje maradt újabb tereppontok felkeresésére. De megtörtént az ellenkezője is, amikor a majdnem egyforma teljesítményű csapatok között a tereptani válaszok döntötték el az elsőséget.

Bonus

A tereppontok egy (jelentős) részén Bonus (műanyag fóliára nyomtatott, számozott és csontvázzal díszített, összehajtott és leragasztott cédula) található, ezt a tényt, valamint a bonus pontos helyét és értékét a Feladatfüzet jelzi. A bonust megtaláló, és azt a célban bemutató csapat plusz pontokat kap. Az egyes bonusok értékét a bonuson is feltüntettük.

A Kishalál és Nagyhalál kategóriák számára külön-külön bonusokat helyezünk el a terepen. A két kategória bonusait általában más színű szigetelőszalaggal ragasztjuk le, így könnyen megkülönböztethetők. A korábbi versenyeken többször előfordult, hogy egy csapat – véletlenül vagy szándékosan – nem a saját, hanem másik kategóriának szánt bonust talált és hozott be. Nyomatékosan felhívjuk a versenyzők figyelmét, hogy ilyesmiért nem jár pont! Előfordulhat, hogy egy adott tereppont környékén több bonus is hever, különböző zugokba eldugva, de egy csapat csak azért a bonusért kaphat pontot, amelynek száma szerepel a kategóriájának kiadott Feladatfüzetben és térképen. Nem érdemes tehát a másik kategória bonusaira vadászni.

Az aktuális terep speciális jellegzetességeire, valamint a bonusok alap- és festékanyagának vízálló voltára tekintettel időnként olyan bonusokkal is találkozhattok, amelyek fadarabhoz erősítve valamely tartósan létező állóvíz (tó, pocsolya, mocsár) felszínén vagy afölött tartózkodnak. Természetesen nagyjából partközelben, így megtalálásukhoz nem kell úszóbajnoknak vagy gázlómadárnak lennetek. Kérjük őket kihalászni és megszárítani! Az ilyen bonusokat a Feladatfüzetben „Tóbanusz”, „Mocsárbanusz” és hasonló leírás kódolja.

Kérjük, hogy ha egy csapat bonust talál, jelezze a Versenynaplóban az adott tereppontnál, és a Versenynapló összefoglaló (cím)oldalán is a megfelelő rovatban!

Kombinációk

Bizonyos tereppontoknak – bár földrajzilag távol esnek egymástól – valamilyen értelemben közük van egymáshoz (pl. az összes felkeresendő forrás). Ezek egy – általában fantázianévvel ellátott – kombinációt alkotnak. A Feladatfüzetben megtalálható az egyes kombinációkhoz tartozó tereppontok felsorolása, a minimálisan felkeresendő tereppontok száma, valamint a kombináció értéke. Amelyik csapat az egy kombinációhoz tartozó minimálisan teljesítendő számú célpontot felkeresi, kombinációs jutalompontokat kap. Ha a csapat a kombinációhoz tartozó összes tereppontot felkeresi, további jutalompontokat kap. (Ha viszont a kombinációnál megjelölt minimális számúnál kevesebb tereppontot érint, egyáltalán nem kap pontot a kombinációért.) Kérjük, hogy ha egy csapat egy vagy több kombinációt teljesít, jelezze a Versenynapló összefoglaló (cím)oldalán a megfelelő rovatban! Enélkül a kombinációt nem vesszük figyelembe.

A verseny szervezői fenntartják maguknak a jogot arra, hogy egyes kategóriákban az induló csapatok számára egy vagy több (tetszőleges, avagy konkrétan megnevezett) kombináció teljesítését kötelezővé tegyék, azaz a csapat érvényes szereplése kritériumának tekintsék. A kombinációk aktuális értéke és a rájuk vonatkozó szabályok versenyről versenyre változnak (csak hogy ne unatkozzatok). Pontos szabályok a buszban kiosztott Versenynaplóban, az aktuális versenyszabályzatban olvashatók, ezeket érdemes alaposan áttanulmányozni.

Sajátpont

Egyes Túlélőversenyeken előfordul ez az extra pontszerzési lehetőség is (különböző aktuális név alatt). Minden csapat számára kijelölünk egy (esetleg több) tereppontot, amely a csapat Sajátpontja lesz. Ha a csapat ezt a tereppontot érinti, és érvényesen teljesíti, extra jutalompontokat kap. Az is lehetséges, hogy a Sajátpont adatait (nevét, sorszámát) nem kapja meg a csapat, hanem csak egy fényképet adunk át, amely a Sajátpontot ábrázolja. Ebben az esetben a csapat feladata lesz a Sajátpont felismerése. A Sajátpont teljesítését a Versenynaplóban SP jelzéssel kérjük megjelölni, enélkül nem vesszük figyelembe, hiszen lehetséges, hogy a csapat nem tudatosan, csak véletlenül járt a megadott terepponton. A Sajátpont teljesítése nem kötelező (ha kiesik a csapat stratégiája által kijelölt útvonalból, nyugodtan kihagyható), ám az extra pontszám általában jól jön a végső elszámoláskor. A Sajátpontokra vonatkozó részletes szabályokat az aktuális verseny speciális szabályzata tartalmazza.

Trekking

Egyes Túlélőversenyeken előfordul ez az extra pontszerzési lehetőség is (különböző aktuális név alatt). Bizonyos számú, speciális csoportokba tartozó tereppont közvetlen egymás utáni felkeresése extra jutalompontokhoz juttathatja a csapatot. Vigyázat, ez a pontszám akár negatív is lehet (ezzel az egymás közvetlen közelében fekvő, triviálisan megtalálható tereppontok egymás utáni felkeresésétől próbáljuk elriasztani a csapatokat)! E pontszerzési lehetőség tényleges megvalósításának szabályait az aktuális verseny speciális szabályzata tartalmazza.

Életerő

Túránk Túlélőverseny lévén kíváncsiak vagyunk a versenyzők túlélőképességére, ezért a verseny során a csapat Életerejét is folyamatosan követjük. Életereje minden túrázó csapatnak van, kezdetben igen sok. Az Életerő kezdeti értékét feltüntetjük a csapat Túranaplójában, illetve az aktuális versenyszabályzatban (más és más értékről indulnak a Kishalál és a Nagyhalál kategória csapatai). Persze a fáradtság és az idő múlása következtében az Életerő folyamatosan csökken. Az egyszerűség kedvéért percenként egy egységgel. A kezdetben kapott induló Életerő sok mindenre elég, de arra nem, hogy a csapat aktív közreműködése nélkül kitartson a túra végéig. Ha csak ültök a feneketeken, esetleg egy szép hegycsúcson, gyönyörködtök a tájban vagy a sör habjának játékában, akkor az Életerőtök még a túra vége előtt elfogy, és ekkor – definíció szerint – nem fogjátok túlélni a versenyt. Ha egy csapat Életereje a verseny egy adott pillanatában akár csak egy percre is nulla alá csökken, a csapat ezennel és azonnal elhalálozott, nem élte túl a túrát. Természetesen továbbra is kirándulhat kedvére, de a versenyben és a kiértékelésben már nem vesz részt.

Mit lehet tenni az Életerő pótlása érdekében? Ez versenyenként különbözik. Előfordul, hogy a tereppontok teljesítése, a begyűjtött bonusok és a teljesített kombinációk pontértéke növeli az Életerőt. Más esetben speciális tereppontokat, „Életerő-forrásokat” kell felkeresni (és teljesíteni) bizonyos mennyiségű Életerő megszerzéséhez. E szabályok pontos leírása az aktuális versenyszabályzatban olvasható.

Látható, hogy az Életerő bonyolult módon változik a túra folyamán. Célszerű (ám nem kötelező), hogy a csapat maga is kövesse az Életerő időbeli alakulását. Ezt esetenként a Versenynapló különböző rovatai segítik, ezek formája túráról túrára változhat, a részletes szabályokról az aktuális verseny Naplójában közölt, a jelen általános Versenyszabályt kiegészítő speciális szabályzat tájékoztat. Ha a csapat saját számítása szerint az Életereje már negatív, akkor a csapat – a szervezők legnagyobb sajnálatára – a túra közben elhalálozott. Kérjük, hogy ezt a szomorú eseményt egy sms-ben jelentsétek a szervezőknek, a Versenynapló elején és a dögcédulákon megadott telefonszámokra, a következő formátumban: „Meghaltunk. X csapat, Y tereppont, Z:T”, ahol X a csapat száma és neve, Y a tragikus pillanat színteréül szolgáló tereppont száma, Z az esemény órája, T a perce. További zombi-sorsotokra eme útmutató részletes szabályai már nem, csak a kulturált túrázás általános, írott és íratlan szabályai vonatkoznak.

Mindez persze csak a ti kalkulációtok. Az éjszaka sötétjében, zuhogó esőben, halálosan fáradtan előfordulhat, hogy valaki eltéveszti az összeadást, netán tévesen értékeli egy tereppont (és így egy kombináció) teljesítését vagy nem teljesítését. A Terepmesterek ezért fenntartják maguknak a jogot, hogy a Versenynaplók utólagos kiértékelésekor újrakalkulálják a csapatok Életerejének túra közbeni változását – ennek örvendetes és kevésbé örvendetes következményei is lehetnek, pl. egy csapat, amely úgy gondolja, hogy pozitív Életereje teljében érkezett a célba, valójában már órákkal korábban elhalálozott. Van ilyen, hiszen ilyen az élet. No meg a halál.

Az Életerőt mérő óra a célban, a Versenynapló szabályos leadásakor áll meg. Amely csapatnak ebben a pillanatban pozitív az Életereje, az túlélte a túrát. Ennek ellenére persze előfordulhat, hogy versenyzése mégsem érvényes (pl. ha nem érintett egy kötelező tereppontot, nem gyűjtötte össze az előírt kombinációs pontszámot stb.) A csapat tagjai mindenesetre gratulálhatnak maguknak a túléléshez, és ehhez a Terepmesterek is jó szívvel csatlakoznak.

Utolsó Utáni Segítség

Előfordulhat, hogy egy csapat hosszú ideig csak tanácstalanul bámulja a térképet és a hozzá tartozó használati utasítást, nem tud rajta kiigazodni, miközben rohamosan fogy az Életereje. Ebben a végszükség-helyzetben hívjátok fel a Feladatfüzetben és a dögcédulákon megadott Terepmesteri vésztelefonok valamelyikét, és kérjétek az Utolsó Utáni Segítséget. Ekkor a Terepmester telefonos segítséget nyújt nektek a térkép vagy a feladat értelmezéséhez, cserébe levon a csapat megszerzett pontjaiból megfelelő mennyiségű (általában 137) pontot. Ezt kéretik azonnal könyvelni a Versenynaplóban, egy új sorban, „Utolsó Utáni Segítség” nevű tereppontként, a megfelelő negatív pontértékkel.

Terepmesteri Találkozás

A verseny során a Terepmesterek is kint túráznak a terepen. A Terepmestereket speciális dögcédula igazolja. Ha egy csapattal találkoznak, ellenőrzik a csapat létszámát, szankcionálják esetleges szétválását, ellenőrzik és láttamozzák a Versenynaplót. E találkozás során a csapat meghatározott (versenyenként változó) mennyiségű jutalompontot kap. Bár találkozás többször is megeshet, jutalompont csak naponta egyszer kapható. Terepmesteri találkozás, illetve az érte kapott pont nem lehet sem a Túranapló első, sem utolsó bejegyzése (azaz legalább egy tereppontot teljesíteni kell, mielőtt egy Terepmesteri jutalompontot bekönyveltettek, és a célba érkezéskor sem lehet bezsebelni extra Terepmesteri pontokat). Mivel ilyen pontokat naponta egyszer lehet kapni, az éjfél körüli könyvelés egyértelműsítésére a következő szabály érvényes: két Terepmesteri jutalompont között legalább három tereppont érvényes teljesítésének kell szerepelnie.

Befutó

A verseny az aktuális versenykiírásban rögzített időpontban ér véget. A befutó pontos tér- és időbeli koordinátáiról (akárcsak az esetleges kötelező vagy ajánlott tereppontokról) a buszban kiosztott Versenynaplóból értesülnek a csapatok. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a befutó helyszínét nem közöljük, az csak a terepen összegyűjtött információk alapján található ki. Ha ez a csapatnak nem sikerül, akkor a Feladatfüzetben és a dögcédulákon megadott telefonszámon Utolsó Segítség kérhető, megfelelő pontlevonás ellenében. Ezeket a szabályokat az aktuális versenyszabályzat tartalmazza.

A befutó lehet a terepen (vasútállomás, buszmegálló, étterem, kocsma stb.) vagy Budapesten (általában egy vasútállomás közelében levő étterem). Előfordul, hogy több helyszínt és több befutó időszakot adunk meg: ebben az esetben a csapat szabadon választhat, és napközbeni túrázását a kiszemelt célpontnak megfelelően alakíthatja ki. Minden esetben úgy választjuk meg a befutó helyszínét és időpontját, hogy a megfelelő időintervallumban befutó csapat a helyi tömegközlekedés (busz, vonat), illetve a Hazabusz (lásd alább) igénybevételével még a verseny napján Budapestre érhet. A befutót lekéső csapat hazautazási lehetőségét viszont nem tudjuk garantálni. Felhívjuk a versenyzők figyelmét arra, hogy a részvételi díj a hazautazás költségeit nem tartalmazza, azt egyénileg kell fedezni.

A megadott időintervallumokon belül a célba beérkezés ideje nem számít bele az eredménybe. A megadott időpont előtt csak abban az esetben fogadjuk el a Versenynaplót, ha a csapat az összes tereppontot bejárta, és ezért akar hazamenni (ez eddig egyetlen egyszer fordult elő). Egyéb esetben a határidő előtti távozás a verseny feladását jelenti.

A célban a csapat valamennyi tagjának egyszerre, kulturált állapotban kell bejelentkeznie a Terepmestereknél, a dögcédulák felmutatásával, valamint a Versenynapló, az Utolsó Stafétusz és a begyűjtött bonusok bemutatásával. (A bonusokat ellenőrzés után visszaadjuk a csapatnak, eltehetitek őket emlékbe.) A Versenynaplót csak akkor fogadjuk el, ha a csapat az összefoglaló (cím)oldalt hiánytalanul kitöltötte, és a csapat minden tagja aláírta. (Ha a csapat a Versenynapló megfelelő rovatában nem jelzi az általa teljesített kombinációkat vagy a behozott bonusokat, akkor a kiértékeléskor ezeket nem vesszük figyelembe!) A Versenynaplót mindenképpen személyesen kell egy Terepmesternek átadni, az egész csapat jelenlétében. A Versenynapló átvételekor a Terepmester a címoldalra felírja a befutó időpontját, és aláírja a Naplót.

Türelmi (idő)zóna: a megadott időpontot legfeljebb félórával túllépő csapatoktól a késésért percenként 5 pontot levonunk, de célba érkezésük még érvényes. A fél óránál többet késő, vagy létszám-, illetve dokumentáció-hiányosan érkező csapatok szereplése érvénytelen. A célba érkezés végső határideje után a Versenyiroda bezár, az ennél később érkező csapatokat nem várjuk, és nem fogadjuk őket.

Ismételten felhívjuk a versenyt feladó csapatok figyelmét arra, hogy a feladásról feltétlenül értesítsék a Terepmestereket a Versenynaplóban és a dögcédulákon megadott telefonszámra írt sms-ben. Egyben kérjük a versenyt feladó csapatokat, hogy legkésőbb a versenyt követő hétfőn mindenképpen juttassák el hozzánk (személyesen vagy email-ben, bescannelt formában) az addigi túra során kitöltött Versenynaplót (legjobb, ha már a terepen átadjátok egy arra járó Terepmesternek). Erre mindenképpen szükségünk van a verseny menetének kiértékeléséhez. Amelyik csapat ezt elmulasztja, annak tagjai a következő öt Túlélőversenyen nem indulhatnak el (másik csapat tagjaként sem).

Hazabusz

A verseny szervezői bizonyos esetekben (elsősorban ritka és gyenge tömegközlekedési lehetőségekkel megáldott vidékeken lezajló túra esetén) lehetővé teszik, hogy a versenyzők a túra után szervezett módon, az őket a terepre szállító buszokkal térjenek haza. Erre a lehetőségre a verseny meghirdetésekor felhívjuk a figyelmet. A „Hazabusz”-okra szóló utazási díjat a normál részvételi díjon felül kell befizetni. Ez az opció nem csapatonként, hanem egyénileg vehető igénybe. A Hazabuszok a Feladatfüzetben megadott befutó helyszínéről indulnak. Amint egy busz megtelt, elindul hazafelé. Az utolsó busz csak a befutó és a türelmi idő lezárulása után indul el, kivéve, ha már az összes bejelentkezett és befizetett versenyző befutott, és felszállt a buszra.


A Hazabuszra csak a hazautazási díjat előre befizetett versenyzők szállhatnak fel - ezt dögcédulájukon nagybetűs HAZABUSZ felirat jelzi. Ha még marad néhány szabad hely az utolsó buszban, az helyszíni fizetéssel is igénybe vehető.

Tilalmak és dörgedelmek

Mindent szabad, amit sem a hatályos törvények és jogszabályok, sem a jelen szabályzat nem tilt; és semmi sem kötelező, amit a jelen szabályzat nem tesz kötelezővé.

A Terepmesterek mindennemű további indoklás, kártérítés és a nevezési díj visszafizetése nélkül kizárják a versenyből azt a csapatot, amely a versenyszabályokat megszegi, lekési a belogolást, vagy amelynek akár egyetlen tagja is alkoholos vagy kábítószeres befolyás alatt jelenik meg az indulásnál, a tereppontokon, illetve a célban. A kizárás tényét a buszt kísérő, illetve a terepen intézkedő Terepmester azonnal közli a kizárt csapattal, és a csapat Versenynaplójában is rögzíti. A kizárás ellen fellebbezésnek helye nincs. A kizárt csapat köteles Versenynaplóját, dögcéduláit, a nála levő stafétuszt és addig begyűjtött bonusait átadni a Terepmesternek.

A túra teljes időtartama alatt, kizárás terhe mellett:

  • Tilos a terepre történő utazás során a cél előtt a buszból bármilyen okból kiszállni. (Vis major, illetve a buszt kísérő Terepmester határozott felszólítása kivétel.) Ennek megkísérlése a teljes csapat automatikus kizárását vonja maga után. A kizárt csapatot minden teketória nélkül otthagyjuk az országúton.

  • Tilos a tereppontokat rongálni, megsemmisíteni, elmozdítani, a leolvasandó feliratokat felülírni, eltávolítani, a többi csapat információszerzését más sportszerűtlen módszerekkel gátolni. Tilos a másik csapat eszközeinek rongálása, kölcsönvétele vagy eltulajdonítása.

  • Tilos a verseny terepén szemetelni, tüzet rakni, a növényeket letépni vagy lelegelni, az eredetileg a terephez tartozó állatokat, valamint a bennszülötteket feleslegesen háborgatni. Ha valaki mégis megteszi, a következményekért a szervezők semmiféle felelősséget sem vállalnak. Mivel versenyeink jelentős részben védett területen zajlanak, ezért a szemetelők és a környezet rongálói nem csak a Terepmesterek, hanem az arra hívatott szervek részéről is számíthatnak büntetésre.

  • Mindkét kategóriában tilos a csapatok szétválása! Az egy csapatban nevezett, együtt induló versenyzők a verseny teljes ideje alatt kötelesek együtt maradni. Ez alól csak a (hallótávolságon belüli) egészségügyi séta jelent (ideiglenes) kivételt. Ha a Terepmesterek a csapat induló létszámánál kisebb csapattöredékkel találkoznak, és a csapat öt percen belül nem gyűlik össze teljes létszámban, akkor az egész csapatot azonnal kizárják a versenyből.

  • Tilos bármely kategória résztvevői számára más csapattal egyesülni, más csapattól információt szerezni, vagy vele információt cserélni, vagy más módon együttműködni. E szabály megszegése esetén mindkét érintett csapatot azonnal kizárjuk!

  • Tilos külső segítség (pl. telefonon odarendelt vagy a buszt követő autós ismerős), illetve személygépkocsi, mikrobusz, terepjáró igénybevétele. Stoppolni vagy buszra szállni szabad, de csak a szétválási tilalom betartásával.

  • Tilos a Versenynaplóból lapot kitépni, vagy azt más módon meghamisítani. Tilos a versenyre biciklit, mountain-bike-ot, kutyát, lovat hozni. Ez gyalogos túra, a turistautak szabad használatát az erdészet csak a gyalogos turisták részére biztosítja.

A verseny értékelése

A verseny értékelése kategóriánként, a beadott Versenynaplók és a célban bemutatott bonusok alapján történik, melyet a fentiek szerint a csapat teljesítménye, azaz az érintett és helyesen teljesített tereppontok, a begyűjtött bonusok, a teljesített kombinációk, a helyes tereptani válaszok és esetleges más, a Versenynaplóban megadott, versenyről versenyre változó tényezők határoznak meg.

A verseny eredményének reális és igazságos kiértékeléséhez követnünk kell valamennyi csapat és valamennyi stafétusz útját a terepen, hogy biztosan eldönthessük, egy adott csapat valóban az általa megjelölt terepponton járt-e, elfogadható-e a tereppont, jár-e neki a pont. Ehhez szükségünk van valamennyi csapat Versenynaplójára. Ezért ismételten kérjük a versenyt feladó, a célba be nem futó csapatokat, hogy Versenynaplójukat (személyesen vagy bescannelt változatban) a verseny utáni napon juttassák el a Terepmesterekhez.

A Versenynaplók kiértékelése után az előzetesen kalkulált eredményt a verseny után 30 napon belül nyilvánosságra hozzuk a Túlélőversenyek weblapján (www.tuleloverseny.hu). A csapatok az eredmény áttanulmányozása után fellebbezhetnek, kérhetik egyes tereppontok, fotostafétuszok, tereptani válaszok vagy kombinációk elfogadását. A beérkezett reklamációk egyedi elbírálása után a weblapon közzétesszük a végleges végeredményt.

Az eredményhirdetésre és ünnepélyes díjkiosztásra kettő évente, az egyetemi szorgalmi időszak folyamán kerül sor. Ekkor felidézzük az elmúlt négy verseny legemlékezetesebb epizódjait, bemutatjuk a térképeket és más érdekességeket. Itt adjuk át a díjakat – speciális fekete túlélőpólót és más értékes jutalmakat – az egyes kategóriák három-három legjobb csapata tagjainak. A jutalompont-gyűjtési rendszer szabályai itt olvashatók (majd). Az eredményhirdetés pontos helyét és időpontját a verseny weblapján tesszük közzé, a túrán részt vett csapatok emailben külön értesítést is kapnak.

Legyen veletek az Erő (szükségetek lesz rá…), a forgatónyomaték, a nyírófeszültség, a fajlagos entrópia és egyéb fizikai mennyiségek, valamint a leleményesség és a remény, a terepen hozzátok csatlakozó kóbor cicák, medvék és kenguruk, valamint a túra sikeres teljesítéséhez szükséges hetedik, sőt N-dik érzék (N: az aktuális verseny sorszáma)! Kívánunk nagyon kellemes túrázást, az időjárás és a terep viszontagságainak sikeres leküzdését, szép élményeket – röviden: sikeres túlélést!

a Terepmesterek Grémiuma ‒

.:   Portálkezelői menü   •   Tartalom módosítása   •  utolsó módosítás: 2016.06.07.      :.
 « vissza a címoldalra 
Terepmesterek
C o p y r i g h t  (c) 2 0 1 3   I.W.D.G. & T e r e p m e s t e r e k  G r é m i u m a